XFA
DynamicFormSample
PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PHRlbXBsYXRlIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnhmYS5vcmcvc2NoZW1hL3hmYS10ZW1wbGF0ZS8yLjUvIj48P2Zvcm1TZXJ2ZXIgZGVmYXVsdFBERlJlbmRlckZvcm1hdCBhY3JvYmF0OC4wc3RhdGljPz48c3ViZm9ybSBsYXlvdXQ9InRiIiBsb2NhbGU9ImVuX1VTIiBuYW1lPSJmb3JtMSI+PHBhZ2VTZXQ+PHBhZ2VBcmVhIGlkPSJQYWdlMSIgbmFtZT0iUGFnZTEiPjxjb250ZW50QXJlYSBoPSIxMC41aW4iIHc9IjhpbiIgeD0iMC4yNWluIiB5PSIwLjI1aW4iLz48bWVkaXVtIGxvbmc9IjExaW4iIHNob3J0PSI4LjVpbiIgc3RvY2s9ImxldHRlciIvPjxkcmF3IGg9IjI2Ni43bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY0ltYWdlMSIgcHJlc2VuY2U9ImludmlzaWJsZSIgdz0iMjAzLjJtbSIgeD0iNi4zNW1tIiB5PSI2LjM1bW0iPjx2YWx1ZT48aW1hZ2UgY29udGVudFR5cGU9ImltYWdlL3BuZyI+aVZCT1J3MEtHZ29BQUFBTlNVaEVVZ0FBQmtBQUFBZzBDQUFBQUFERTYrWHhBQUNBQUVsRVFWUjRYdXlkQ2RydEpvNUEvNzFrLzJ2b3BiMHVtMGtTZUFENzJtRE8rWkpyb1FsWllLaThTblgvL1FNQUFHamd6eW9BQUFET3dBVUNBQUJOY0lFQUFFQVRYQ0FBQU5BRUZ3Z0FBRFRCQlFJQUFFMXdnUUFBUUJOY0lBQUEwTVMxQytUUFkvV0tZNC9UaFBudVRHZVZ2NmMwYlVuM2V4NllzMktLQ3RjU2JtY2tyUDJueE5rdVRteGY0dTlhT29EZmNtRjdudDNtQitiem5KenZQTGNscXFQd0FnWFZFend3WjhVVUZhNGxYQThsMXVOM3BMa3VUbXRmNGU5YU9vRGYwcjQ5VCsvemZldHB6SFMzcGJUSzMxTW92NkI2Z2dmbXJKaWl3cldFNjZIQ3V2d0tNZFhGV2UwYi9GMUxCL0JibXJlbjNlYmJHMzNYZUJvejJSMHBiNnFzbWtMNUJkVVRQRERuQTFONHpFeFBkdlMrbWU3TEJQQUFyZHZWblhnK1dnMSt4TlB6L1pDOC9GenpEQS9NK2NBVW5teW1UUEV6N3B2cHZrd0FEOUM0WGUyQlo4ZTNZeWI0K1h5L1pLbGNWNTlybnVHQk9SK1l3cFBOOU53V3VXK2kreklCUEVEamRzM083MHh4TXphL0hZL0VVbm4yTnE4Y0hRL00rY0FVbm55bVhQTWo3cHZvdmt3QUQ5QzJYUXZIdDFBNUtZNk44enBjeHlhSk05aThIbXZSNHp6U0RiMnk0R3drWVRFRmxIU3gxSEt0Unl4eE9qYlgrQ25VdUtBTkpxbk1VMit5YVhRcDgvbk53RDJ0cTdkRVkwbWR4bDRaQmxHYitYcUw4VlcyRGMzNlZObFViaHNveDhveEdhWGF5V0djZVN1RkcxaXRZRXUva0lXdG82RE1VMmYrQUhmVHRyOEtPOU5zWExGN2xiTlRPNDNVQzRQTnZMS2xYeWlGcm5KUUtZc1laUkdSa2pMb3lwNFZyRkVtb1ZhSUthUlBydDEwbGVZMHNHd1lVOHFEcE1zemQxVTFTYjFRSjQzWCtvSFJTbDhSWDZ3OFZ3WE44cFM1WWg0eFgwS01yS08zYW5VMmtyN0NFcXk1VmxEV0xoVENGam1xMWwvaEVzU3RmQUEzMExTOVNodFQ2T0xXRlVQbDVZMUNyd3cyZGJKYjdVb3hWQ21rUVk2a1B2bzdTc285enhyV0lCbFpVdGo4VXBXMFc2N1NIT1djc2xXbUxDYU5BKzBaSFU2b3Jjb1Bjc2VvM0ZRTDg0YkdoTVJoMEVTTEdXV09SdWZVYWlCekpVTXhZOUlLaXNxRlVwaFNMQS9oa3NTTmhBQTMwTFM3aXRzeUtjM1dGZDdKRXRqUU83WGt5QkN4MmppUy9tVlJVbElXWFoyeWhqVklSbHBGekNzbUVKUEpXYlZEbElKWnlUbEZxMGlmNXRTdXNwSzhLS1VycUkwazMwVm9pMmxYMlptenlqT1ZTcEpzYVNBVDdwanpLbXh0SXQ1NEttRWpXbEpVL2lzblU3Skk3YVFrQncrQTIybmFYV3JqNXNxd2dlVlFHcVNQaUMzSWdoQmdiVUlucmRFNVdXU0FGWVZ2U2lPVUpmTm1xVWU0bUJSWkdNZWtlaTZyTEx1S1ZGSXNVTExLbE9XY2FiQ1lzNkprQXVGZzFaa3lUU0dpeXE3U0laS3BWRDZwemVvd2RtM1U4aUtWYXZPcWcvQml0S1NrKzdlUlRHY1FxUTluQWJpSnBzMGxOMmhCdVVxbG5TMzF6cWtVb0VjUkgyQ3RhcGdHeGswTWpKaFhGbU56cFhVdGxIa0NGeSt6bE1abUlHdEpIa1hYclZRNUpiUFdGWEtLUWJFbzYxbWRvS3kxOFZubFJyVzQ3T1dUZzZLOTVMaVJTK2oydzR2UmtzVkJFZFhLSnpsTHJTd2lMd2pnZnBvMmw5alpKZVVxNlowdERFcGQwR2REcFU1SXJYSVJ6a0V2djZoaXJQWE9sWEdnWFZ0dzhTbUxHZXY4WWxxbERFSlNKclZOdmNtQitaK3VLdGVlVXU2VmFuMk5JQWRXbVZXKzZBekpJdDJTWEtoRFNsNVFlcE1yVXdwVm9WNnJUSU9rMDBTdDlnbUMwaDdLQURmVHRMblN6aTRxalRrT2QvWFdrT1gvWjcrdXBESWVlM3BsMlBJMlZqMWNud1gzODZSSlM4TWtxS0d0UlQyTnVpQ1VPVEQvMjhwVW5MOVU2SVpyMlhsM3JuSzhVUm1FUlhwRk9RMlROa3BseDJKdFVsbFFpV0V4V3ZKbkNWcmpsS3ZsWUVzR3VKbW16WlYyZGxGcHpIRjRVbDlRUkZaTElDcU12YUJmeDFyd2N0RmJXL1Z3ZlhxU3RRWWZHT0xOTUFscXFMUWkxSkRaUTBpUkUzYWJVZzFLU3BOVHVCb3k1emdvYVpVdUczcVZSRnUydkx3cFBKT3c0VmlzVFNvTEtqRXNSa3RLdWt4Ym5FTU90bVNBbTJuYVhIOEwyMHBqanNPVCtvSkNzVnFEU3hva29wTUowb0tYaTk3SmFzajFOdW9FS1U5cG1BUTFWRm9SYXNqc0lhVEl0bjB6cFJxVWxDYW5jRFZrem5GUTBpcGROdHhRZWFRbHpSOVFMdUY1NktnR1FsbFFpV0V4V2xMU1pkcmlISEt3SlFQY1ROUG0rbHZZVmhwekhKN1VGeFNXMVdIMUNaSWtldGdJcTkvMFRsWkR5V0RDamhGNXNwRVUxRkJwUll4Qk95UkZtUTE3S2FWeURZT1NVdW1PU3ZVUDdWclVLbDAyM0ZCNXBDWE5IMUF1NFhub3FBWkNXVkNKWVRGYVV0SmwydUljY3JBbEE5eE0wK2I2VzluVUdXc2NudFFYRkRtcnkxOTRhcUxkQnFSSDBwVzlvOUpRTXFtZ000UVk5OVFqS2FpaDBtWXhGcDE2azdLRGU2MkZyYXFLOC91QnlWbDBqWlFTbExVYmFmZFZIbW5aOFBwemV2L3dHdWtRS05VbWxRV1ZHQmFqSlNWZHBpM09JUWRiTXNETnRHMnV2NFZObGJIRzRVbDlRZUdVWnJqNkZGMy9GZlIrck5UUktmUGVWQ1pXODRGUG1SRGlubm9rQlRWVTJpekdvbE52VW5SUTcxU3VxamgvcWRBTjEwZ3BRVm03a1haZjVaR1dMUytuRjlZTngxSnRwYkJ5dmNWb1NVbVhhWXR6eU1HV0RIQXpiWnZyYjJWTFk0eHh1S3UzQmwzWXBpWTNPREs5VTJoMUhCbnZvckxFNm5MZ2t4TkMxbWRNRUJPWmpINW9DalF4R1NHMzFXdEtEdnFOeWxVVjV5OFZ1dUVhS1NVb2F6ZlM3cXM4MHJMbDVmVEN1dUZZcXEwVVZxNjNHQzBwNlRKdGNRNDUySklCYnFaeGMvMHRiQ21NTVEyVllSMFU5Tmt3cW9vVFpnWkhybDRWV3B1Y3RMc2Y1VGtjdVdjZE1XUVIxQ0FJcGtabGxvUHQyVlhxVFVvZVdwZVhKd2VubEh1bFd0OGRyVlZtMlFvcWo3U1VJbGNXL1FsSFc0WlZDbFdoWHF0TWd4M2RWckx0YkZzeXdNMDBicTVsRDlzOUhjY2xXMlp3RVVJZkkvUm9ReG5IV3I5VlE5Qm9iUm9xUTNEVDN0dTFScGVUeEpCRlVBTXJpVUZScWJWeXBGSnZVdkt3RXhWbWlscnJXMVFXRXNTUjlUV0NIRmhsVm5sQjViR2hhU0JHaTNUQ3NlZ2lsRkU4Y3JRVGJPditiY1dWdFRzeXdNMjBicTQvUjJIZ2gyRWdoOExQaXlwQkxpZEsvakpSVWUxalBkSlRhREpiRkhObDBvb0VXYTFIeUhBOWlGTE1HV1UxanlvZzF3YkxZV2tsRDVPeE1GUFMyaG1qV2VnS0NaUnYxS20zeXJVYmFSTUZsY2ZteSt2dzRnbEg2MktWMGxIVnE2M1pZRWYzYnlQWmRyWXRHZUJtbWpmWHNvMDEybVE4aGFqWTBLZm9nUFg0MjQ5TlVrU2FoVVlaSTBYbHFyVzZRcTBIcEJnWkx6SkZ0YkNyaVVvWlpLNThXS2JrWWpLcW1ZUTZpTjRxQjlHZUo3Q2xiaVlvYTB0cEl3V1ZSMXRTc0U2VEpTMDZLaDlwTnlwYnI3WGF3WTV1b1pSc085dVdESEF6N1p0cjNja0NZeWtQWmNDT1BvUktqRXR5S3FxVmgvS3pHbTBOMUNwclNFRXlnVXhWeUs5bUVnUHB1dlZ1bTZqZ0VLR0dUbVY4b3paWjFVQzRydTRsdFkyUmc3SjJLMjJnb1BJWXkwYVdQR25KMFlaSVIyTlBzZnZSa3BKdXBaQnNPOXVXREhBekZ6YVgzTkpxazVxeEdvb0E3WllNV3h0ZWVpaW5rdHE0bEhWS0VUTklKNmtzZXRvNXpwQ2laQWFWSzg5dnpWSzJ2bEd2RkFWRXJFZHIxVXdGcmJDV1hmUC9YanJvb3laYTA2Q3MzVXlickZibHNaYVVSK210VzlGUk9jVkI4cEgyczlHQ2tzNlJKOXZPdGlVRDNNeTF6WlZ0NmFUZEh5NWpHK2tNTnBraXVHUSttYjdrbGVtc3dpYVJTcTB0S3M4aTRzcWlIeXJOOXFCY3RzMVh4RWNLcEQ2SXhsMG9wVEViYUZlcFZobVZjVS9yQjZXMHdXWlZudHhpNndoS3JYQTY3Ymd4aUY0Nnljbm9mVjNBSnR2T3RpVUQzTXlMbTh0K0RuQXIzMjd1dDk4T1lCQWUvUXoxUjg4RjhsTSsxbHp6T2g5N080QXhlZlF6MUZjR0Y4Z3YrVnB2OWZ0ODdlMEF4dVRSNzNDOU12eU1Vb2I3K1ZwejFXNWg2d0Iwd2JQZm9iczFCTllCYnVKN3ZSWDdoWjBEMEFmUGZvank3dUFVK0JtZmJLN2VPVjk3TzRBaGVmcEQ1QkI0Z0k4Mmw1MEQwQm5QZjRvY0FqL25zOTFsNXdCMEJSOGpBQUEwd1FVQ0FBQk5jSUVBQUVBVFhDQUFBTkFFRndnQUFEVEJCUUlBQUUxd2dRQUFRQk5jSUFBQTBBUVhDQUFBTk1FRkFnQUFUWENCQUFCQUUxd2dBQURRQkJjSUFBQTB3UVVDQUFCTmNJRUFBRUFUWENBQUFOQUVGd2dBQURUQkJRSUFBRTF3Z1FBQVFCTmNJQUFBMEVUMUJmSUhBQUNmeEo3M1I5UUhBQURBSjdIbi9SSDFBUUFBOEVuc2VYOUVmUUFBQUh3U2U5NGZVUi93UC80UEFBQStCUmNJQUFBMHdRVUNBQUJOY0lFQUFFQVRYQ0FBQU5BRUZ3Z0FBRFRCQlFJQUFFMXdnUUFBUUJNUFh5Q0xkSENYckE2SFhvSGtsb2VjbUt6RUd0SVVDUUF3RTROZklNSXRDMW5uT3BkRzRrSmFJZ0VBcHFMVEMrUWswamVMeXhTbmFJc0NBSmlQWnkrUTVXbmsrSi8zcFp5T2NSbWErYTY2Y043SHVOd29oYUNQVGpGYVJZa0lIZXJjQVFCZ09SUHRlWDlFZllBNWhlUE1LN2tjeisvTVEvdEdYY2hkTkNaVk1udE4wS2YwNHJrUjZxY0RBSmlkNVVpMDUvMFI5UUhoM0YyZVFsWUh0WkNEbUdROWxML3VOZmFNWXVBTXVaZE9IK1U4MUNjQUFJRDFSTFRuL1JIMUFmbXByQitackQxZHFla010M0hCV2pSdXF0UWNUdHJKb0xNQkFNQnlhdHJ6L29qNmdNTEJ2WGs2QzRVOHJaY2NaZC9rVURSdXF1VHZidnBNQmdBQWQzRGE4LzZJK2dCOVN1OGY3RUxoMVNGMHd6ZDVGSTJiS3ZPN25UNlRBUURBblp6MnZEK2lQaUNkMGg0MzhnVVVaT1VTcGJLdmRDa1lOMVZaenN4bFN3WUFnUFZBckw4UHJPS0laUkkvbDhlTmZBRUZXYnVvY2VicjJUSnVxcktjbWN1V0RBQUE2NEZZZng5WXhSSExKRzZ1TUtlZmVVUE9qKzRnRkV5QlRhUE5yUWZKbXFmZkRBVUFnUFhVdE9mOUVmVUI4bWgyazdxWlYzd1ZRcGJIdGZIUUozbXdTb1dWUmFneTIxL3ZreDQ3b1FBQXNCNlI5cncvb2o1QW5NbCtVdmZqRCtkTVRyNUJxMkxpT0psMW5NNWhrb2hZb3dvL0lyZ2NDZ0FBNndGcHovc2o2Z05LeDY3VWxld0FBTkExWENBQUFOQUVGd2dBQURUQkJRSUFBRTI4ZDRFQUFNRFFjSUVBQUVBVFhDQUFBTkFFRndnQUFEVEJCUUlBQUUxd2dRQUFRQk9QWFNBQUFQQTk3SGwvUkgwQUFBQjhFbnZlSDFFZkFBQUFuOFNlOTBmVUJ3QUF3Q2V4NS8wUjFRRUExMkRMQVh3RnZtWjRHTFljd0ZmZ2E0YUhZY3NCZkFXK1puZ1l0aHpBVitCcmhvZGh5d0Y4aGVhdnVmbS90b2ZKaVR2R2JoNHhyTnhXeWYxRTRBa1hBRGhGODhmRUJRSnRjSUVBZklYbWo0blBFTm9JRytkL08waHZvanN1a0dQc3RRVUF6VFIvVEh5RzBNYXJGd2ovMEF4d0k4MGZrL29NNDJjWkRnV3RDTDY1TnRxaUNiNU82UUpaVnovc0RTOW1lNmtvK2FHVTFzQ2d5ajNsRUFDdTBQd3g2YTh5ZktiK2FSUmJvbitxRFBCMTRza2Vma3BiSTJ5aXdsNVNrc2dWSlc5ZGRkYlR1d0RBSFRSL1RPSXJGYjlhWVVVWHB5UENKeDhkNE9QNFZWWjdJbTZIc21nM1VKSWNXaXB2djRnZUFVQTd6Ui9UbjJjVnZjWjgyWm5DUmNWeCtoVUI4SFhVV3BjM1VMNTFuQ0xzanlTRnNaUkVvSnhGdWdEQUhUUi9UT0l6TEh6MDhYWVJIM05RaTNFS1N6YjRPR0czMk8wZ05sQjVMNjN5YWhaU2RFK1MyRjB5V3JvQXdCMDBmMHppTTl6NzZNM0hITVVVNTVUNWR3NGZKZXlXdE9UWkJpcnZKVDlhQlNGNTl5U0ozYVdqa3dzQTNFSHp4NVIvdnViYmxUYi9NWmRFRVFaVG9MZUlXUDZpYUxkR3VnekV0YUFsRVdpakYwbzZBR2loK1dNU242SDdrdGZmOE8zR1Q5aCt6TUUzYXIyWFVNQzMwVXVkbHQ5dklDRTZ1OWdsdVpTU0pFbFlTeHRMRFFEZ0FzMGZrL3dNMXo4azhCOXNVUkUrNW9KVzJkWmcrRFppbjZ6RFA3TTFncGp0SmJXdG9sSVlmSkRlWGNveEdRRGdPczBmay9vTTQwY2F0RWFSUHViU0o2NEM0T3NzeXl6V2VoWFgxUmU3SkcwU3RUV1NxUGZMT2xvVmRuY1ZOaGI3RE9BdStKamdZZGh5QUYrQnJ4a2VoaTBIOEJYNG11RmgySElBWDRHdkdSNkdMUWZ3RmZpYTRXSFljZ0JmZ2E4WkhvWXRCL0FWK0pyaFlkaHlBRitCcnhrZWhpMEg4Qlg0bXVGaDJISUFYNEd2R1I2R0xRZndGZmlhNFdIWWNnQmZnYThaSG9ZdEIvQVYrSnJoWWRoeUFGK0JyeGtlaGkwSDhCWDRtdUZoMkhJQVg0R3ZHUjZHTFFmd0ZmaWE0V0hZY2dCZmdhOFpIb1l0Qi9BVitKcmhZZGh5QUYrQnJ4a2VoaTBIOEJYNG11RmgySElBWDRHdkdSNkdMUWZ3RmZpYTRXSFljZ0JmZ2E4WkhvWXRCL0FWK0pyaFlkaHlBRitCcnhrZWhpMEg4Qlg0bXVGaDJISUFYNEd2R1I2R0xRZndGZmlhNFdIWWNnQmZnYThaSG9ZdEIvQVYrSnJoWWRoeUFGK0JyeGtlaGkwSDhCWDRtdUZoMkhJQVg0R3ZHUjZHTFFmd0ZmaWE0V0hZY2dCZmdhOFpIb1l0Qi9BVitKcmhZZGh5QUYrQnJ4a2VoaTBIOEJYcXYrWS9BQUQ0SHZhd1A2WWhCT0FLYkRtQXI4RFhEQS9EbGdQNENuek44REJzT1lDdndOY01EOE9XQS9nS2ZNM3dNR3c1Z0svQTF3d1B3NVlEK0FwOHpmQXdiRG1BcjNEaGEyNzlONGRoYnVLV3NidEhEQ3YzVlhJL0RHVFRBdHhIKzdmVS9yODlnYWw1OVFKaDB3TGNTUE9uNUw5Q1BrYW9KR3lZLyswY3ZYbnV1RUFPY051VlRRdHdEODFmVXZnRytSYWhqbmN2RVBrQWdHczBmMG55RzNTeS93OTM4YTkweGNSL1d2SGFhT09QRXlha2RJR3MreURzRWk4R1Rkb2tKY2tQcGJRR0JwWHhERXFyQVlBRzJyOGs4VjJHTDk5cC9mZnJQOXhjOUUraGdKbUlKM3Y0S1cyUzlSNUlEN05ka2lSeVJjbGJWNTMxVEY0QWNKa0xYMUw2TXNPMzZwVGlkOThtdkdBZS9IcXIzUkUzUmxtMFd5bEpEaTJwa0JTWXNHTUFhT1BhcCtTdkVQRTl5MDg3ZnFlNW0vL1F2ZFc3d1JTb1ZaY0h2TmtUYWhNNVJkZ3BTUXBqS1lsQU9VdkVCQU5BSzVlL3BlSVhxMzlYTW0yMDhEM1BSVGpUN2NZUVcwbnRLdWtYOWtxU29udVN4RDZUMGRJRkFPNmc5V09LWDJIMnhTYXIrT2lMdHRMWERaL0hMYmRjZkw4RDBsWlN1MHB1a3JSYmt1VGRreVQybVk2T0hnQndDNjFmVS93TXN5ODJXYTNDMnZpVXAwVHNBaS80UVZHMG15UmRCdUphMEpJSXRORWxEUUMwMHZ3NStjOTNmZmh2TlgyeDloTXUyMktLNVJkbVFTOTYyZ2grS3duUjJjVit5YVdVSkVuQ21tMnhKQUhBWlpxL3AvVVBCaGFFdklyT0dIOVAyTlo4TUF0cEs3amhuOWtrUWZRK3lTUkVvUlFHSDZUM1dkR1JQUWR3QnhlK0pQRWxyb0wvc3QxWS9wWS83SmhpelFEVGtMYUpHN3B4MkVCSkRENWlreVJSNzV4MXRDcnNQdHR3Wk5NQjNBRmZFandNV3c3Z0svQTF3OE93NVFDK0FsOHpQQXhiRHVBcjhEWER3N0RsQUw0Q1h6TThERnNPNEN2d05jUERzT1VBdmdKZk16d01XdzdnSy9BMXc4T3c1UUMrQWw4elBBeGJEdUFyOERYRHc3RGxBTDRDWHpNOERGc080Q3Z3TmNQRHNPVUF2Z0pmTXp3TVd3N2dLL0ExdzhPdzVRQytBbDh6UEF4YkR1QXI4RFhEdzdEbEFMNENYek04REZzTzRDdndOY1BEc09VQXZnSmZNendNV3c3Z0svQTF3OE93NVFDK0FsOHpQQXhiRHVBcjhEWER3N0RsQUw0Q1h6TThERnNPNEN2d05jUERzT1VBdmdKZk16d01XdzdnSy9BMXc4T3c1UUMrQWw4elBBeGJEdUFyOERYRHc3RGxBTDRDWHpNOERGc080Q3Z3TmNQRHNPVUF2Z0pmTXp3TVd3N2dLL0ExdzhPdzVRQytBbDh6UEF4YkR1QXI4RFhEdzdEbEFMNENYek04REZzTzRDdndOY1BEc09VQXZnSmZNendNV3c3Z0svQTF3OE93NVFDK1FzUFgvQWNBQU4vREh2YUgxRWNBWElJdDF3NjlhNmZuM3ZWYzJ6N2pWZzZEd3Bacmg5NjEwM1B2ZXE1dG4zRXJoMEZoeTdWRDc5cnB1WGM5MTdiUHVKWERvTERsMnFGMzdmVGN1NTVyMjJmY3ltRlEySEx0MEx0MmV1NWR6N1h0TTI3bE1DaHN1WGJvWFRzOTk2N24ydlladDNJWUZMWmNPL1N1blo1NzEzTnQrelJYM3Z3dkRxK1JTUW9EbThtT1Y5M3l0NXBYai93NHllSWhKUld2MUhzREo4SlY1R0pKdlZ4eVl6bENiZ0NwTHlBMnlJQzgyN3VGTXo1OTRpcGYxdi9TSHJnUXVvMWMxMS9rL3gzTjFZYUZzQWt5aFVVRXlSVDJDeWprOFg1eVhqMEs0eWpLcDFnYktZV2ZFd01udzBWaUg5T3loWEZKUEVOeVB3b1VHMlJFWHUzZHdobWZUbkdWdXcxZzI1ZllOQVFPSFZyd09ROXFVNXp6K2puTlZmajZzN2UxNDR4c3E1ZFRXR1h5OW9QQ2FCbkcvZ2NoVTZ4Qkp2ek13S3ZnSXFHTjYySXBReHBWOXZxMHU5c0NwOTI3NDgzZUxXVGY2a0M0eXYwTGJMN0lsajV5Nk5DQ0x1clVGS2VjZms5ekZhRisreDUybkpGdmRSdXlqcTNTT3J1bnFlS3Y0Z0lKUDg1eWJyQSs0QnFoaSt0aUtVTWFWYmI2dEx0elBPM2VIVy8yN3QvNkpWUjRkNGIraUxkZVpFc2ZPWFJvUWRkMmFvNHpQZy9RWElWNTJXVnJMWUo5QnVKWUdyemdBOWEvMTc4V0R5OTRUK01jQlpNcXhFVlJDRkdSSWxYMDhTQXE0UXFpdGFMTmNSVEZvRWs3cGlUNW9aVFd3TFJveXRQcmpHSVlYdTZkbUhVOHd0djdVV3lZNmtwVWxMcXdDamJ3Rm54T28weTF4TisxQUZGb0hFZTNoMm1lTTFZYjMwYS9seGVpVXhoTGZXaU03NHkzaWQva0dpdlZ3ZmxvRFhWeVNKOHIxbC85RFo0YStDZGNRUzZrYjYxWTdDVEtoelFwU2VTS2tyZXVPdXZwTkdJNEZ1LzI3dTlyRjBoNnd5RHBzWFBVdW1JVHIrSm4wam94V3pUSEdyd3RPV1h4ejlBOFo2eld2VVpVaGRlVUxuR3N0YWtiWGkzRXpEbElVYVB0Y2ZSWHVDOHloWHVrNUNjSFFnM055SVVNSytMa2RmbEtvbmFXa2tOTEtpUUZSZys1dklQaEMxZnRpTzlaRnJXemxCeGEydXRkaWg0U1Y3bC9BZHVsMkpVZ0JIUHlLYlIzVFhVSFlYYXBLaFFuWnhhRkJsT01mWkRtU1dPNVFmakwzOFg2MlBkY1FueVk2SWwwUzg1cEdxbklSMytGK3lKVHBKREFxWUhTUXlPdWliNlhZV21DbklsS0VmcWZwRENXa2dpVXN5UnMrRGlvMTdGdm1JbEtFVjdadm53YW1rQTVpMVdPU0hpZGRPaVUraU1hSU1iTFEzbEwydzJZU2NVb1RTZEtOa3BwZXBybVNXTzV2bmkxS0hLVmhMTjlUNnUyWStrY0pEdXZIZm0vVTdxaVFqN1BENVFlR25GTmxGdkU5elV0a1ZvdDZaZldibU9OWk9ENms2SUZkandNTC9aT1dNWWtkQ2U5bEdoWTdJcDl6ZVFqdkUxcnJsUG9yWm91S3BLb0NrMktwMm1lTkpZYkdpcmYwRFpZdktaOHp5Q0c0Tnd0T1V2ZkpLaFIxUHpaKzBJcWRJTEFxWUhTUXlPdWlYS0wrTDZtTlZQTEo3ZFMybE5KOHU1SkNvSGVLMFZIN0hnWVh1eGRISTdlTzZGUkt2ZHFvZ0hHUjNqZjNvckNwR3E2YUU2aUtqU1Y5elROczRaNnpXdkpjVUkwUTlwa2p0U1RMR1htbTU1cUZILyt1RUE2UmkyY1dLaXlhSHVldmxyeC9XcEpCT2JSOGpFZXVpWEZodGtXQ0M3MUxoNmFKdWt3cE81RWpWRXQ3Mlk3bDN5RTkrMDkwSVhJOXFmcGhOWW8xK2Z0TloyamVkYjRmdkcxTWpHK1hUU2xGbmgxc3FhZWhCVENRMGd5eG96RXovcGV3a1VvWXNxVSsreEE2YUVSdVhCT0VOdERpYzRlL1V0U1NwSWtZZDNiaUNOaTMwYTkwWTk3RjMwR3hWVXVYNkRRc0Npc3V2Q3ovbWFkdnJFWm9iWTBlVlpjR0RzUEtmbVkyNHFwb25uV3BlSVZPZkJpVkZodkoxcHQ3SXczclpyYzJUOUVUSjdCLys0b1VrYVIrK1JBcXFHVnREUnV1QzZLV01VZ2VwOWtFcUpRQ29NUENzNG1XbnJHOFdDODJydGtHWkxRRXFsS2J4aEVQODROc2xQRjFsekJaeEl6YkU3c1RFNHBYdWZHWXFwb25sYThsQi81bHdndkdtM0ozVXRhNmZXeUc0c3FhYU56c0luY05vT3BvYUJJR1VYdWN3T2xobGJTMHJpaFh4L3hILzdrbjBBNlJTWUtaUml0aWhSWWRNekhZL0Z1NzVKbFJNSTdLVjE2d3lCNlJXN3d1bVMrc1JVeGxVeGJtampNN3BUaWRlNnNwb2FYcG0zZ3JRNGwzcS9nRTlERmR1aGRPejMzN25wdGJ4MU9MMDNid2xzdENydzkvMWVnamUzUXUzWjY3dDNsMmw0N25ONmF0NFdYYTMxNSttSDU3ejg5cG8vdDBMdDJldTdkeGRydS9mTzBLdDZhdDRsWGkzMTE4b0g1ejE0aE5MSWRldGRPejcyN1dOdDc5OGZWeWdIMldlOE9McENib0hmdDlOeTdubXZiWjl6S1lRVDgxU0Z2RUxaY08vU3VuWjU3MTNOdCs0eGJPZlRQZitFUHI3aEE3b0hldGROejczcXViWjl4SzRmdStXL0JDVUxMbG11SDNyWFRjKzk2cm0yZmNTdUgzdmt2M0NENlg4Tml5N1ZENzlycHVYYzkxN2JQdUpWRDM2dzN4M3FCOEsveDNnYTlhNmZuM3ZWYzJ6N2pWZzVkNC83dDNmaUhXQUsyWER2MHJwMmVlOWR6YmZ1TVd6bjBqUHVEcS9VR3NTYTJYRHYwcnAyZWU5ZHpiZnVNV3psMFRMZy83QjlmTGJEbDJxRjM3ZlRjdTU1cjIyZmN5cUZiMWorNzJyby8ySElYb0hmdDlOeTdubXZiWjl6S29WZjgzYkZ4ZjdEbExrRHYydW01ZHozWHRzKzRsVU9ucEQrK0t0NGZiTGtMMEx0MmV1NWR6N1h0TTI3bDBDWHB6NjdLMXdkYjdncjBycDJlZTlkemJmdU1Xem4wU1BxenE2MzdneTEzQVhyWFRzKzk2N20yZmNhdEhEckUveS9QOSs0UHR0d0Y2RjA3UGZldTU5cjJHYmR5NkkvMGIxOXQzeDlzdVF2UXUzWjY3bDNQdGUwemJ1WFFIZXV0RWY0UlpCTzJYRHYwcnAyZWU5ZHpiZnVNV3psMHgzSnRGUDZQWHhuWWN1M1F1M1o2N2wzUHRlMHpidVhRRy83ZTJQM0hqMzlzdVN2UXUzWjY3bDNQdGUwemJ1WFFHU2Z2RDdiY0JlaGRPejMzcnVmYTlobTNjdWlNOWIvN09MdysySEpYb0hmdDlOeTdubXZiWjl6S29TOU9YUjRMYkxsMjZGMDdQZmV1NTlyMkdiZHk2SXFUdDhjL3R0d1Y2RjA3UGZldTU5cjJHYmR5R0JTMlhEdjBycDJlZTlkemJmdU1XemtNQ2x1dUhYclhUcys5NjdtMmZjYXRIQWFGTGRjT3ZXdW41OTcxWE5zKzQxWU9nOEtXYTRmZXRkTno3M3F1Ylo5eEs0ZEJZY3UxUSsvYTZibDNQZGUyejdpVnc2Q3c1ZHFoZCszMDNMdWVhOXRuM01waFVOaHk3ZEM3ZG5ydVhjKzE3VE51NVRBb2JMbDI2RjA3UGZldTU5cjJHYmR5R0JTMlhEdjBycDJlZTlkemJmdU1XemtNQ2x1dUhYclhUcys5NjdtMmZhb3Ivd01BZ0U5aXovc2o2Z01BQU9DVDJQUCtpUG9BQUFENEpQYThQNkkrQUFBQVBvazk3NCtvRC9nZi93Y0FBSitDQ3dRQUFKcmdBZ0VBZ0NhNFFBQUFvQWt1RUFBQWFJSUxCQUFBbXVBQ0FRQ0FKcmhBQUFDZ2lTY3ZrT1hoV1FlMmxzU09LVkpNSUNhNHpEMVpBQUMreW5MWTJ2UCtpUG9BZHhiSDAvM29BdGt4SllvSjVBeFh1U1VKQU1CbldjNWFlOTRmVVIvZ3p1SjB1dTlmSUR1bUk5UVVBQUR3UTVhajFwNzNSOVFIdVBOY25lcGhJTTc2NUxZSTRXL3A0M1ZCYVJORXBkT1ZNbWc1aW92Z2xWR1VPWVF0VGd3QU1EZkxrV2pQK3lQcUE5eVpxMDdlcUFySGN4VDkwNHlsdThpV3hpSnJPdnlkelF0NkdpbHVLZldNZWdBQU1EbkxjV2pQK3lQcUE5eVpHODlmZWY0TDBaM1hZdXdPNmt3WGY3VXgrbW8vNDZSaS9UaExsVVNWU2NvQUFMT3pISWYydkQraVBpQ2V2eDQzeUkvci8xdi8vU3VoVFUvbEZHVVJGWndEK3htaWV2a05qc2szODdjeUFNRDBMRWV0UGUrUHFBK0laN1hIRFlRbVA3bWp3aitsVTVKRlZIRDJwTWc4eXZoNlNTaFRtQjlrTWdEQTlDekhwVDN2ajZnUGNHZXVPbm5Ea2V5d0o3dnc5ay9wbEdRUkZaeER3dDBNeGxjSGVURlliS3gvQUFCTXpuSlkydlAraVBvQWNTS0xpZTF4cnNXZzJEckNiUUxwckFkWmxEYUhnWERQSnNoa0FJRHBXYzVLZTk0ZlVSL2d6bHgxOHNvak9ZNy83NGIvRGlTSSt4bXNyeDduRTFnWkFHQjYvbmNhMXQ4SFZuSEVNb21meXhPTzRhSW94cjVFbzdPYTZDb2tPWkJPcGRnc1ZSSmxWTlNJT1FBQXBtVTVEdTE1ZjBSOVFEeC9BK0pJOWtZaHVxZFhwekFuZWswaFFiUmtBNUZoWjhhQ1VzOFk4NGc1QUFDbVpUa083WGwvUkgyQU9YL0Z5YndxUlMxSlNIcGxpSTlDZ3FTMEEra2taSms0S0tPNFBxU2NGd1lBTURITGtXalAreVBxQXo1MTVuN3FaUUFBbXVFQ09ZLytweEVBZ01uaEFqblA4aG9yMWdBQU1DTmNJRFZ3ZndBQVJMaEFBQUNnQ1M0UUFBQm9nZ3NFQUFDYTRBSUJBSUFtdUVBQUFLQUpMaEFBQUdqaXNRc0VBQUMraHozdmo2Z1BBQUNBVDJMUCt5UHFBd0FBNEpQWTgvNkkrZ0FBQVBnazlydy9vam9BNEJwc09ZQ3Z3TmNNRDhPV0EvZ0tmTTN3TUd3NWdLL0Exd3dQdzVZRCtBcDh6ZkF3YkRtQXI5RDhOWXYvdnY3Z3Y3by9NTU5rc0IwQXZrTHoxM3pxQWxrdDZRZmd3cFlEZ001by9wclBYeUJHZ3NsaEp3QjhoZWF2bVFzRTJtQW5BSHlGNXEvWjNRanIvM1l4aVY1dzZxQmFSUGsvYytRdW1SdVdIK0FyTkgvTjZZWVFsNFZSdWdjWENFaFlmb0N2MFB3MSsydGhsWVFZeGtIYytJRjVZZjBCdmtMejEreHVqVzJ4ZEcxd2djQ0ZMUWNBbmRIOE5XZTNSdnhUcXUwTFJBYkJyTEQrQUYraCtXdHV2VUM0UDJhSERWQkYvTEpLV09jYnNWTXByRFBNU3ZOV3lDNFFaY251anVqSzVwc2ROa0FWZSszYXMxMWxML2VlRGFhaWVTdTRXOFBkRFZFVWR3a1hDSlJoQTFTeDE2NDkyMVgyY3UvWllDcWF0MEs0TzhJLzBVcEoyWVVValRBeDdJQXE5dHExWjd2S1h1NDlHMHhGODFZSTkwRzRJZHdOSWkxZUthU29ob2xoQjFTeDE2NDkyMVgyY3UvWllDcWUzZ3BjSU5QRERxaGlyMTE3dHF2czVkNnp3VlE4dkJXNFA4QnRBZjlIbnJmc2g1QnJ5ZGFlY1RPeWxQYTIyZy9abTBYWVlqbDMxYldYUmRyaWREZk5DMFB4NktJLzl0RkJ4N2d0SU03OHk4UmNoWk0rc0tWUGJIb1UwdDVYK3lGN2s1UU84cnVxMmt1ajU3MTVZaGlKUnhmOW9VOE91c2J0QWI4VmJ0a1NNc2RXdmkzOUNmSUx4RlY5UysySDdNMWhpa3EvTjdDWFI5cmlSWHJiekRBUUxEbzhqRDV1N2poMlhyaEE1T08zN00xaGlscnIzUE92WVMrUHRIR0JUQTJMRGcramp4dC9PcTlEOGNkQ1dnb2h1ZVNIVnM0eWVVVTIwNnFJWW5SWE9XU2dta3lJdjJOdkRtM3pkWVpCZUpFa1ZiRVhJbTJ4TTllbWd6RmhxZUZoOURuc1RyMzF6RmtmNFREUzBpS1dwSlJEeWNMQlMzNHNIOUxUaWNrOU02d3AwZ1JHK2lWN2syamJVbTJvU1ZZZnBEcjJJcVROZHllMG8zVTZHQk5XR2g1R25jUHJXUk5QT3FWUXBoZ1J6NnVRd2NYRVl5c0w4dU1RRTVYRi9Fa1gvS05CREJ3dTlPZnNUV0pzdmdWT1duL0RqeWo3TEhzQjBxWTdJeHNNRThCQ3c4TzRMYmNjZGl1cjdEVGVJSTg3cFF4YWV6N1pYS1ZNY283TWJpTTlKbVVjQktOdy9SMTdzMWliZVZ0ZnRmVTZ4MTZVdE9uZWlZbGhCbGhvZUpod3hNUXozeDgzNnRDTHpzSXZ1RXZKRDdVc2dxSnBkeWFmWG1XUzh4WThkQVUvWkc4YWF4TnZLOHR2S25VdlJ0cnlGcVVIZkI0V0doNG1QMktjTE02ZVpKUW5vVHdMMWFsb2M0bWdhSkp6WkRPdHYvbkUxdkFuL3I4UkpNOGZzemVQdFlucVlnZjhLRG1kWkM5QzJtSUhZNi9TQXo0UEN3MFBreDh4OFF3S2oyUzBKMUU2Q3NXaGFIT0pzWEMzdjhKMS9TMU5iQXppSkJaei9KYTllYXh0czdxR0cyUXZRTnBpTTJPdjBnTStEd3NORDVNZk1mRjBEci9teDNtVUpCbWZaQlhrZjJTTW1pbXFsWHRRSllNUFhKOVBzamVodGNYcWltMnJZeTlBMm54bTN4cjVDeFBBUXNQRGhBTkhhTklaRkU4K0xSbFJLSVZoMVZoNzBrZXJ6dVRHNlNjYWxFOE1YQjlLK2pGNzgxaWJMQzlVTDhVYTlnS2tMV1MrTmhzTUNpc05EMk9QWW5VR1NiR29ETkh5a0ZwSFhpV09zV1QwejhKTTRqZEZpamo1ZC9UUjBvL1ptOGZhUkZHbUE5YnptTDBJYVl1cFJkLzJZdUZUc05Ud01DTnZ1UmVPeHIwWjkyeFgyY3U5WjRPcFlDdkF3d3k4NVY2NFAzYmJ0V2U3eWw3dVBSdE1CVnNCSG1iWUxmZk9uODNzVGJsbnU4cGU3ajBiVEFWYkFSNW0yQzMzeXYyeDI2NDkyMVgyY3UvWllDcllDdkF3YkxrcTl0cTFaN3ZLWHU0OUcwd0ZXd0VlaGkxWHhWNjc5bXhYMmN1OVo0T3BZQ3ZBdzdEbHF0aHIxNTd0S251NTkyd3dGV3dGZUJpMlhCWHIvNjVpQyt0OEkzWXFoWFdHV1dFcndNT3c1UUMrQWw4elBBeGJEdUFyOERYRHc3RGxBTDRDWHpNOERGc080Q3Z3TmNQRHNPVUF2Z0pmTXp3TVd3N2dLL0ExdzhPdzVRQytBbDh6UEF4YkR1QXI4RFhEdzdEbEFMNENYek04REZzTzRDdndOY1BEc09VQXZnSmZNendNV3c3Z0svQTF3OE93NVFDK0FsOHpQQXhiRHVBclZIL045dit3TXdBQWZBTjczaDlSSHdBQUFKL0VudmRIMUFjQUFNQW5zZWY5RWZVQkFBRHdTZXg1ZjBSOXdQLzRQd0FBK0JSY0lBQUEwQVFYQ0FBQU5NRUZBZ0FBVFhDQkFBQkFFMXdnQUFEUUJCY0lBQUEwd1FVQ0FBQk5QSG1CTEEvUElzc2FVa0c1TGdWdHNHM1lpL0pzMlk4akFRRG1aamxpN1hsL1JIMkFPNDNqVGRCNGdlUmVLOXY2M1RESHB2VWdEZ0JnZXBZRDFwNzNSOVFIdU5NNG51am1BaWtoN0RLc3dJYjY4TjVaMmJadVd3QUFZR0U1WU8xNWYwUjlRRHFOZzdROGczcDllSVV2eVZ3Zy9oR2ZNV3dkU1A4VVo4S1VFQVlpdU9DK1BnRUFvTXh5WU5yei9vajZnSFFhaS9QWkVYUnhLQzAySkFYS0ZNdlFxY1M1bjRRd2RJNXFBdjgwNDFRVUFBQnNzaHlYOXJ3L29qNGduY1pCa3NkMFBMdVRoNGdJSVU0VlpaMGlQRktZU0JDSDBTZEdTMDNtSmVNQkFNQ3duSjMydkQraVBpQ2R4dXFvbGlkMnlSQkRBa0pqUGQxRCtYaEpqTEk0SFpWYkFBQmdpK1VzdHVmOUVmVUIrYm1lbmRVYmhyLzAzM01rQnlkN2hYb0VKM3NCU0tkY0ZxbXRGd0FBYkxDY3hmYThQNkkrSUQvWHM3TjZ3L0FuTHBCZzkvK05oL1QwenlBTHRScGxjVTZXS1l3WEFBQnM4TDl6c3Y0K3NJb2psa25TZlBLWnp1b053NS81TjM3ZFFFYklRT0VhUmVtVXhZbDBaUzhBQU5qZ2YrZGsvWDFnRlVjc2s2VDU1RE9kMVNXRERoRURHUkhOZjhzRllqMlhoL0hONWRMY2FsWUFBTWhZemxkNzNoOVJINUJPNDgyek9ycUVVVHkvMVZFdXJES0ZGNHluUjhhbGdGeFQxZ0VBUUpIbGdMWG4vUkgxQWVrMERsSjJpc3REM09FanpGR2VyRjRmZlZXUThFeEdKeWROaVBHYWtoY0FBR3l3SEpmMnZEK2lQaUNkeGtIeXovV1JmbUpKOHZ3MlIzbjBGcWxVenNSaWtXbnlxVXVUYlNRREFBREZjbURhOC82SStvQm5UdU5uWmdFQWdKVVBYU0NQVEFJQUFKN1BYQ0RMSEQrZkJBQUFJcCs2UUt3T0FBQit4MmN1RUFBQWVCWXVFQUFBYUlJTEJBQUFtdUFDQVFDQUpyaEFBQUNnQ1M0UUFBQm80ckVMQkFBQXZvYzk3NCtvRHdBQWdFOWl6L3NqNmdNQUFPQ1QyUFAraVBvQUFBRDRKUGE4UDZJNkFPQzc4RGtBMU1BWEF4RGhjd0NvZ1M4R0lNTG5BRkFEWHd4QWhNOEJvQWErR0lBSW53TkFEWHd4QUJFK0I0QWErR0lBSW53T0FEWHd4UUJFK0J3QWF1Q0xBWWp3T1FEVTBQekZ0UDR2RncyWEU3U3dURm81Y2FWN0krMnp0RWVDWU8xaTdPVnZtNXF5NS9Qa21rMzJYZmV0ZDlFK1Mzc2tkRUh6K2pYL2I5OFg5cjZkbkRNK1ZTd0p6eVFWUG1mY0s5aEl0NkhleGNXMFJFS0c3dVd2bW1xWExKOG4xNVJZdmZaZDk2M1ZiS1RiVU85em9ucm9udWIxOHl2ZmRvUHNmVHM1WjN5cU9KdFErSjBOT2NsR3VnMzFMaTZtSlJJeWRDOS8xZFRqSmR1ekpVNTRuWENwWVNQZGhucWZOYWdwRXZxaGVmM0N5amZ0Z0JSMEp2eU1UeFZuRXdxL3N5RW4yVWkzb2Q3RnhiUkVRb2J1NWErYWVyeGtlN2JFQ2E4VExqVnNwTnRRNzdNR05VVkNQelN2bi9uS3hKOW1KZEgrRVZjWUsyZGxrV0xCVzV0WDJXaTN2WVQvOGlzbTFpRXlJaHJMczhVY3hqazZSU0dyWlhtNnY0eEhJT2prSENhVjlFdTVwUnRVb2xkQnR6aXNnWFVKQzJDOHhaSkVTNGp4RWNxK0RyMjFrRjhFQmw4M0RKcmdsYVRvYWVPanAxUUdpdTVSV3A5aDFoZ3FFeVNmWkpHT09udktMZDFnR0pyWEs2NTAya3BpczFpbE1LeWJLNm8zWW9LVDhTNTc3c3lVNTNOS1BmR0dYN0R0cFBTMnJJSThzd2xjSGtidk04bHdQWWRObFJ4bDdrSXR0eEptS21LZGI4Uk9wYkRPcmZqK2haRnVaK2k4ZG5IRzVCTWtJY2FsRWpHWlBkUEsvRHFmOXcyL3lhYWs3WGhaVDdMTEFCR3FBN09IVDJMaTR6MWg1Z2pQS0hxVG5oREdvWG01NGtMN3JiUktRb3d1eWxGWnhMQVFZeVh2SHYxVlVDR3BOcTFiTllWS2ExUUZnOGdiTXVaYVBiWVZwTXhiRlFkbFVxOGVNbHpvaEw4TWRhNHlRSXUvWUMvdm51MHFlN24zYkZXRVhnYmN5UCtXdXF0OWdzRjZtaFVKVGlySXpoWmM0emhMbmRMYXFmeXZpTmNXK1pOTTBULzlyTCtGSERKMDlWWHhQaW9GR1RHNGxtekNBUWFnZWJuaVFvc05sSWxaOWorN1MrUXdhSjFUaWhacHNvbEs4WDVnVENaVVdqMWgzdUFtelVMcmhPU1Fna1NBOEl3UG0xa0hpVFM1enZwSFI1VTFjL3NGZTJuM2JGZlp5NzFucThKM01iS09uTVYzL1cveFNiM051cjgrUldBU3Q0T3N1L0ExNDd5bWxDQ0ljWnJvSXRPbCtDeVRFb1JGNUpEcFJPaG1sSjBqT2VZSmhSc01RL05xeFhVVys4S0o4dHRUdTBFYWtpNFpwT3lsNUNQYzVaeFp2TGVuSkNIQWhFcXJDbEY1aFZuK3F1d3VLQ21GZnhKS21ZVkplUlIwL2lkT2tpYVNXVE8zWDdDWGRzOTJsYjNjZTdZcVJDK0RvSmNpL2lWZEN0MHZtTGFETXZma0s4YzJkWW9MS3g2OGZIRDBETDhxWHVhMDh5WHA3NDRMSk02UkhQT0V0aFFZZ2ViVml1c3M5b1VUNVRhUSs4SEpZdHVFRUwzRFZEN2pyU2VLQ2hIdnpYYW12Nk1MSklXb3ZNR3N0Y290Nm1RRktkUUxwY3pDcER5TUtjd2hKMGtUeWF6QjM5UnlMM3RwOTJ4WDJjdTlaNnRDOURJSWVubmlYOUpGL0lybE1hWVVZeTI1ZTNJVzR5eDFrdldTeTdVWFdVWDg4aHNFR1NrbUZuT29ITW1VSElwUnhUbVNZNTdRbGdJajBMeGFZWjNGTmpCN0tkaURRdTJWWkZaRDZlUUVuVEtieU1aSHN6YjlIVjhnMHBpWmMyMzh0WjZPcVBCQ0tiTXdLUTlqQ25QSVNUTFI1djRkZTluM2JGZlp5NzFucTBMM09WdWx2OVhCL1FvWDhadXRRd3pmV2JLU3UzSXRwMDZ5eU8wTk9qNmI0Syt3cDFiU09NMnhuU004U2xIRk9lUjBOcUcwd1NnMEwxcmNLVzd0NDYvZnUzNEhKY2U0Uy9SZUVjb1VJNjZOSkhuM2dsM0dleS90NnJNRUtTVk5GVy9rOVFsenJaOHlQRzBGS2ZOV3hjazc4OUM2d2x4eUlwazFwQldhKzlsTEsyeWg2Q1JjWkMrTHRJa2VDdTFKZE9kRU8vTmY0U0orbFZzeUxhckRJTzhYZitVNC9TVGZwTTUyaG9oWGpqR3plUXIva0M1VlluUEUzNWd3aGt0bGFZN2ttQ2UwcGNBSU5LL1dYMENPdGtVUjRjV2cxSTdHYVpYOFdDWVJrVm9yblhRK3BkU0J4aS9tOWJZNFR0cG9FVS9oSFJYS1lqTUhkK3VoZFdtT29xTkxKWFBudGR6S1hsNXBTMFVMNVFYMjB1aDVMMHdzdWhnRjBjN1EvSlJaOXowNk83ZGswdFU0QnhtVUhFUUNNMVJpeWlOdElpTEd4MTl2aUtIQlFicUhzYktZSEdwNjU1dkZod1JXSnh4ZExwRTdLd1VHb0htNS9HcUhlQ0dYUlQveW0wVjRHRWZ0RkhlVzg5Yks5R3NtRWtuKzFuOEdjTm1DRkF6SlU0Ym83Q0dwMFlvRTBVRlZZREtyYUs4TUdUSVByVnZrVENtbldsVktMV052WnkreHN1V1ZYbUl2ajdURmQyK1pXWmVjdDNOOTZ1YWJYK2NiL2s3T3FocXpaQ3JybWlCNnI3SWYyZFF1VDBnamFveWlMaUxGTDRQa0lkejlXRnRNRGpXOXRCbGxhUTQ3azhxZGxRTDk4L1gxU2h1U3JYa1BlMjFVTm4vVzdQblhzSmZISEV2aE9CTGFrelNFbktTbG1uL05ZUURQOFBYOXlRVnlOM3R0MURaM2djUkJPdGliYnBXOUVIMkIrRWxicGp2dFdNdjVFalN0Y1FDUDhQWDl5UVZ5TjN0dDFMYmw0QTVkWDQveGRaQ2tPdllpekFYaVpnM1hTTTEwWi8wcXFhakEwQm9IOEFoZjM1OWNJSGV6MTBaalMrZG11RHZDVDhOcTdBVkltNzVBNHFVbFBIWTQ2VmJMNmZrem1nTUJub0Q5Q1hYczdSaHJpOGVmRjl6aGJyM09zUmNsYmZIeUVOZlY2WFA0cEJzQXJQREZRQjE3TzhiYXhBV1MvaWlwOGM5ejltSzRRQUJlZ1M4RzZ0amJNZFpXdkVBYXI1QzlpT3dDV1g2NVFBQitEVjhNMUxHM1k2eE5YQ0JLdjF3aFduSE1Ya0IrZ1lSTGlnc0U0SWU4OXNVMC9hZlFmK29vMEFueWRFZFQ3RnRyT001MDdLRkovM0c5Ti9hcXNqWnhnYXpTOHB1a092WUNwQzFlR2FzZ2YwOXcwdTJBMXJVVFVUcEJudTVvaW4xckRjZVpqajAwL2U1dHFPYkpoWlM3cG5rVG5mL0lEcWZZdDI1UURDb3FGY2NlaXJYMnlwaUgyQ3ZLMnRJYmlCZHFmTGU5QUdrTG1adG1PK3VYSVdlb21WQWhvblNDTE4zaEZQdldEWXBCUmFYaTJFTlJ0eUxRTjArdW8vN0lrbHpGWm1CbXlCU1dRNGNTeGFDaVVuSHNJWEhmVjU5ZjJWNU4xaVplUUJ3YWJlZkhYb1MweGRSZXFKcnR0S05GVG5GK09zTm1ZR2JJRkpaRGh4TEZvS0pTY2V3aDZYbHZRelZQTGlNZjJWbThkMTNRUSt6VnRHZTd5bDd1UFZzVnpZblkyMmZwZVc5RE5lM0xhUDRqcFpHaU5mM0sveWk0eW4vMi94TGNxZ2l1M2pPNEJESDZwTlJ4Sk1QaUZNRlIyVmZKcTJXUUdKY2R3c2hxVFc2YmNVMWxNL3A1bkk5SjRpUEZvQmYyYXRxelhXVXY5NTZ0aW53SkMxSzBwbDhSNE9TdzFuS3huU1E4ZzBzUW8wOUtIVWN5TEU0UkhKVjlsYnhhQm9seDJTR01yTmJrdGhuWFZEYWpuOGY1bUNRK1VneGdXRnFYY2Qwb2Zrc1VwR1FOQnIzNXZOMDRCeUZhUXVpaWtWblNNSnN5aElrU3BHTlFCRmtvdGNHSlpZZXkxbytOeWM2bHhzNjgvdW9rUGpLS0hiRlgxSjd0S251NTkyeFZ5QlVVc3BLU05SaThMdVNJU09jZ1JFc0lMZThBRVN4UytqQlJnblFNaWlBTHBUWTRzZXhRMXZxeE1kbTUxTmlaMTErZHhFZEdFVWFtZFIzRGhscC8zQTRSUDJIbmhKMFVISFc4MzFESldZUWxaNk1UMWpoTVB5a3NtQXNwb3FnZGttQ2RiRlpsYzBxUlVBZHNtTnhZMkxjaXUyT3ZxRDNiVmZaeTc5bXFpR3NqVjBmL3FBVVZqakdIV0V6aExNS1NzOUVKYXh5bW54UVd6SVVVVWRRT1NiQk9OcXV5T2FWSXFBTTJURzRzN0Z1Uk1ENVgxdkV2M3haYWlEc3A3Q2R2VmlieEVMNG02OTlTcUVnU1JlMm01a2ptVW1CMFNBRWU5VnJDTlZnTFdwWHd5TFNPWXByaW0zbWY0TjRWZTFYdDJhNnlsM3ZQVmtWcGhZSkNDMmxCamFNMGlZZGNYWjIxdUFORURtMUlDdU90Uk8rUUFqenNiYmlYNW9WYzlzbGpIMW44Szh1bjNPSnZWQmh2SlFaWmhMaWgvc2lTeGp0RVc1cE1qRzJBTW5reDJQKzIzc3g1T2FFMzlzcmFzMTFsTC9lZXJZckNDZ1hMNW9JYVIya1NEN202S212OEs4dW4zT0p2VkJodkpRWlpoTGloZkMwL050UElCRUp3TStvQVpmSmlzUDl0dlpuemNnSU1UK3RLdW0waU5vZFRhaUh0TE9Nb1RlSWh0NW5LR3YvSzhpbTMrQnNWeGx1SjZTR1R4S2pnbjc0Sjd4RnRhVEl4dGdISzVDUTVSZndybVZWY2YrelZ0V2U3eWw3dVBWc1ZoUlVLbGlBVkZsU2FsVWs4NU9xcXJQR3ZMSjl5aTc5UllieVZtQjR5U1l3Sy9ucXJsaEtvc1ExUUppZkpLZUpmeWF6aTRBTzBMcVhZRVdrNzdPMHNhVlltOFpEYlREai9yVlc2WDVzdnVlVmgwUnk5bFpoODdTZGgvU1ViQ2VMREJtUW05YnZ4WnVMWkhmRVVLV0dkYjhST3BiRE9yZGlGU0ptalZGNVFXVUl5aVlmd2xjNWJPMERrMElha01ONUtUTDZwT1ptVHlPZllTQkFmTmlBenFkK05OeE5QR0ovV3BmUjdMZjdxSDJVUWpqcmVqNU96VThoZjQ2Q3RMa2Y2eWNLaVgvQTJpanlxNEcvUzJnUmVLUkxhaktXNW9wY2FxRUI0QWJ0Q2FVbmpqMTNRTUJaSmdrbG1jUXI1YXh5MDFlVklQMWxZOUF2ZVJwRkhGZnhOV3B2QUswVkNtN0UwVi9SU0F4VUluNkYxU2Y4OFNWWlNzbm9waUNrKzdhZm9zYkhaWXJTeGl2emE0SEFaaTNhbERsSm1rQnB2ZCtOTTY0Y3l0d3B3aW16dVJZNi9xc0QwaENjcHJaQ1ZrdFZMUVl4SjRsb0w1OUlhTzN2OGxWYVJYeHNjTG1QUnJ0UkJ5Z3hTNCsxdW5HbjlVT1pXQVU2UnpiM0k4VmNWbUo0d1BzMUxhZmVOMUhvaFNjblB1Ym5BT0FyT3BjMFc1WmpPYU1KRVdaajMrU3Y5TWF3dVNnVXRnL0IzYmwvSG1YWk50aFBnNXBKeng4bkRqOUtJSnp4SmFZWGt1a1pCT0VZLzUrWUM0eWc0eTlXVmF5dU0waHFUbHNPOHp4OTdHOTZGcFFTSThEa0ExTUFYQXhEaGN3Q29nUzhHSU1MbkFGQURYd3hBaE04Qm9BYStHSUFJbndOQURYd3hBQkUrQjRBYStHSUFJbndPQURYd3hRQkUrQndBYXVDTEFZandPUURVd0JjREVPRnpBS2lCTHdZZ3d1Y0FVQU5mREVDRXp3R2dob1l2WnYwL3FBWUFBSi9DbnZYSE5JVEFkMkQ1NTRiMWgydXdnNmFHNVo4YjFoK3V3UTZhR3BaL2JsaC91QVk3YUdwWS9ybGgvZUVhN0tDcFlmbm5odldIYTdDRHBvYmxueHZXSDY3QkRwb2Fsbjl1V0grNFJ1c09PdnczaHpjTi83WmlEbFBDN1lSZTAvZzVjVXZlL3VHbEtKbkNackxqVmJmOHJlYlZJejlPc25oSVNjVXI5ZDdBaVhDZDFsYXVxN3RpTFk0dHZkd0Vob09NOEFNMnZsMllCTGZpVzE5ZXByQ0lJSmxDeEsxaUlZLzNrL1BxVVJoSFVUNlRvS1R3YzJMZ1pMaE1heWZkNnE1WTA4S0cyc2RacFdOTEQ3OGpmbzdpQWZNUTF0OC96UHJiY1ladzJOaEM2dXcyYWpPdnFlSnYvYWVHcUF2cHRXSU5NdUZuQmw0RmwybHRwRm5SNVJrRU4vQ0NkQTUrRzNOdTZlRjN5RStMRlppUC9mVzM0d3poRUQvMXFFbGpxN1RPN21tcStLdTRRTUtQczV3YnJBKzRTbXNmMWFxczY2a2tOM1NxNUx5dVd4b1lsRDdrY3hHWkl2am0ybWlMSnRnbXRFcG9RanRENituM2h6SHJIOWJXcmFSOUJ1SllHdUl1OEQvckJ2RWVYdkNleGprS0psV0lpNklRb2lKRnF1ampRVlRDTlZyN0tMWlFXQTB2K2lWTnFqQllGV3Fra2ZwMTQ0WGdrRmNvdGtUL1ZCbGdHOThmMGFpd2NFNGJPMHEvUDRsYnI3aHNpK0FYTWtqNXlxYXgxSWQ5NC9ScTg4aDk0NTFsVEJEeTBScnE1SkErVjZ5LzhVSTVQL0JQdUVackg4T2VTTnZDaVg2c0hzbEhtSEpFUHZHckZWWjBjVHBpVlFndjJDYjBKelIrdDZkN052bzlKSExOdmFBV2VmM1JLMnRYUHFuakprb2JZaXVGZm9yWjFPaXZjRjlrQ3ZkSXlVOE9oQm91ME5yR3NGL0VDcTZ5VjZoSGNITElVVW9RQmlIQ2E0SzRwWEJSY1p4K1JRQnNJOXFUTjlMMmRNT05mbytMV2JVZ3lFVzJLeXZIWXJuRjE1dHRpS1FOdnZwcGtzWFJYK0creUJRcEpIQnFvUFRRVEdzYnczNXg4YXV3RHVJV2lvWW9lK1F3WlZnSFFoOGZNWjhqS1lSYWpGTllzc0VtdWoybXZiYW45UHR6dU9XS3ErYVhWaTJ5WFZrdmlGMVFWTnV4ZEE2U25kZU8vTjhwWFZFaG4rY0hTZy9OdExaUkhSVmh1NjNyNmhmV21aZW5jdFdSY21NV1Z0Y2xkSkluS2J3Mmlpbk9LV01BYkNPNjVnWFYzbVNsMzUvRUxaZlpBSHFSN2NwNlFld0NxZllwU203Sldmb21RWTJpNXMvZUYxS2hFd1JPRFpRZW1tbHRvem9xM01CdlBML1MzdXlYVzdCNXlPU3I2eElXYlg3R2tpakM0QURkWE5OdjI5TU5rWDZQaTF1MXNIaDJaY1U0NGNmV0puT0lEV0ZUWnI3cHFVYng1NDhMcEd0YTI1aGZJTzQvcE9RWGlMMHc3RGlpVnRkdGp6VmhVcXlESklXZktJcGZFUURidVBiSVJkdnA2WjZOZmc5SldILy9LQzJ5WFZueGJjcmxsam5DMzBGdE1rUkp4cGlSK0ZtTEZDNUNFVk9tM0djSFNnL050TGJSTDNvYXJVUzlId2xCK3FweFJPcGp2cUMxQ2krV3RNcTJCc01XcXJsbmU3cG5XL1BCS09UcnJ4ZDVlUWliOUhhaTFjYk40VTJySm5mMkR4R1RaL0MvTzRxVVVlUStPWkJxYUtlMWoySFY1WEQ1a2J1aDVGaFFCTXhTZTcrZ05Zcnc2K2ExV2hVQTI0UUdyYzJLQzViK1haZnNsMzUvaXJUa2FmWFNJaTlpTU1jUU9SWnFtU050RUpkQ2JoT3ZERGFSMjJZd05SUVVLYVBJZlc2ZzFORE96L3NZOXdkMENHc3pOeSt0Ly90bnd2c1ZmSVJmOTVIN28ydFluTGw1YS8zZlBoWGVudjg3L0xhUjRoOVFvVWRZbkxsNWJmMWZtOWp4OHZSZDhkOS9WbFBEYnp2Si9kRTVyTTdjdkxmKzc4Mzg3K1hKTytPL2ExY0lyWndhbG45dVdQL1pXZThPTGhCb2crV2ZHOVovY3Z6VjBYNkRzSU9taHVXZkc5Wi9hdjRMZjNqRkJRSk5zUHh6dy9yUHpIOExUckNtMDdDRHBvYmxueHZXZjJMK0N6ZEkrL1hCRHBvY2xuOXVXUDlwV1crTzlRSzVjbit3ZythRzVaOGIxbjlXM0wrOUcvOFFxeGwyME5Tdy9IUEQraytLKzRPcjlRYXhwanJZUVZQRDhzOE42ejhuNGY2NDlzZFhDK3lncVdINTU0YjFuNUgxejY3dXVUL1lRWFBEOHM4TjZ6OGgvdTY0NWY1Z0I4ME55ejgzclA5OHBEKyt1dUgrWUFmTkRjcy9ONnovYktRL3U3cmorbUFIVFE3TFB6ZXMvMlNrUDd1NjUvNWdCODBOeXo4M3JQOWMrUC9sK1gzM0J6dG9ibGordVdIOXB5TDkyMWQzM1Ivc29MbGgrZWVHOVorSjlkWUkvd2h5RSt5Z3FXSDU1NGIxbjRubDJyajhmL3pLd0E2YUdwWi9ibGovaWZEM3hvMy8rUEdQSFRRNUxQL2NzUDd6OEpQN2d4MDBOeXovM0xEKzg3RCtkeDgzWHgvc29NbGgrZWVHOVorR0gxd2VDK3lncVdINTU0YjFuNFdmM0I3LzJFR1R3L0xQRGVzUDEyQUhUUTNMUHplc1AxeURIVFExTFAvY3NQNXdEWGJRMUxEOGM4UDZ3elhZUVZQRDhzOE42dy9YWUFkTkRjcy9ONncvWElNZE5EVXMvOXl3L25BTmR0RFVzUHh6dy9yRE5kaEJVOFB5enczckQ5ZGdCMDBOeXo4M3JEOWNneDAwTlN6LzNMRCtjSTJHSGZRSEFBRGZ3eDcyaDlSSFFDVzB1QTc2VlFmOXFxUEhmdlZZMHpuR3JYd1lhSEVkOUtzTytsVkhqLzNxc2FaempGdjVNTkRpT3VoWEhmU3JqaDc3MVdOTjV4aTM4bUdneFhYUXJ6cm9WeDA5OXF2SG1zNHhidVhEUUl2cm9GOTEwSzg2ZXV4WGp6V2RZOXpLaDRFVzEwRy82cUJmZGZUWXJ4NXJPc2U0bFE4RExhNkRmdFZCdityb3NWODkxblNPSzVYYmYyMVlEQ3YvaGVMa2ZpTHdoRXRYaUhkN29WOXQvM2IzbTd6Zkw2dnJtM2Y3dFhER3B4OWN0YzMvdzRmQWhkQWN1WVozNXYwOVY2cTE3L3JRaGozaDBoVnljMGo5SS8yNitwbThRQWY5c3RxdWViVmZDMmQ4T3NKVjZ6K003ZHEzTFk0amV4VSsxMUZOa25OZVArZENGZjk3QS8wU2QyellZMDcydHg5Q3VXLzB5elZyckpiMTBDK3I3NWszKzdVdzF1NEsvZkpGYnhlL2FmQWMyYXZReFp4S2ZjcnA5MXlvNHBVTmUvcUM3b2RRN2h2OXF0bVJ2ZkIrdjA2N2Q4R2IvZnEzK05aNGQ0RCtKRGFMM3pSNGp1eFY2SnBPNVQ3ajh3QVhxcEFiZHQxRmJoVEZvRWxuZmtueVF5bXRnVUdWZThyaENJaGRFVXVQVGZwMXY0TFNhanJtL1g1bGlxNTV1Vi9EZlpEaGpmMG9Oa2wzUWo2RHAvVEpBaS9oY3hsbHlDMSsxNGtYeVJ2ak9MbzlUUHVjNFgyYzdGQ2lmRWlUa2tTdUtIbnJxck9lM21Va2ZMbXY5Y3Q3RGNQTC9UTEQvbm0zWDM5ZnVFRFNXMFZKUHN5YmU2blV1RmI4REZvblpvbm1PTGUzSmFjcy9obmE1MVN2NXQ5dFM5VE9VbkpvU1lXa1FPa3lFcjVjMVlMNGJtVlJPMHZKb2FXRGZ1WGp2dkhGcWhiRWR5dUwybGxLRGkzdDkrdHZRWXk3eHhlcldoRGZyU3hxWnlrNXRMVFhyeFE5REs1YVg3VHRqT2xKTWllZlFrdlhWRmVJc3dwVnFTZ3hZMURHQ200b280SG1TWDI1c3ZUMFd1b05oU0xNbHFRd2xwSUlsTE5JbDVGUXIyRGZLaE9WSXJ6cHBYNlpVZmVvVjdCdmxZbEtFVjcwV3IreThMNVJyMkRmS2hPVklyeW1mZUUwTklGeUZxc2NoZkFLbmxYMkt0MlRaRkUreWx2YUxyQW0wR215YVVSQlJpbE5UOU04NmVZQ0dGSDdoWmRNVW5SUGttcEtpcFl1SXhFNmt0NGtheEw5RXJ6ZHIyQWJoUmY3SlN6akVEcVNYa1EwS1hYQ2oxWlorUWk3YVVjN2hUNnFhYUlpaVVJcEZVL1RQS25zWGY0VzhnMWxqMU96aytUZGt5UmFvNk9UeTBpa053OXZralhwbC8wYXJWMXY5eXZhUnVIRmZzWGhpUDBTR3FYeXI1TitqSS93dnUzMVU0ZmRjTTF0UkZHUVVjcXlucVoxMWxodThWM3pONHlrYm91K2Ewa0UydWlGa3E1bmRCdUtUYkt2TGJqYXIxelRPN29OeFNiWjF4WmM2NWRJUHd5NkRjVW0yZGNXWE9wWFBFQk4wcTVKSFlrYW8xcmZ4N3h2OGhIZXQ3MjNMa0JPbmFZUldxTmNuN2ZWVWtmcnJMRmM5eTd1M2F6bzdJVlgxaTl2SldFVjBSRTFHQUQ5QnU0RjQ3djl1bDlKR2diOUJ1NEY0N3Y5dUY4aS9URFlOMUJ2OGVOK1JaK0JjTlhLb2d0Tmt1OXJHcGwxOTRZR2hKcDh1amlCS0NxTW5ZZVVmTXpsSXBwb25GVlU2eHU1c2c2RDZIMlNTWWhDS1F3K1NMYkdPQ2JET0xqM1RjTW4reFVjUjJyWm0vM0t4Z1B3YXIrU1pSaENHNlFxdlpWNDg5Uko3ZU9sUXQrYThSbEU1czBKblNuVkZ6SmNMNktKeG1sRnVmRVY0OHQ1TWZpRWQxZWlVSWJScWtpQlJVZGhHQWJYbnpSOHNsL0JjYVNXdmRtdmZOdy83L1lyV1VZaHZJZlNwYmVLb25zVURFNFhuZTU0L1poQ3BpdE5HR1oxU3ZFYWQxVFJ3a3ZUemdRdHJvTisxVUcvNnVpeFg5ZHI0Z0w1TExTNER2cFZCLzJxbzhkK1hhN3ByZnZqZXVWd0JDMnVnMzdWUWIvcTZMRmZGMnU2NTgvUm1uaHIzb21neFhYUXJ6cm9WeDA5OXV0aVRlL2RIMWNyaDJOb2NSMzBxdzc2VlVlUC9lcXhwbk9NVy9rdzBPSTY2RmNkOUt1T0h2dlZZMDNuR0xmeVlhREZkZEN2T3VoWEhUMzJxOGVhempGdTVjTkFpK3VnWDNYUXJ6cDY3RmVQTloxajNNcUhnUmJYUWIvcW9GOTE5Tml2SG1zNng3aVZEd010cm9OKzFVRy82dWl4WHozV2RJNXhLeDhHV2x3SC9hcURmdFhSWTc5NnJPa2M0MVkrRExTNER2cFZCLzJxbzhkKzlWalRPY2F0ZkJob2NSMzBxdzc2VlVlUC9lcXhwbk9NVy9rdzBPSTY2RmNkOUt1T0h2dlZZMDNuR0xmeVlhREZkZEN2T3VoWEhUMzJxOGVhempGdTVjTkFpK3VnWDNYUXJ6cDY3RmVQTloxajNNcUhnUmJYUWIvcW9GOTE5Tml2SG1zNng3aVZEd010cm9OKzFVRy82dWl4WHozV2RJNXhLeDhHV2x3SC9hcURmdFhSWTc5NnJPa2M0MVkrRExTNER2cFZCLzJxbzhkKzlWalRPY2F0ZkJob2NSMzBxdzc2VlVlUC9lcXhwbk9NVy9rdzBPSTY2RmNkOUt1T0h2dlZZMDNuR0xmeVlhREZkZEN2T3VoWEhUMzJxOGVhempGdTVjTkFpK3VnWDNYUXJ6cDY3RmVQTloxajNNcUhnUmJYUWIvcW9GOTE5Tml2SG1zNng3aVZEd010cm9OKzFVRy82dWl4WHozV2RJNXhLeDhHV2x3SC9hcURmdFhSWTc5NnJPa2M0MVkrRExTNER2cFZCLzJxbzhkKzlWalRPY2F0ZkJob2NSMzBxdzc2VlVlUC9lcXhwbk9NVy9rdzBPSTY2RmNkOUt1T0h2dlZZMDNuR0xmeVlhREZkZEN2T3VoWEhUMzJxOGVhempGdTVjTkFpK3VnWDNYUXJ6cDY3RmVQTloxajNNcUhnUmJYUWIvcW9GOTE5Tml2SG1zNng3aVZEd010cm9OKzFVRy82dWl4WHozV2RJNXhLeDhHV2x3SC9hcURmdFhSWTc5NnJPa2M0MVkrRExTNER2cFZCLzJxbzhkKzlWalRPY2F0ZkJob2NSMzBxdzc2VlVlUC9lcXhwbk9NVy9rdzBPSTY2RmNkOUt1T0h2dlZZMDNuYUtqOER3QUF2b2M5N0ErcGp3QUFBUGpIQlFJQUFJMXdnUUFBUUJNTkY0ajlZek1BQVBnQTlyQS9wRDRDUGdUTFB6ZXNQMXlESFRRMUxQL2NzUDV3RFhiUTFMRDhjOFA2d3pYWVFWUEQ4cytOVy8vbVB3QmZJNU1VQmphVEhhKzY1Vzgxcng3NWNaTEZRMG9xWHFuM0JrNkU2OURLcVdINTU4YXQvM3BVcDVNNFdhM0NJb0prQ2hHM2lvVTgzay9PcTBkaEhFWDVUSUtTd3MrSmdaUGhNblJ5YWxqK3VRbkhzWCtZN1dESEdjSWhudkJSazlSV21iejlvREJhaHRsOWtTbldJQk4rWnVCVmNCa2FPVFVzLzl6SW96VS9WdTA0UXppb1V6cXhqcTNTT3V0RFBSbXoreUpUck02ckxDem5CdXNEcnRMYXgyVUZWNndoc0dIWWlUbE1DYmNUZWszajU4U2NwazRJZThFK0EzRXNEZkpnZGllMSsydng4SUwzTk01Uk1LbENYQlNGRUJVcFVrVWZENklTcnRIYXgzVm55QTFrMk5EdnhSeGtoQjhRUHljNlB5VnV4YzBSRy9hQ2ZJaTlrY1pTNzRTZ0R6YnhtMXpGdGd2akVLVkhhNmlUUS9wY3NmN0dDK1g4d0QvaEdxMTlESHRDYmd2QnJuclRhRFh3YTF6TC9ZSnNyQXQ4bDdEK1lmZ1hCdjVEWFgraTZIMUsya1VSVHdPWFJ1YXhLZlJUektaR2Y0WDdJbE80UjBwK2NpRFVjSUhXTnNiOWtaNUJjQU12U09jZ3hLR21ySVZmRXRiSGoxaUJ5ZERyTHphQy8xQ1R6dnBJbXh2N2o5NnJjN2ZrbkthUmluejBWN2d2TWtVS0Nad2FLRDAwMDlwR2ZUZWt6UlAyMFRwMHF1VHNNY09BV1dydnRhYkpGTUUzMTBaYk5NRTJvVlZDRTlvWldrKy9QNHhaZjcvc1lTbmxVUHVrSFJLd2FqdVd6a0d5ODlxUi96dWxLeXJrOC94QTZhR1oxamI2RGVVMlZwU0RRcGpUSUdMSEhxbE5lOVkvaldKTDlFK1ZBYmJ4L1JHTkNndm50TEdqOVB1VHVQV0t5N1lJYmhYOW1xNC9lbW05a0J5VTJxY291U1ZuNlpzRU5ZcWFQM3RmU0lWT0VEZzFVSHBvcHJXTmNWdUpOWFRyNmxkYVBKSlBjSlREaU1nbmZyWENpaTVPUjZ3SzRRWGJoUDZFeHUvMmRNOUd2NGRFcm5scGtZVXg0TWZXSm5PRXY3VmJjbGJ6WmZZVTR2T2tkRllSVTZiY1p3ZEtEODIwdG5FOWNlU3g0Mld2VUkvZzVJZ3hYdGFERU9FMVFkeFN4SFJTbTd5U0d4UVI3Y2tiYVh1NjRVYS94MFd0bWxqWlRGUWJRRHNFZGJMYURXRXlSRW5HbUpINFdZc1VMa0lSVTZiY1p3ZEtEODIwdG5FNVIxYml5SzE4M0F6UkVHVkhqQW1ET01wWDF5VjBraWNwaEZxTVUxaXl3U2E2UGFhOXRxZjArM080NVZLTEoyVDNFRGJwN1VTcmpadkRtMVpON3V3ZklpYlA0SDkzRkNtanlIMXlJTlhRVG1zZnc2cUx3ZnJyOVdKVFpLNW1WTm9FTVRxSXE2TnpEZ3F2aldLS2M4b1lBTnVJcm5sQnRUZFo2ZmNuY2N1bDEwNnRjbGgydWE1cExOUXlSNHgzZXJWWnZETFlSRzZid2RSUVVLU01JdmU1Z1ZKRE82MTlqTXVlQnV0djNBRGUvQmUyajNJdElpeGVkQW1MTmo5alNSUmhjSUJ1cnVtMzdlbUdTTC9INWFWVmUzKzN2Ri9CUjJqdFkzNkJ1UC93a0Y4Z3VlY0d3cVJ1cEtRUVI1VjNFTDVSNjcyRUFyWnc3WkdMdHRQVFBSdjlIcEszbHV2dGZmTDIvTitodFpINkpsaXZDWC8rK0lQRUNzcXZPS3ZVSmpldnRRb3ZsclRLdGdiREZxcTVaM3U2WjF2endTaTh0bDZ2VGV4NGVmb1AwZHBKYzFhc3crVW42T05ob2h6OUtWTStaNVEyZWdXdFVZUmZONi9WcWdEWUpqUklyTW9xckhLNXAvVDdRN3kzWU8vTi9PL2x5Yi9GejF2SnFkSXpyTTNjc1A1d2pWL3ZJTzZQcm1GeDVvYjFoMnY4ZGdmeHh4cWR3K0xNRGVzUC8vMW5OVFg4ZGdkeGYzUU9xek0zclAvMC9IZnRDbUVIVFEzTFB6ZXMvK3lzZHdjWENMVEI4czhONno4NS91cG92MEhZUVZQRDhzOE42ejgxLzRVL3ZPSUNnU1pZL3JsaC9XZm12d1VuV05OcDJFRlR3L0xQRGVzL01mK0ZHNlQ5K21BSFRRN0xQemVzLzdTc044ZDZnVnk1UDloQmM4UHl6dzNyUHl2dTM5Nk5mNGpWRER0b2Fsait1V0g5SjhYOXdkVjZnMWhUSGV5Z3FXSDU1NGIxbjVOd2Yxejc0NnNGZHREVXNQeHp3L3JQeVBwblYvZmNIK3lndVdINTU0YjFueEIvZDl4eWY3Q0Q1b2Jsbnh2V2Z6N1NIMS9kY0grd2crYUc1WjhiMW44MjBwOWQzWEY5c0lNbWgrV2ZHOVovTXRLZlhkMXpmN0NENW9ibG54dldmeTc4Ly9MOHZ2dURIVFEzTFAvY3NQNVRrZjd0cTd2dUQzYlEzTEQ4YzhQNno4UjZhNFIvQkxrSmR0RFVzUHh6dy9yUHhISnRYUDQvZm1WZ0IwME55ejgzclA5RStIdmp4bi84K01jT21oeVdmMjVZLzNuNHlmM0JEcG9ibG45dVdQOTVXUCs3ajV1dkQzYlE1TEQ4YzhQNlQ4TVBMbzhGZHREVXNQeHp3L3JQd2s5dWozL3NvTWxoK2VlRzlZZHJzSU9taHVXZkc5WWZyc0VPbWhxV2YyNVlmN2dHTzJocVdQNjVZZjNoR3V5Z3FXSDU1NGIxaDJ1d2c2YUc1WjhiMWgrdXdRNmFHcFovYmxoL3VBWTdhR3BZL3JsaC9lRWE3S0NwWWZubmh2V0hhN0NEcG9ibG54dldINjdCRHBvYWxuOXVXSCs0UnNNTytnTUFnTzloRC90RDZpT2dFbHBjQi8ycWczN1YwV08vZXF6cEhPTldQZ3kwdUE3NlZRZjlxcVBIZnZWWTB6bkdyWHdZYUhFZDlLc08rbFZIai8zcXNhWnpqRnY1TU5EaU91aFhIZlNyamg3NzFXTk41eGkzOG1HZ3hYWFFyenJvVngwOTlxdkhtczR4YnVYRFFJdnJvRjkxMEs4NmV1eFhqeldkWTl6S2g0RVcxMEcvNnFCZmRmVFlyeDVyT3NlVnl1Mi9OaXlHbGY5Q2NYSS9FWGpDcFN2RXU3M1FyN1ovdS90TjN1K1gxZlhOdS8xYU9PUFRENjdhNXYvaFErQkNhSTVjd3p2ei9wNHIxZHAzZldqRG5uRHBDcms1cFA2UmZsMzlURjZnZzM1WmJkZTgycStGTXo0ZDRhcjFIOFoyN2RzV3g1RzlDcC9ycUNiSk9hK2ZjNkdLLzcyQmZvazdOdXd4Si92YkQ2SGNOL3JsbWpWV3kzcm9sOVgzekp2OVdoaHJkNFYrK2FLM2k5ODBlSTdzVmVoaVRxVSs1ZlI3TGxUeHlvWTlmVUgzUXlqM2pYN1Y3TWhlZUw5ZnA5Mjc0TTErL1Z0OGE3dzdRSDhTbThWdkdqeEg5aXAwVGFkeW4vRjVnQXRWeUEyNzdpSTNpbUxRcERPL0pQbWhsTmJBb01vOTVYQUV4SzZJcGNjbS9icGZRV2sxSGZOK3Z6SkYxN3pjcitFK3lQREdmaFNicERzaG44RlQrbVNCbC9DNWpETGtGci9yeEl2a2pYRWMzUjZtZmM3d1BrNTJLRkUrcEVsSklsZVV2SFhWV1Uvdk1oSyszTmY2NWIyRzRlVittV0gvdk51dnZ5OWNJT210b2lRZjVzMjlWR3BjSzM0R3JST3pSSE9jMjl1U1V4Yi9ETzF6cWxmejc3WWxhbWNwT2JTa1FsS2dkQmtKWDY1cVFYeTNzcWlkcGVUUTBrRy84bkhmK0dKVkMrSzdsVVh0TENXSGx2Yjc5YmNneHQzamkxVXRpTzlXRnJXemxCeGEydXRYaWg0R1Y2MHYybmJHOUNTWmswK2hwV3VxSzhSWmhhcFVsSmd4S0dNRk41VFJRUE9rdmx4WmVub3Q5WVpDRVdaTFVoaExTUVRLV2FUTFNLaFhzRytWaVVvUjN2UlN2OHlvZTlRcjJMZktSS1VJTDNxdFgxbDQzNmhYc0crVmlVb1JYdE8rY0JxYVFEbUxWWTVDZUFYUEtudVY3a215S0IvbExXMFhXQlBvTk5rMG9pQ2psS2FuYVo1MGN3R01xUDNDU3lZcHVpZEpOU1ZGUzVlUkNCMUpiNUkxaVg0SjN1NVhzSTNDaS8wU2xuRUlIVWt2SXBxVU91RkhxNng4aE4yMG81MUNIOVUwVVpGRW9aU0twMm1lVlBZdWZ3djVockxIcWRsSjh1NUpFcTNSMGNsbEpOS2JoemZKbXZUTGZvM1dycmY3RlcyajhHSy80bkRFZmdtTlV2blhTVC9HUjNqZjl2cXB3MjY0NWphaUtNZ29aVmxQMHpwckxMZjRydmtiUmxLM1JkKzFKQUp0OUVKSjF6TzZEY1VtMmRjV1hPMVhydWtkM1laaWsreHJDNjcxUzZRZkJ0MkdZcFBzYXdzdTlTc2VvQ1pwMTZTT1JJMVJyZTlqM2pmNUNPL2IzbHNYSUtkTzB3aXRVYTdQMjJxcG8zWFdXSzU3Ri9kdVZuVDJ3aXZybDdlU3NJcm9pQm9NZ0g0RDk0THgzWDdkcnlRTmczNEQ5NEx4M1g3Y0w1RitHT3dicUxmNGNiK2l6MEM0YW1YUmhTYko5eldOekxwN1F3TkNUVDVkbkVBVUZjYk9RMG8rNW5JUlRUVE9LcXIxalZ4WmgwSDBQc2trUktFVUJoOGtXMk1jazJFYzNQdW00WlA5Q280anRlek5mbVhqQVhpMVg4a3lES0VOVXBYZVNyeDU2cVQyOFZLaGI4MzREQ0x6NW9UT2xPb0xHYTRYMFVUanRLTGMrSXJ4NWJ3WWZNSzdLMUVvdzJoVnBNQ2lvekFNZyt0UEdqN1pyK0E0VXN2ZTdGYys3cDkzKzVVc294RGVRK25TVzBYUlBRb0dwNHRPZDd4K1RDSFRsU1lNc3pxbGVJMDdxbWpocFdsbmdoYlhRYi9xb0Y5MTlOaXY2elZ4Z1h3V1dsd0gvYXFEZnRYUlk3OHUxL1RXL1hHOWNqaUNGdGRCditxZ1gzWDAySytMTmQzejUyaE52RFh2Uk5EaU91aFhIZlNyamg3N2RiR205KzZQcTVYRE1iUzREdnBWQi8ycW84ZCs5VmpUT2NhdGZCaG9jUjMwcXc3NlZVZVAvZXF4cG5PTVcva3cwT0k2NkZjZDlLdU9IdnZWWTAzbkdMZnlZYURGZGRDdk91aFhIVDMycThlYXpqRnU1Y05BaSt1Z1gzWFFyenA2N0ZlUE5aMWozTXFIZ1JiWFFiL3FvRjkxOU5pdkhtczZ4N2lWRHdNdHJvTisxVUcvNnVpeFh6M1dkSTV4S3g4R1dsd0gvYXFEZnRYUlk3OTZyT2tjNDFZK0RMUzREdnBWQi8ycW84ZCs5VmpUT2NhdGZCaG9jUjMwcXc3NlZVZVAvZXF4cG5PTVcva3cwT0k2NkZjZDlLdU9IdnZWWTAzbkdMZnlZYURGZGRDdk91aFhIVDMycThlYXpqRnU1Y05BaSt1Z1gzWFFyenA2N0ZlUE5aMWozTXFIZ1JiWFFiL3FvRjkxOU5pdkhtczZ4N2lWRHdNdHJvTisxVUcvNnVpeFh6M1dkSTV4S3g4R1dsd0gvYXFEZnRYUlk3OTZyT2tjNDFZK0RMUzREdnBWQi8ycW84ZCs5VmpUT2NhdGZCaG9jUjMwcXc3NlZVZVAvZXF4cG5PTVcva3cwT0k2NkZjZDlLdU9IdnZWWTAzbkdMZnlZYURGZGRDdk91aFhIVDMycThlYXpqRnU1Y05BaSt1Z1gzWFFyenA2N0ZlUE5aMWozTXFIZ1JiWFFiL3FvRjkxOU5pdkhtczZ4N2lWRHdNdHJvTisxVUcvNnVpeFh6M1dkSTV4S3g4R1dsd0gvYXFEZnRYUlk3OTZyT2tjNDFZK0RMUzREdnBWQi8ycW84ZCs5VmpUT2NhdGZCaG9jUjMwcXc3NlZVZVAvZXF4cG5PTVcva3cwT0k2NkZjZDlLdU9IdnZWWTAzbkdMZnlZYURGZGRDdk91aFhIVDMycThlYXpqRnU1Y05BaSt1Z1gzWFFyenA2N0ZlUE5aMWozTXFIZ1JiWFFiL3FvRjkxOU5pdkhtczZ4N2lWRHdNdHJvTisxVUcvNnVpeFh6M1dkSTV4S3g4R1dsd0gvYXFEZnRYUlk3OTZyT2tjNDFZK0RMUzREdnBWQi8ycW84ZCs5VmpUT2NhdGZCaG9jUjMwcXc3NlZVZVAvZXF4cG5NMFZQNEhBQURmd3g3Mmg5UkhBQUFBL09NQ0FRQ0FScmhBQUFDZ2lZWUx4UDZ4R1FBQWZBQjcyQjlTSHdFZmd1V2ZHOVlmcnNFT21ocVdmMjVZZjdnR08yaHFXUDY1WWYzaEd1eWdxV0g1NTRiMWgydXdnNmFHNVo4YjFoK3V3UTZhR3BaL2JsaC91QVk3YUdwWS9ybGgvZUVhclR2bzhGOGMzakRzeEJ5bWhOc0p2YWJ4YytLV3ZQM0RTMUV5aGMxa3g2dHUrVnZOcTBmNnFQQlNwakFWS1BYZXdJbHduZFpXcnF1N1lpMk9EZjFlekVGRytBRWIzeTVNZ2x2eHJTOHZVMWhFa0V3aDRsYXhrTWY3eVhuMUtJeWpLSjlKVUZMNE9URndNbHltdFpOdWRWZXNhV0ZYdldtMEd2ZzFydVYrUVRiV0JiNUxXSC8vTU90dnh4bkNZV01McWJQYnFNMjhwb3EvOVo4YW9pNmsxNG8xeUlTZkdYZ1ZYS2Exa1daRmwyY1EzTUFMMGprSWNhZ3BhK0dYeUUrTEZaaVAvZlczNHd6aEVELzFxRWxqcTdUTzdtbXErS3U0UU1LUHM1d2JyQSs0U21zZjFhcXM2NmtrTjNTcTVPd3h3NERTaG55TE5pV09pdUNiYTZNdG1tQ2IwQ3FoQ2UwTXJhZmZIOGFzZjFoYnQ1TDJHWWhqYVlpN3dQK3NHOFI3ZU1GN0d1Y29tRlFoTG9wQ2lJb1VxYUtQQjFFSjEyanRvOWhDWVRXODZKYzBxY0xBbzdlU1FLclhqUmVDUTE2aDJCTDlVMldBYlh4L1JLUEN3amx0N0NqOS9pUnV2ZUt5TFlKZnlDRGxLNXZHVWgvMmpkT3J6U1AzalhlV01VSElSMnVvazBQNlhMSCt4Z3ZsL01BLzRScXRmUXg3SW0wTEovcXhlaVNmNUZkQTVCTy9XbUZGRjZjalZvWHdnbTFDZjBMamQzdTZaNlBmUXlMWDNBdHFrZGNmdmJKMjVaTTZicUswSWJaUzZLZVlUWTMrQ3ZkRnBuQ1BsUHprUUtqaEFxMXREUHRGck9BcWU0VjZCS2RBR3FjRVlSQWl2Q2FJV3dvWEZjZnBWd1RBTnFJOWVTTnRUemZjNlBlNG1GVUxnbHhrdTdKeUxKWmJmTDNaaGtqYTRLdWZKbGtjL1JYdWkweVJRZ0tuQmtvUHpiUzJNZXdYRjc4SzZ5QnVvV2lJY2lRcFVvWjFFS1FndW9STzhpU0ZVSXR4Q2tzMjJFUzN4N1RYOXBSK2Z3NjNYSEhWL05LcVJiWXI2d1d4QzRwcU81Yk9RYkx6MnBIL082VXJLdVR6L0VEcG9abldOcXFqSW15M2RWMzl3anJ6OGxTdTByaEt5Wml2cmt2b0pFOVNlRzBVVTV4VHhnRFlSblROQzZxOXlVcS9QNGxiTHJNQjlDTGJsZldDMkFWUzdWT1UzSkt6OUUyQ0drWE5uNzB2cEVJbkNKd2FLRDAwMDlwR2RWUzRnZDk0ZnFXOTJTOTM3cGlUcjY1TFdMVDVSQ1ZSaE1FQnVybW0zN2FuR3lMOUhoZTNhbUh4N01xS2NjS1ByVTNtRUJ2Q3BzeDgwMU9ONHM4ZkYwalh0TFl4djBEY2YwakpMeERwZWY0Q2lYNHFuMVNrbnlpS1h4RUEyN2oyeUVYYjZlbWVqWDRQU1ZoLy95Z3RzbDFaK1EyTDVaWTV3dDlCYlRKRVNjYVlrZmhaaXhRdVFoRlRwdHhuQjBvUHpiUzIwUzk2R3ExRXZSOEpRVGttaGFEczU3Vlc0Y1dTVnRuV1lOaENOZmRzVC9kc2F6NFloWHo5OVNJdkQyR1QzazYwMnJnNXZHblY1TTcrSVdMeURQNTNSNUV5aXR3bkIxSU43YlQyTWF5NkhDNC9jamRzT0dwRndpeTE5d3Rhb3dpL2JsNnJWUUd3VFdqUTJxeTRZT25mZGNsKzZmZW5TRXVlVmk4dDhpSUdjd3lSWTZHV09kSUdjU25rTnZIS1lCTzViUVpUUTBHUk1vcmM1d1pLRGUzOHZJOXhmMENIc0Raejg5TDZ2MzhtdkYvQlIvaDFIN2svdW9iRm1adTMxdi90VStIdCtiL0RieHNwL2dFVmVvVEZtWnZYMXYrMWlSMHZUOThWLy8xbk5UWDh0cFBjSDUzRDZzek5lK3YvM3N6L1hwNjhNLzY3ZG9YUXlxbGgrZWVHOVorZDllN2dBb0UyV1A2NVlmMG54MThkN1RjSU8yaHFXUDY1WWYybjVyL3doMWRjSU5BRXl6ODNyUC9NL0xmZ0JHczZEVHRvYWxqK3VXSDlKK2EvY0lPMFh4L3NvTWxoK2VlRzlaK1c5ZVpZTDVBcjl3YzdhRzVZL3JsaC9XZkYvZHU3OFEreG1tRUhUUTNMUHplcy82UzRQN2hhYnhCcnFvTWRORFVzLzl5dy9uTVM3bzlyZjN5MXdBNmFHcFovYmxqL0dWbi83T3FlKzRNZE5EY3MvOXl3L2hQaTc0NWI3ZzkyME55dy9IUEQrczlIK3VPckcrNFBkdERjc1B4encvclBSdnF6cXp1dUQzYlE1TEQ4YzhQNlQwYjZzNnQ3N2c5MjBOeXcvSFBEK3MrRi8xK2UzM2Qvc0lQbWh1V2ZHOVovS3RLL2ZYWFgvY0VPbWh1V2YyNVkvNWxZYjQzd2p5QTN3UTZhR3BaL2Jsai9tVml1amN2L3g2OE03S0NwWWZubmh2V2ZDSDl2M1BpUEgvL1lRWlBEOHM4TjZ6OFBQN2svMkVGencvTFBEZXMvRCt0LzkzSHo5Y0VPbWh5V2YyNVkvMm40d2VXeHdBNmFHcFovYmxqL1dmako3ZkdQSFRRNUxQL2NzUDV3RFhiUTFMRDhjOFA2d3pYWVFWUEQ4czhONncvWFlBZE5EY3MvTjZ3L1hJTWRORFVzLzl5dy9uQU5kdERVc1B4encvckROZGhCVThQeXp3M3JEOWRnQjAwTnl6ODNyRDljZ3gwME5Tei8zTEQrY0ExMjBOU3cvSFBEK3NNMTJFRlR3L0xQRGVzUDEyallRWDhBQVBBOTdHRi9TSDBFVkVLTDY2QmZkZEN2T3VqWG5kRE5uME9MNjZCZmRkQ3ZPdWpYbmRETm4wT0w2NkJmZGRDdk91alhuZERObjBPTDY2QmZkZEN2T25yc1Y0ODFuV1BjeW9lQkZ0ZEJ2K3FnWDNYMDJLOGVhenJIdUpVUEF5MnVnMzdWUWIvcTZMRmZQZFowam5Fckh3WmFYQWY5cW9OKzFkRmp2M3FzNlJ4WEtyZi8yckFZVnY0THhjbjlST0FKbDY0UTcvWkN2OXIrN2U0M2ViOWZWdGMzNy9acjRZeFBQN2hxbS8rSEQ0RUxvVGx5RGUvTSszdXVWR3ZmOWFFTmU4S2xLK1Rta1BwSCtuWDFNM21CRHZwbHRWM3phcjhXenZoMGhLdldmeGpidFc5YkhFZjJLbnl1bzVvazU3eCt6b1VxL3ZjRytpWHUyTERIbk94dlA0UnkzK2lYYTlaWUxldWhYMWJmTTIvMmEyR3MzUlg2NVl2ZUxuN1Q0RG15VjZHTE9aWDZsTlB2dVZERkt4djI5QVhkRDZIY04vcFZzeU43NGYxK25YYnZnamY3OVcveHJmSHVBUDFKYkJhL2FmQWMyYXZRTlozS2ZjYm5BUzVVSVRmc3VvdmNLSXBCazg3OGt1U0hVbG9EZ3lyM2xNTVJFTHNpbGg2YjlPdCtCYVhWZE16Ny9jb1VYZk55djRiN0lNTWIrMUZza3U2RWZBWlA2Wk1GWHNMbk1zcVFXL3l1RXkrU044WnhkSHVZOWpuRCt6alpvVVQ1a0NZbGlWeFI4dFpWWnoyOXkwajRjbC9ybC9jYWhwZjdaWWI5ODI2Ly9yNXdnYVMzaXBKOG1EZjNVcWx4cmZnWnRFN01FczF4Ym05TFRsbjhNN1RQcVY3TnY5dVdxSjJsNU5DU0NrbUIwbVVrZkxtcUJmSGR5cUoybHBKRFN3Zjl5c2Q5NDR0VkxZanZWaGExczVRY1d0cnYxOStDR0hlUEwxYTFJTDViV2RUT1VuSm9hYTlmS1hvWVhMVythTnNaMDVOa1RqNkZscTZwcmhCbkZhcFNVV0xHb0l3VjNGQkdBODJUK25KbDZlbTExQnNLUlpndFNXRXNKUkVvWjVFdUk2RmV3YjVWSmlwRmVOTkwvVEtqN2xHdllOOHFFNVVpdk9pMWZtWGhmYU5ld2I1VkppcEZlRTM3d21sb0F1VXNWamtLNFJVOHEreFZ1aWZKb255VXQ3UmRZRTJnMDJUVGlJS01VcHFlcG5uU3pRVXdvdllMTDVtazZKNGsxWlFVTFYxR0luUWt2VW5XSlBvbGVMdGZ3VFlLTC9aTFdNWWhkQ1M5aUdoUzZvUWZyYkx5RVhiVGpuWUtmVlRUUkVVU2hWSXFucVo1VXRtNy9DM2tHOG9lcDJZbnlic25TYlJHUnllWGtVaHZIdDRrYTlJdit6VmF1OTd1VjdTTndvdjlpc01SK3lVMFN1VmZKLzBZSCtGOTIrdW5EcnZobXR1SW9pQ2psR1U5VGV1c3Nkeml1K1p2R0VuZEZuM1hrZ2kwMFFzbFhjL29OaFNiWkY5YmNMVmZ1YVozZEJ1S1RiS3ZMYmpXTDVGK0dIUWJpazJ5cnkyNDFLOTRnSnFrWFpNNkVqVkd0YjZQZWQva0k3eHZlMjlkZ0p3NlRTTzBScmsrYjZ1bGp0WlpZN251WGR5N1dkSFpDNitzWDk1S3dpcWlJMm93QVBvTjNBdkdkL3QxdjVJMERQb04zQXZHZC90eHYwVDZZYkJ2b043aXgvMktQZ1BocXBWRkY1b2szOWMwTXV2dURRMElOZmwwY1FKUlZCZzdEeW41bU10Rk5ORTRxNmpXTjNKbEhRYlIreVNURUlWU0dIeVFiSTF4VElaeGNPK2Joay8yS3ppTzFMSTMrNVdOQitEVmZpWExNSVEyU0ZWNksvSG1xWlBheDB1RnZqWGpNNGpNbXhNNlU2b3ZaTGhlUkJPTjA0cHk0eXZHbC9OaThBbnZya1NoREtOVmtRS0xqc0l3REs0L2FmaGt2NExqU0MxN3MxLzV1SC9lN1ZleWpFSjRENlZMYnhWRjl5Z1luQzQ2M2ZINk1ZVk1WNW93ek9xVTRqWHVxS0tGbDZhZENWcGNCLzJxZzM3VjBXTy9ydGZFQmZKWmFIRWQ5S3NPK2xWSGovMjZYTk5iOThmMXl1RUlXbHdIL2FxRGZ0WFJZNzh1MW5UUG42TTE4ZGE4RTBHTDY2QmZkZEN2T25yczE4V2EzcnMvcmxZT3g5RGlPdWhYSGZTcmpoNzcxV05ONXhpMzhtR2d4WFhRcnpyb1Z4MDk5cXZIbXM0eGJ1WERRSXZyb0Y5MTBLODZldXhYanpXZFk5ektoNEVXMTBHLzZxQmZkZlRZcng1ck9zZTRsUThETGE2RGZ0VkJ2K3Jvc1Y4OTFuU09jU3NmQmxwY0IvMnFnMzdWMFdPL2VxenBIT05XUGd5MHVBNzZWUWY5cXFQSGZ2Vlkwem5Hclh3WWFIRWQ5S3NPK2xWSGovM3FzYVp6akZ2NU1ORGlPdWhYSGZTcmpoNzcxV05ONXhpMzhtR2d4WFhRcnpyb1Z4MDk5cXZIbXM0eGJ1WERRSXZyb0Y5MTBLODZldXhYanpXZFk5ektoNEVXMTBHLzZxQmZkZlRZcng1ck9zZTRsUThETGE2RGZ0VkJ2K3Jvc1Y4OTFuU09jU3NmQmxwY0IvMnFnMzdWMFdPL2VxenBIT05XUGd5MHVBNzZWUWY5cXFQSGZ2Vlkwem5Hclh3WWFIRWQ5S3NPK2xWSGovM3FzYVp6akZ2NU1ORGlPdWhYSGZTcmpoNzcxV05ONXhpMzhtR2d4WFhRcnpyb1Z4MDk5cXZIbXM0eGJ1WERRSXZyb0Y5MTBLODZldXhYanpXZFk5ektoNEVXMTBHLzZxQmZkZlRZcng1ck9zZTRsUThETGE2RGZ0VkJ2K3Jvc1Y4OTFuU09jU3NmQmxwY0IvMnFnMzdWMFdPL2VxenBIT05XUGd5MHVBNzZWUWY5cXFQSGZ2Vlkwem5Hclh3WWFIRWQ5S3NPK2xWSGovM3FzYVp6akZ2NU1ORGlPdWhYSGZTcmpoNzcxV05ONXhpMzhtR2d4WFhRcnpyb1Z4MDk5cXZIbXM0eGJ1WERRSXZyb0Y5MTBLODZldXhYanpXZFk5ektoNEVXMTBHLzZxQmZkZlRZcng1ck9zZTRsUThETGE2RGZ0VkJ2K3Jvc1Y4OTFuU09jU3NmQmxwY0IvMnFnMzdWMFdPL2VxenBIT05XUGd5MHVBNzZWUWY5cXFQSGZ2Vlkwem5Hclh3WWFIRWQ5S3NPK2xWSGovM3FzYVp6akZ2NU1ORGlPdWhYSGZTcmpoNzcxV05ONTZpdS9BOEFBRDZKUGUrUHFBOEFBSUJQWXMvN0krb0RBQURnazlqei9vajZBQUFBK0NUMnZEK2lQdUIvL0I4QUFId0tMaEFBQUdpQ0N3UUFBSnJnQWdFQWdDYTRRQUFBb0FrdUVBQUFhSUlMQkFBQW11QUNBUUNBSmg2K1FCYnA0QzVaSFE2OUF0cnRSSG9Ua1RpT0JBQUF3ZUFYaUhKYmt4OU5zR2s5aUFNQUFNMXkzdHJ6L29qNmdIZzRINTd2ZFFlNThnM1h4Mjc4dG5YYkFnQUFCWmJ6MXA3M1I5UUhoTU41ZVJwNUhWZzVuZVl5TlBOZGRmSFlUL1lVRVEwNkl2eHR2UUFBNERUTCtXblAreVBxQTh4UkhtZGV5V1YxR1NnUDdSdDFJYmNUd2pCWWc1Z2l6RGpOQ3dBQVoxbE9UM3ZlSDFFZkVBN241U25rZUZNWU9aN21VZFpEK2V0ZUl4Z1RwZXhHazNuSmVBQUEyR2M1U3UxNWYwUjlnRCtjMVVrdEg1bXNQVjJwL3RqUGZKTTF5a1d2UEhIQkFnQUFKMWtPWlh2ZUgxRWZJQTlxZFdwdkhmSDZuUGMybHlielRRNVJMbm9WRXVjV0FBQTR5WElvMi9QK2lQcUFkRkE3L0NBK010a3B2RHFFYnZnbWp5Z1h2UXFKY3dzQUFKeGtPWmp0ZVg5RWZVQTh0Z051NUFzb3lNb2xTbVZmNWJJSVlyUVJFWHh6Q3dBQW5PUi94MmI5ZldBVlJ5eVQrTGs4YnVRTEtNamFSWTB6MzBBeWxMM3l4QVVMQUFDY1pEbHU3WGwvUkgxQTZkaDJ5cUtjbit4QktKZ2lpOWxoN0p1YXNnNEFBTTZ3bkxmMnZEK2lQa0NjMDM1U2NkNzdLb1FzejN6amtWMEg0dGdQUGpKVVhBM3J3K204cHVRRkFBRG5XRTVQZTk0ZlVSOFF6dTQwcWZ2eFozY202eE0raTRualpFN2VjYXhEVmNTT0Z3QUFuR001UCsxNWYwUjlRT2x3bHJxU0hRQUF1b1lMQkFBQW11QUNBUUNBSnJoQUFBQ2dpZmN1RUFBQUdCb3VFQUFBYUlJTEJBQUFtdUFDQVFDQUpyaEFBQUNnQ1M0UUFBQm80ckVMQkFBQXZvYzk3NCtvRHdBQWdFOWl6L3NqNmdNQUFPQ1QyUFAraVBvQUFBRDRKUGE4UDZJNkFBQUFZSUVMQkFBQW11QUNBUUNBSnJoQUFBQ2dDUzRRQUFCb2dnc0VBQUNhNEFJQkFJQW11RUFBQUtBSkxoQUFBR2lDQ3dRQUFKcmdBZ0VBZ0NhNFFBQUFvQWt1RUFBQWFJSUxCQUFBbXVBQ0FYZ0QrMzlIVzJHZGI4ZE9LTEcrQUp1d1d3RGVZTy9MMjdQZHc4NE1PeVlBQTdzRjRBMzJ2cnc5Mnozc3pMQmpBakN3V3dEZVlPL0wyN1Bkdzg0TU95WUFBN3NGNEEzMnZydzkyejNzekxCakFqQ3dXd0RlWU8vTDI3UGR3ODRNT3lZQVEvTnV1ZWxmMmJpY29JVmwwc3FKSzkwYmFaK2xQZktZMW1VV1VUcEJudTVvaW4xckRkV1pzcmU0WTl2L2o3MFV3aGJudW1YU3lFNHVhWXB6M2pvNWZJZm1mUkV1a0tZRUtlcE0vQm1mS3BhRVo1Sm1aOGR0YktUYlVPOFNUaldydjRSTWQ4TXFtL0t5ZElkVDdGdkxsR1BLMmgzc1cxelk5b3E5RE5JV3BycGhTc0ZPTWozNVQyYUh6OUM4TC95T2F2dVVVdENaOERNK1ZaeE5hTStPKzloSXQ2SGV4Y1cwUk80ZzB6V24zZ3pNREpuQ2N1aFFvQnhUMXA1amlYVWJ2bTNiSy9ZU0tOdHZGdGdxRXRJVXI4cWJwNGV2MEx3dndvNXEybGtwNkV6NEdaOHF6aVlVZm1kRFRyS1Jia085eTIvT0Y1R3VPZlZtWUdiSUZKWkRod0xsbUxMMkhFdXNqNytTeHJHWFFObldNL3lHRzB1eGswMmF1RUJnbitaOUVYZVVFOFEvMWlkUktOVllPU3VMRkF2ZTJweTI5K1pNd2t2NEw3OWlZaDBpSTZLeFBGdk1ZWnlqVXhTeVdwYW4rOHQ0QklKT3ptRlNTYitVVzdwNXhEaEtCZS8wS3hPc2NwaFAranBSZUlZRVFZdytLYlVKOXF4WmhhT3lyNUpYeXlCYmpIVVFWaG1XNVQ0eXBTUmVETDRYMlV1Z2JjdGNjYjVVc2k2K2twMUFhWW92ZmNlYzhFR2FkNFBZMGV1UCtPQ0NLSlRDc0g0TlViMFJFNXlNZDlselo2WThuMVBxaVRmOGdtMG5wYmRsRmVTWlRlRHlNSHFmU1lick9XeXE1Q2h6WjdYa0ppbGtzOGRzSmx6TUlxS2lJb1F1R3BrbERlM2tNVXlrbFk1QkVXU2gxQVluV2dkbC9ILzJ6Z1ZOVWh6WHdybVgzdjhhN3RMcURyWWVSL0lqd0pBWkVISCtyd3BrNlVnMnhqWmRPZFU5M2JSSktKZ3BxMHJWV21aV0ljYTJmclZESEZjWTBVRW1lUmlxMHlyRzJUN0pCN0s4R0d3WjFUVW1TOXBOa3dSaGlFQ3prNU10a1pzK0pIV0t4bEE1Nmp3Vm8rYlNBTlRWaXEwM3R2TUl2UEpveE9wMGQxRmdPdmhBajZsVmlnblJEQUlOMmFqQ29Jb0pRczJ1TnFpYU5CY25YeGdUNXVVUlNyaFR3c3dvY0NPTG9Lb0tQSmJhYlVLdkwxVEdJdWVZVlVpeEgrc1BoZ3hEWEdDU2hpR2JDNWlBS3g2ZWZBckxhd0Uya3pVYXM2a3VXOEVEMkZSdkZlRjJGYVBUVVM5ZkdpbVVVakVxYUw4cXd6QjRxK0VDVDRJRVVOb3RWNDVKVUtiMVpiMEpROVZHWnVSNTkyQlROQXJiVU91SXhYNjJOUVZGekl5eTBFZXEySmdpOEFRaFBCWkl3ZWg3b2NkdXFONnRlQnVweGhsbUpYS3NOOFJ6ZzVqa1lpak9RSjR3UXBiWFFsalRjVjFYU2p1c05ReTR6d05vaStVYWtHT2ZUYjdFdllnbXBGU01ocFJRRjhKNERkVnJranRCNzBhdk1vU0NvdU9UaTNYaUhXSFZScVlLYmViNmJublJLR3hEclNNVXMxOU52U0N6cXptU09waHFRMHB0NG1OSjJ6U2hsK1NWSG5zSjNsZU5WR1VVNERCV21kWElNUmdpRHV6RU9DYVpHSW96RUtlQmtPbENtaE8ySGF3c1hPSnhrVmNiVjZKYWtBTWl5NFlGR3pveUIrUkxPUGYwOCtvRDRpbWhyb2FqTjhqTWh5UHdWREY2bFNFVUZDbWtmV0FuM2hGV1ZYMGNDMlRrK201NTBTaHNRNjBqRkxOZlRiMGdzNnM1a2pxWWZzTWlscVg2L054KzljNmczVSt3RUJTUFJTemhGTE1pT1FaRHhDSEQySTh5eWNOUXJmOFRYdWhGejA4K2d1VzFvS3NvcjZ5OHV2TCtSSDNiUkZFMVlzbW1vNXh2NFJqNmVmMEJ3V0FUYnIxMnpjcUtPY1RvVllaUVVLU1E5b0dkTkdhdURmUkNyb0dlZXNJMjFEcEFYSDUrSmRkY0wvZUphYkZpWTdwMnNweWdYaUY0VXhyMDZEUWhLeDZMNUx3MVprVnlMSS9lV1A2Q1ROSXdaRTlzVStFM1FxWUxhWTR2clhpVkplM2JMaTcrc0JLajAzUGdzK0dXeUR0eHpCZFZsRW9WdGJ5b2ozaFFWd3EyWHVsUzcza0VYbmswWWxjM2l1anI5SVVkWVZVdEM1N29qS1B5aTVvZ2xHU3h0V1RVaHF0b3ZRWkdhNHBmbWpUVHFUbzUycXlPdmlQQUF1S0Znam5CaXFYaXVjZ1Z6R3JsV0JxaWpDbEVEakpKdzVDVS84RUp1SFlheUxOWlhndmJtaXBnYTJ4Q2hwanFqTUlrS3BhMHNRaGtSaStLWXIzZ2pJbEpaM1VsWm0zM1dnVHVvRFpIaU9US0tzK0s2UE0rdXNKYUNtdm5zVWdUUW1pRW9zSDBmT3NQQlJyS2c3RXJSbU9mblRTcm5lUEJyVllUUUkvRVM3UHYxZlk0Rk15VXBkMmRaRllreDVveEp2TTRrelFNYWZrcnVpU2Z5UEppa0xXaytXRDNUV25KbWdSRkVrYVJyZHVxams2L3BvNmd5RS81cCsxYVRTME51QkpUWW5VdG1yeFF3QVJoQktseXlCYW5WbWdVMGJmWmpSTzdLcTdneGx4cFFyK3U4VEQ0VEZlak5iSFJ0bGNWdUFPaVZyU2ZKcHFmOW44OFFYY3hNV2xyNk84MnZqVmJieW5XVDhCUUxsN2FGck9VRTh5SzVGZ1k1R0QweDVqa1ljanF3N1JNVXNuWDhlbXJ3WmM3Rno2Wjg3Y3JaTmJaTEhZTmt4NG1JVUlTbjc1YStBRWhlL25iRlRMcmJCYTdoa2tQa3hBaGlVOWZMZnlBa0wzODdRcVpkVGFMWGNPa2gwbUlrTVNucnhaK1FNaGUvbmFGekRxYnhhNWgwc01rUkVpQ3E0V1FkekRiZWJQWU5VeDZtSVFJU1hDMUVQSU9aanR2RnJ1R1NRK1RFQ0VKcmhaQzNzRnM1ODFpMXpEcFlSSWlKTUhWUXNnN0tQOUt4WWdzdnB6Y0laSzFoQXpoYWlHRUVMSUVQeUNFRUVLVzRBZUVFRUxJRXZ5QUVFSUlXWUlmRUVJSUlVdndBMElJSVdRSmZrQUlJWVFzd1E4SUlZU1FKZmdCSVlRUXNnUS9JSVFRUXBiZ0I0UVFRc2dTL0lBUVFnaFpnaDhRUWdnaFMvQURRZ2doWkluREg1RDgzMzRtaEJEeUdlVHovaFhIRXdnaGhId2srYngveGZFRVFnZ2hIMGsrNzE5eFBJRVFRc2hIa3MvN1Z4eFArQi8vUndnaDVLUGdCNFFRUXNnUy9JQVFRZ2haZ2g4UVFnZ2hTL0FEUWdnaFpBbCtRQWdoaEN6QkR3Z2hoSkFsK0FFaGhCQ3l4RjkrUVBBek12K2tvTHFqOCtSQkdldnZmL2VCcEpLSE5hRldHMUVpaDdvbGhKQ0hzeDEyK2J4L3hmRUVPMW14WHg5RUJ0VmRuV2FQcWhSL09jam5KM2t6ckNHMTJGQ3FZejNRTFNHRVBKenRzTXZuL1N1T0o5VFRGTS9VK2ZuNlNxZmVmbFNZQmd1dkZVcjVLQlJ5cFBCNnhNaHJCU0dFUElEdFRNem4vU3VPSjlRalV3N08wdEpEVk05azhZbk1GTlVXalorODJhRUt6WlBmeFpzMVVsVHY4R2NGVlloVHZCcENSU090YlcvdDZEYkVDQ0hrZVd4bldEN3ZYM0U4d1U1TzZWR1AwTWFTbzNlN2cxMU1LK0NXdEYyaWx2d3V6aGhCVSs3UjNYVHEzVzJHTmlWczB0TGNMbWhQdThVWUlZUThrTzBJeStmOUs0NG4xSE1TcnVhSkRydEdkYmpxc04yUnEzZ2pTZVdTRkUxT3JhSzF2SVlSS25aTGhOcHlhUldlU1FnaHoyTTdBZk41LzRyakNmazBEZmJNM2JucXNIdFhWUXhLK3Q5KytobDBWRzZZYUhJMXJkWDAwWEdwRFpuOWJna2g1SGxzUjFvKzcxOXhQR0Z3NUc3K1F1TldzM08xY1VOT3F0THR5Vkkxb1Z0OHUyR2laYWhaVzdGQ3J5dTBReHAwcUE1Q0NIa2kyd21Xei90WEhFK3dJN001WC9VTVRXNDEwUzltQlJ4dGxXNVBtT3IvQzRzS09oMUJEcWIzT3NSYng3YXMxRzNGRklRUThpaTJFeXlmOTY4NG5tQkg1dkI4YmQxNExiZHcxb0tqcmJLanB4MGROVG1iMFE5MHV0clpMU0dFUEpiL0hXUEh2d2ZaOFlxdGs5clhpL08xUFdCVjhyT2Q2eW9XcFlWeWxXRlBxVzZubysyR2lZSzd2RmowMjYxbm13UzhXSjRRUWg3SWRpVG04LzRWeHhQd3lOUXpOSjZuZXRUbUExYVAyUzBoSExqZ2FLcTBKYk9tSmtPb1VYZ3hzWVdadEhVbFpTM1FVUk5DeVBQWWpyUjgzci9pZUFLY3BxWEhndHNXODJOVy94d1FsRDdzNENnbVZnbG5NK1NiUSt4NjY3azlVZEFvU2wwalRiL3M2QlpqaEJEeVFMWWpMSi8zcnppZVVNOUpPUzFMUzA5T1BVTEREUlZKNEtBamk4cTk5VW1DUjRzUC9lMVlqQzFxamlTVnRsOXl4RHg2VVUzb2doQkNuc1IyaHVYei9oWEhFeTQ0S0M4b1FRZ2g1RUtlOGdFNVg0RVFRc2lsUE9NRHNoVTRWNEVRUXNqRlBPY0RrbjJFRUVMZXlqTStJSVFRUW00SFB5Q0VFRUtXNEFlRUVFTElFdnlBRUVJSVdZSWZFRUlJSVV2d0EwSUlJV1NKUC91QUVFSUkrVHp5ZWYrSzR3bUVFRUkra256ZXYrSjRBaUdFa0k4a24vZXZPSjVBQ0NIa0k4bm4vU3NPSnhCQ1BnVnVmM0lPcmlCQ3ZoWnVmM0lPcmlCQ3ZoWnVmM0lPcmlCQ3ZoWnVmM0lPcmlCQ3ZoWnVmM0tPTXl2b3hmOW12MFhuaWdhVXYwaDlFU2FFdktSdW90Vy9nVk16M2RKR3JwVGJ4YmY5RHYzR2xyVGRoaHRhSVQrNFo0MXFrdk9jbVVwNDJUMjI2RnhSQVEzS2g2azFzTGM2SVdSRTNVRGxxUGFUMktQWmtZRWtMSkYzZEtlTzZMRGYyTksybVhoM0kxaDYyZEdvTmpuTmlabjgyVDdyMlFsTWd3RG9NR1dZN29HaGhCQ3lnN3FCWkIvNTJTM2tka096ZGZzbHN0UFYwdWkwdG1ienZXZ2NKU21sNzJtSWk1em14RVNXTjV5ZHdEUUlnQTVUaHVrZUdFb0lJVHZBbzdYZFQ3bmQwRzdkbkZMYTJabkY5WjVHOFhQZ0E2S1hHdG5YS0RkeWxoUHpXTjZ3Vy9xSzBSU0J2ZTVpSloyNUpFWDFubHBWU1M4T3piVVNoSkM5cE0yVDkxeThLOWJHQU81RDI1K2lFRU9VU1d4R0txVjVab0poRHM4TTJhOGI1aVRuV0o5SGUzWGJ0WkpORS9XQ2FxckhhblprSGYwUFB5Q0VuQ1J0bnNGTzgyMVdSZHBHdjIxZExJTlhsMnEzc2Q5T3E2UldXOHUzam5LMUQ4citodHpKT2RiblVkOWt1VmE3dkhNdzliZGZJTkhTN1oybUVGVHI2SzFlcmtFSTJVbmROclo3YkZPRnJSVTNHR3hQM0hZL1FyVlZNQ29SNzlCYmFQMTB2aGVObzk2OCtNNEd1TWtKbHFmUlhsMjBrd2t1UVY1aWRXSjJic2RxamQ3Q3VRWWhaQ2UrMVlLQm14UzJJeHA1MjIwcGVrRGIzZ3d5RjNzMzZHaGJQNTN2UmVQd0ZHVlhJL2pKTXN2VHFBc0dYdjEyU3lhNElNbFNNRHUzYTZwbU5IcXZuUG9naE96RXQ1b2JhWlA2SGdSTjJJcGRkMjZqV0szY2IyN0pieS9YZGVCOWZ5UDR5VExMMDRqclNsNkd2MWN6d1NVNTBxNU96TTd0S3RWT0dyMVh0aWdoNUJDKzFjekltOVQzb0dzOEprNDNOYm1WdVJpMWJvU1dlWDd5OXdJZHNZQ3lxeEg4WkpuVmFReXZUaG9kRTF6aWxXdGp1cUN0WnM2VWFrb29RUWpaaTI4MXUrZWRsdmNXYkUrTVlZMndOeTNtNHRCZkUvY1VxZVBsc3NOS2V1MjlqZUFueTZ4T1kzaDE5UUNYQzVnUXhYK3NNWVhyb0pnSnJQRG1idlJXcjZpOEJDRmtMN3FCNUdiYnF6RlY0eUhmaXVMMmFOaWJGbk94V3BpVFduQXBnd1FKT0t5azE5N2JDSDZ5ek9JMHhqZXhuZUJ5aWdmVFhuTS9DR0d2bFdWaU5mcjZHOXlFa0lQVWphTWJycmY3WUE5cWpyZGJyK1JacUhoYXNkd2dwNjBnMTRuREswTHRuUTEwZnpmLy9aYzlSMWljUjN3VFpZSG9Nb2ltdlhmUlZ3TUQ0aTFSSzF0a25yb1pqVjY4NENhRUhNUDNtKzFSMktTeXZ5RG1jckdpVS95V1gvMjJiVUdzTWFpZEs2UXhkQnhlRVdydmF3VDNWL1BmdVUvSUpmTUliK010TCtZdG5STHllTjYwY2Q2L1lkOC9ncHRRdmgxZi9nRjVSNStFZkFEdjJqbnYzckx2N3Y4MnlLZGovUXR5eVVTKzlRUGlmd1ltaEJ6aWJUdm5iUjFYM3R6OVhmaFBmM2oxNVIrUTdDS0U3T0Y5VytkOVBmOTdjK2YzNGIrTmF1VFFiamlWaEh3dDNQNWZ6SC82QlZuL2ZIQUZFZkxGY1B0L0xlWExVVDRnWjc0ZlhFR0VmQy9jL3Q5Sy9kdTc5a09zWmJpQ0NQbGF1UDIvbFBxRHEvSUZ5YUZqY0FVUjhyVncrMzhuK3YwNDkrT3JEYTRnUXI0V2J2OXZwUHpzNnBydkIxY1FJZDhMdC84WEl0K09TNzRmWEVHRWZDL2MvdCtILy9qcWd1OEhWeEFoM3d1My83ZmhQN3U2NHZQQkZVVElGOFB0LzJYNHo2NnUrWDV3QlJIeXZYRDdmeGZ5YjU1ZjkvM2dDaUxrZStIMi95cjhiMTlkOWYzZ0NpTGtlK0gyL3liS1YwUC9DSElSWEVHRWZDM2MvdC9FOXRrNC9SKy9TbkFGRWZLMWNQdC9FZkxkdVBDUEgvKzRnZ2o1WXJqOXY0ZGYrWDV3QlJIeXZYRDdmdy9sZi91NCtQUEJGVVRJRjhQdC96WDh3c2RqZ3l1SWtLK0YyLzliK0pXdnh6K3VJRUsrR0c1L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NnNnVJRUsrRm01L2NvNkZGZlJEQ0NIazg4aUgvVXVPWjVDRGNJcVB3Zms2QnVmckdIZWNyenVPYVIvUEhmbGo0QlFmZy9OMURNN1hNZTQ0WDNjYzB6NmVPL0xId0NrK0J1ZnJHSnl2WTl4eHZ1NDRwbjA4ZCtTUGdWTjhETTdYTVRoZng3ampmTjF4VFB0NDdzZ2ZBNmY0R0p5dlkzQytqbkhIK2Jyam1QYngzSkUvQms3eE1UaGZ4K0I4SGVPTzgzWEhNZTNqdVNOL0RKemlZM0MranNINU9zWWQ1K3VPWTlySG1aSG52ellNellOL29kamxPeEozU0c0RlBOc2I1bXZ0YjNlL2svZlBWL2JkbS9mTzE4WWV6WDJvbzEzK0Z4K1VFNmt0K0E2dnJQdjduQmx0ZnRZL1dyQTdKTGNDRndmNi8yUyt6bTZUTjNDRCtjcmVXL1BXK2RyWW83a1JkYlN5TWNaakgwY3FyK0tIa0ZxdnhvVHNVLzA2SjBieHZ5ZUlEM0hGZ24zTnp2bTlEenJjZDh4WG5heG5UZGtkNWl2Nzc4dzc1MnZqV2F0TDUwc0dQUjc4TUNDOGloOGlEbVpYNlYyaTMrZkVLTjZ5WUhkL29PK0REdmNkODNWa1JkNkY5OC9YYnZrdGVPZDgvZHUwUjlRM0lHNko0ZUNIQWVGVi9CQnhUTHRxNzlIOEFTZEdnUXUycktMYU1sTTlmdWIzTEdtaVZSTFYxU3F4K1FSZ1ZkalFiWkorZTc3VW1UMDM1djN6MVRodXpadm42M0ViVXA5WVdqWkpjU2J3cmtyVU5JbW5rRnJKcWJYaFdqcmVMQWxhMjJSL3pIcWYranpWcmdRVGJ4Z0tGdFF5UzZMRmw1VWllUkl5M0xmTmw2Z2V3NXZuS3pYdnozdm42K2NUUGlEK1ZHYmhMVDI1V0wySlcwVjZpRDdveGNMV3Q4UmMxT1QvRGV0OWhrZVRaeHVaVVl4V0pWb2h4Uk5SOGlSa3VHRUs3Tm42WmhTalZZbldpL2xxMi9kR0JodW13SjZ0YjBZeFdwVm96ZWZyWndQYXQwY0dHNmJBbnExdlJqRmFsV2pONXN1ekgwTWRyUXc2ejB5YUV3Kzdwak9scGRRWnJGZHc5UVlGUGFyVFJuREJNQlpZN2xTR2kwUDN4d3BQQ0E3dHpTMXRvd1dKMkF0S25rUjRoUHhValJrYytxU241aXUxYms5NGhQeFVqUmtjK3FEbjVxdEp2emZoRWZKVE5XWnc2R1BtQi9abVNzUmVzdk1wNkNNSXhSWlhuQk9QQkUxUVkrd0VwVUFzMDNRREEwcE9EUDAxeTUwT1gwQXlvMDRmMGkyVHV4VW14Yk5SOGlSMFJ2eEpta25pZkFIdm5pK05QWVUzemhkRW5vUE9pRDhJVEpMUGhMU0tIVFFRVDlPeFRtY2VRemZtY0JPYzZQaHJsanZGdVd1ZkFwOFE1OWduMnkyUnV3VlRFN05kOGlUOHlmVkpta242emZsNjJuUzllNzRzOWhUZU9GL1dmT0o4Z1NlNDVISDhralNndnV6eGZZWnJzOVJPSmd3b09YRllmODFxcnpiYzdyTzJUMmo0Yk1POFJ3c1NjL1pHejNkbjRqUjBKeWsvTm5CMnZsclAzWW5UMEoyay9OakF1Zm1DOG84aFRrTjNrdkpqQTZmbXl3N1FWUFRXK0l5WUo3bks4NlRuZFEyb0wzdnVPQURzMnJzQmIzS1crMlZqT2NacXJ6YmMraXoxMmJKWjQ1MUhqZytmTFloQ3RoRWFEeUErUVgxQWU3YmZuaSszSGtOOGd2cUE5bXkvUEY5US9qSGtKd2hQOGN2elpab0hVVWVMZys1TUVqNXZtc2htZGkrWUFCMlRsTE1PWUZEYXJncTBKT2YwSUpaWTdCVkdLeE5aS0UwMVJlTWhNTUVKQVVuQ3FVbENEenlIK3J6ZS9NdjVVdUdUcHV5ZDg5VzBIOEJiNThzamowR25BVjMrVlBEa1BwTlJJMVpuM3BhUkNsQjUyR0VOK2ZpMHd2bEJMTEhZTFF6WEh0RWVUa3pWNkxNSEU1emFLZzVQN0FvaDhCanEvSGp6TCtkTGhVK2FzbmZPVjl1K1ArK2RMNDg4QlgyTzRQT25NclBlT29IcU05RVZqMjhsc0Z5dlErMjFPdUV4cmhqRkNtL3E5cHZnRkIrRDgzVU16dGN4N2poZjU4ZkVEOGpId2lrK0J1ZnJHSnl2WTl4eHZrNlA2VjNmai9Nako2L2dGQitEODNVTXp0Y3g3amhmSjhkMHpjL1JsbmhYdjE4RXAvZ1luSzlqY0w2T2NjZjVPam1tOTMwL3pvNmN2SVpUZkF6TzF6RTRYOGU0NDN6ZGNVejdlTzdJSHdPbitCaWNyMk53dm81eHgvbTY0NWoyOGR5UlB3Wk84VEU0WDhmZ2ZCM2pqdk4xeHpIdDQ3a2pmd3ljNG1Od3ZvN0IrVHJHSGVmcmptUGF4M05IL2hnNHhjZmdmQjJEODNXTU84N1hIY2UwaitlTy9ERndpby9CK1RvRzUrc1lkNXl2TzQ1cEg4OGQrV1BnRkIrRDgzVU16dGN4N2poZmR4elRQcDQ3OHNmQUtUNEc1K3NZbks5ajNIRys3amltZlR4MzVJK0JVM3dNenRjeE9GL0h1T044M1hGTSszanV5QjhEcC9nWW5LOWpjTDZPY2NmNXV1T1k5dkhja1Q4R1R2RXhPRi9INEh3ZDQ0N3pkY2N4N2VPNUkzOE1uT0pqY0w2T3dmazZ4aDNuNjQ1ajJzZHpSLzRZT01YSDRId2RnL04xakR2TzF4M0h0SS9uanZ3eGNJcVB3Zms2QnVmckdIZWNyenVPYVIvUEhmbGo0QlFmZy9OMURNN1hNZTQ0WDNjYzB6NmVPL0xId0NrK0J1ZnJHSnl2WTl4eHZ1NDRwbjA4ZCtTUGdWTjhETTdYTVRoZng3ampmTjF4VFB0NDdzZ2ZBNmY0R0p5dlkzQytqbkhIK2Jyam1QYngzSkUvQms3eE1UaGZ4K0I4SGVPTzgzWEhNZTNqdVNOL0RKemlZM0MranNINU9zWWQ1K3VPWTlySGMwZitHRGpGeCtCOEhZUHpkWXc3enRjZHg3U1A1NDc4TVhDS2o4SDVPZ2JuNnhoM25LODdqbWtmengzNVkrQVVINFB6ZFF6TzF6SHVPRjkzSE5NK25qdnl4OEFwUGdibjZ4aWNyMlBjY2I3dU9LWjlQSGZrajRGVGZBek8xekU0WDhlNDQzemRjVXo3ZU83SUh3T24rQmljcjJOd3ZvNXh4L202NDVqMjhkeVJQd1pPOFRFNFg4ZmdmQjNqanZOMXh6SHQ0N2tqZnd5YzRtTnd2bzdCK1RyR0hlZnJqbVBheDNOSC9oZzR4Y2ZnZkIyRDgzV01PODdYSGNlMGorZU8vREZ3aW8vQitUb0c1K3NZZDV5dk80NXBIODhkK1dQZ0ZCK0Q4M1VNenRjeDdqaGZkeHpUUHA0NzhzZkFLVDRHNStzWW5LOWozSEcrN2ppbWZUeDM1SStCVTN3TXp0Y3hPRi9IdU9OODNYRk0rM2p1eUI4RHAvZ1luSzlqY0w2T2NjZjV1dU9ZOXJFdzhoOUNDQ0dmUno3c1gzSThneEJDQ1BuSER3Z2hoSkJGK0FFaGhCQ3lCRDhnaEJCQ2x1QUhoQkJDeUJMOGdCQkNDRm1DSHhCeVgvSmZNZ3hrOGVYa0RwR3NKZVFyNFU0ZzkyVzJPbWV4YTVqME1Ba1I4a1Z3SjVEN01sdWRzOWcxVEhxWWhBajVJcmdUeUgyWnJjNVo3Qm9tUFV4Q2hId1IzQW5rdnN4VzV5eDJEWk1lSmlGQ3ZnanVCSEpmWnF0ekZydUdTUStURUNGZnhKbWRzUEtYVVhvcFBkOCthdWJydnhjemp5b3ZWRnU0SituNVJ0NkQ3Q3V5VCtVYzFXL1l3OCtUOHh4SnlvdlhNMlNXRlhxUnhtby9mU2ExTUdSOVh0bzVJVS9nekpwZjJhNHhwYllXeWdoK1BnMXI3RGoxbEtUS1NWczcrOVRmMHZjZVpGK1JmYXJDZ2Rrd0xHZEhjcDZqMnA2OW55bXpKSXhwOWJWZVJreUt4YzUvcFhkQ0hzQ0pOZisvL1hKMnk1ek5MOHlMektPQkpPMWw3dlZkeEw3UysxU0ZJajJnM3pENWp1UWMvZG5XU0UyYjVnMlk1WVJZcmI3VXg1aEpOUXpaMS9IaTdnbTVQeWZXZkRrY3N2TVlaL01MOHlMemFDQkplNWw3ZlJleHIvUStWYUZJRCtnM1RMNGpPVWQvYkkza3lDNW1PU0ZXenZDMWo5U1lTVFVNOFFOQ3ZwY1RhejRjRG5LNHBEMHNEdGhnMVRTL2hVc0pUUzZXTitCbVBWU0JGL0d3WmxVelJ6MVpsU1pQcW55WHpsQ2l1WjErVlIwamtpL2h0aHdVanZKWWVLOHFlTHpSVk5oTWFXY3Q1TlNZNThGTnRTNnJ2bEJPclFQTWNqZnJqdGNBQUlBQVNVUkJWR0lNT29iaGdMWEFKQkZEOXBoWDlFbklvMWhmNldXVGhQT2ozSER2bU1PMWNxbCtpSXJMeTRrTjJ4SUxTcXBsWWpoVWFLSXhMSUREckhvTGtXWVVPVG4wMFkxb2xqcFR6bGh1VFl5ZzNWRzVDd1c5Q2pvZ3ZZWEFkak9KQ2tBdlVvMkd3bDVPakVQTWttSk14eWkyRFFmSGNKUkpIb2JTMUp6cms1QkhzYjdRNDU2Qkt5ak1ZZHM3WklFdmFQMGFVem9pdkJTZlhISmlLSnRIMmcrQkNJcEUzenk3TTE1UHNxdVplK1g3VlNoMlJhZEN1TGl5WEMwUUZUa3B5L3lLeGpGbVNTbjJrL3JLSTF0Z2tvWWhlT1p5Q1E5T3lFZXp2TTVsaDdUNzFMY09PSDdTQjBRMDdndFJpQVZuTE5pRUxFTlUzV2hLTnQ5SVZScXhTRG9kMmhRMW9SK0lnQkhMOVFzWitFRDlvbzJxVVV3cVlMdFlUVTVVNUZaWFpqZXJlNGhaVm83RmdlbFFzdW9JazF3TXpSNmNrTTltZVoxdkowYWgyTm5Ua2VER1VwVmZvWjIzb0R1aFlOYTdUM0s4NHhoTnllYXpVTk1GVm5LZjVzNnlvUjhRZ1JITHBXeVVheXhtdmxSaFNaZUdDakhGUzVWUXpNSENxVlJUQTNPM3VDUWRaSmFXWXpBd0hNOXExLy9hSGdBTVRSNmNrQTluZVozSGJabzlIVW5jV05XdGlXaTFXL0RILy9oaUJiUGVmU29jUkZPeStTd1V1MGlWTktlNlgyVkRQeUFDSTVaTDJWRnUzbW5ScE1LU0xnMFZQUDZELzV0M1ZiZzhGNjZXVmdwUmxLbEFjdzR5eThzeDZ3U2ZTUWUzeENRUFEvYU03WU1UOHVHc3JuUFlyc05qQWh5NnZjQzNiV3ozUWJUWmdwM2tSdTgxWGtUZHpQSlVBOUtiSXFXbDVqZzdKZnN0aEtRZGp1K0p2REVuS2l6cDdWYW13VmIrQThLVThSTmZTMWVHZ2dWbWVUbG1uZVRlbXFmYXl5UU5RL2FvN1lNVDh1R3Nydk93WGZXWWtKdHJ6UEh6K245RWg2aGZLL0JQazEyOStmeGk2aGlGc0Z5ckJTR0xZYm9Yc1VSTEgyZURNRDlVcWx1dUlmdTFmSWNLUzZJaWljMWpPaFJaRGhhdVFlM0VHaUNEOHN2TXNuUE11Z3JUR0NJSG1hUmh5R2Jod2djbjVCa3NyblBZSHovMmo4N2JGZ283eHh5eXFmUmlBWStxSDZMWWhkZ2VBRDFlTEJwTWpLYmtTdEs3RlNPZXFiNlVuUHJBZmxBMVNtcDlIZm0rb3VxTGd0THNWZENvNmpCaU9hRndWYUJTbzZFd2RMWEFMQy9IdkpQUXM1bkhtYVJoeUdmdmZKZUVQSXZGaFI2T0VkeENjZWVJUTV6QnJFb0w2K2F6S0hiaG83UWU0T3FYbXVpR2RlSFJuQ3hBajZZcW1WREpLcUttTkVRVUlxNkdITFZURTVKQ29TemZWeFJVNHJKNGFiWVZYS3V5RU5HYzBnckZRT25kUXVIWTFYRm1lVGtHbmNBejRlTWRaWktISWFzUER6NUpKZVNEdU85Sy84aE5lTytIdXQzb1p1T1p4YTVoMHNNa1JNZ1hjY09kb1AvVWVzT2hyZk9FaDdyZjRHWURtc1d1WWRMREpFVElGM0hEblZCK0JIRHZvL1k0OTMrb080NXVOcUJaN0JvbVBVeENoSHdSdDl3Sk56OXExN2o3UTkxeGRMTVJ6V0xYTU9saEVpTGtpK0JPSVBkbHRqcG5zV3VZOURBSkVmSkZjQ2VRK3pKYm5iUFlOVXg2bUlRSStTSzRFOGg5bWEzT1dld2FKajFNUW9SOEVkd0o1TDdvWHozb2tzV1hrenRFc3BhUXI0UTdnUkJDeUJMOGdCQkNDRm1DSHhCQ0NDRkw4QU5DQ0NGa0NYNUFDQ0dFTExId0FjbC9JWVVRUXNnSGtBLzdseHpQSUlRUVF2N3hBMElJSVdRUmZrQUlJWVFzd1E4SUlZU1FKZmdCSVlRUXNnUS9JSVFRUXBiZ0I0UVFRc2dTL0lBUVFnaFpnaDhRUWdnaFMvQURRZ2doWkFsK1FBZ2hoQ3pCRHdnaGhKQWxWajhnNGIrL0pmOFJybnBaK0E5eXRXdzE5bFhhL1o4QWcvRXU0Rm1yRlVhMDlYSzcwdW9JSWVTdHJCNUtkaHo3QjBTK0lsZWNjMUp2VHlVWndtdHd3SWVCcExVQ1k1cDZ1UzAwT2tJSWVTK3JoNUlmeDFwQnJDdk91U00xY0FoVDJoSHZCM05XOG1ma2VybXRqUHlFRVBJbVZnK2xjSnh0RFQyYTFmYVFmVmNnUjhTb2NMTUVRVzRLOGVLWWc5QjlRVy9lY0k4QzhUWTNEWHFXNU9TeEtaMlFaSWdGSHV4TDI5dk5leStSYWxtTEVFTHV3ZXFoRkk0elBRODNYNzFMMkUxd2p2eG15ajI2UWR6cDJoMGR2U3Z4SHJTUTRSb042b0JpVHRNQkJFR0dwanB5RFV5TTkwWk5DQ0czWWZWUXNrUE56a0E1NE5EMUwwUzlxNUNWMjFiS0M0S25Wd3JiSGIzN2hhQzFncENYYXBnNzVoUmJGUjVzTG0wdjJRNlZwRnlJV1RvaGhOeUgxVU5wTzg4cXRRRUhuOS9hcUNVSEsrUkhiNmNlMWdvYThQUTdGWUl2WGdmWm1BUVNUQSt4WHFIMkNsRndOem9VRTBMSWZWZzlsSDZNMnNqbm5McFVJMjVNRG1XQ29wcDQ3WFdSbGVnSmVnc282SXZYbEszYU5xZmNxZ0tDYm9LcTdhV05RaVZUUkFmVUpvU1FXN0I2S0lYanJIUE9xU3VkZ3A1ZzdvNmltbmp0ZFNHbTVydkhidWozUmt5UFY4elc0akVGSlNMSTlaS3E3YVdOUWlWVFJBZlVKb1NRVzdCNktJWGpySFBPb1F2Y2hweU9mVVUxOGRycm9scUtlSHI2RUpoM2hObjEzaFFDU2FnUE1iY2d1NzFDRkNvRmhUdmF6Z2doNUwyc0hrcmhPTU16c0RrYlFSTFpYSzNDVDg5d2tuYTZxSllpbnA0K0JEcWpnaXRtZ3dRTGdTVFV4MWh2R08wVm9ybkQxdEYyUmdnaDcyWDFVUHB4NGhrWWJrM1VranZCYm52b2dVS3hlcXMzdnhHMFRmZEYybkZiempUWVhQclhYaFRMWlVWTklZU1ErN0I2S0czbm1RQW5YRHIvVkdYdGxCMnM3SVJLNEJlUGxha0dsbS8xMFk5T2xOblZOTW55bkk0aUJrRld6ZmJhUnIyOTNkMFIxSVFRY2h0V0R5VTcxT1N3RTVmYWVoT250d1ZKUkFXYXhXZ1Z1VmJJRktzMmd0NjlsZUJMMTlDMXF5Rk40bmxzU2lkVTcvbXFZVkJGSTFXeUZpR0UzQU1lU3UrQUh3TkN5QWZBZyt3ZDhBTkNDUGtBZUpDOUEzNUFDQ0VmQUEreWQ4QVBDQ0hrQStCQlJnZ2haQWwrUUFnaGhDekJEd2doaEpBbCtBRWhoQkN5QkQ4Z2hCQkNsdUFIaEJCQ3lCTDhnQkJDQ0ZtQ0h4QkNDQ0ZMOEFOQ0NDRmtpWVVQeVBiZmhpV0VFUEpoNU1QK0pjY3pDUGtpdUVFSUdjUDlRY2dFYmhCQ3huQi9FREtCRzRTUU1kd2ZoRXpnQmlGa0RQY0hJUk80UVFnWncvMUJ5QVJ1RUVMR2NIOFFNb0ViaEpBeEovYkhucjg0L0NyK3I1VEpMa0x1Z2kvT0s5Yjc2dCsySitTZXJLOWwyUXZEQWlVeURodVRFb1M4RzF1Y2w2ejNWMFVJZVJiTFMxbDJ3WGd6REFPUi84bDJLZ241ZTNSdFhyUGVYeFVoNUZrc3IyVGRBOE85TUF4RStBRWhkOFkvSVBIZU1Bd2dJdHFsSmVUK0xLL2t1QWZneitWaVZZLzlFNWNhR2piNEFTRjNKbjlBdExXMjNzWG1paWNmd3ZwS3hvMVJkZ3hzbnArd29Ud3FWdDVSM0Uva3J0alN4R1VMeTFpdGVudTEzaTNIUElROG1STXIyYmVHN2hZMTVTSSsyMHRCYUVXU2c1QTc0VXZ6aXZWZWFtZ1pRaDdQdWFVc2U4SDJGVzRXMkZBcEdqWVUzZ2k1RzJGbFhyRGUrUUVobjhUcHBWejNpZTJMeFExMWVoaUUvQXA1Wlo1ZDczZ2o1T21zcm1UYkFtYzNsR1VTY2tOa1pWNjIzdU9ka0dlenVwRFRobXI5dXpaVXFFTEkvY2duL3FuMWJpYlhPL2tNbGhleS9LbEIvakhNTm9xM1lVTlZxN09oek9LR0l2ZkVWK2dGNjExTktVREkwMWxleUQ4S05Od1VRM2VWKzZyRWFvZ1JURUx1ZzY5Vlg4YXI2ejFWSWVUeG5Gakp1Qk9TcVlidElQR2xEUlYybHBtRTNJZDgrSVB0cGhvdjFydlc0R0lubndLWE1pRVR1RUVJR2NQOVFjZ0ViaEJDeG5CL0VES0JHNFNRTWR3ZmhFemdCaUZrRFBjSElSTzRRUWdady8xQnlBUnVFRUxHY0g4UU1vRWJoSkF4M0IrRVRPQUdJV1FNOXdjaEU3aEJDQm5EL1VISUJHNFFRc1p3ZnhBeWdSdUVrREhjSDRSTTRBWWhaQXozQnlFVHVFRUlHY1A5UWNnRWJoQkN4bkIvRURLQkc0U1FNZHdmaEV6Z0JpRmtEUGNISVJPNFFRZ1p3LzFCeUFSdUVFTEdYTG8vL1AvYlU4cUNJUktqOVN3RC96K2kzYUxSMjljVU1EU1JiYndJVitLQWRxVU0ySExQNUNkU3FSZVZYNFEvbTltenk4VDg5WHAvQlF5cjIrbit0dytoaVdyalJWaTRiRU9VMUtQNW8vbFFwdEYyNkMvazJmT2hYUHFjTW10L3ZhRmtOYjNlTUsrV1hWNGlYV3JnNVFyNkowTVNTeStMN09sdVk0L21YeU43a2ZVaS9Obk1udDNlcnM3UXI2LzNYVldxYU85K21OV0UwRmhWSXR0bExCR3UyeEI3ODFFeW5JOGRFNUdUWHo3dU5QaEpYUHFjL2g3TUdyNmFqdXNVazNvV0tzWkVpQXhsSGhoS2hLUjhKWit4TjNlbkxzbDJabjBsczZtcDg3WmR6WEpYb3VOYTRFQ1ZzZFFpdzhGMkdLdFN1UWt1S05aTC9aaTlxYWliNUx5ZWlCVGJtalA1OTNEcEpQaDdNR3Y0YWpxdVUwenFXYWdZRXlFeWxIbGdLQkdTOHBWOHh0N2NuYm9rMjVuMWxjeW1wczdiZGpYTFhZbU9hNEVEVmNaU2l3d0gyMkdzU3VVbXVLQllML1ZqOXFhaWJwTHplaUpTYkd2TzVOL0RwWlBnNzhFc2VEWHhUNEVscG0wTlNWdVRRTitOU1AzNmUzTTFpZUFGVFl5SE1hbXoxNU5ZNVM0T3pRNUZ4SW5SelpwMERBNVFSVlA3c0VRcjRUcHpqUVNTRHFJY3R5elRWNnRmSXhYNlFHWVBhTFBybHJ0c0lrMDdtMk53cXFTclYxYy9zeVJWWi9FMWhZdVZxblo3MHBiNnVqMTVSOXEyNHFHSTVZZ1JjNUpLZ0N4VFlhZDY2WlV3blhrZzZuY3BZQzdvS1dTaVFyd2lqOGxiSXdTeFlMV3NwdHJRajVzZFp5aDFKeTRka2o1cTkxS213cWRBbWphSnhiUUpkSy9KT3hISXFtWk9GRk9LcUthSjE3QjJBZ0t6M0dlM2tJdzExSXZSelpKSXIrTmN2NGFDR1VjMzBLa25saHlZVGpjdW1wODRxNDBKWlQ2UzJRUDZGSFF1UGttaWhVbFQwK2Q0cHZlUUsvcVo5ZDV6aGtMU2laam9EUEZZdmx2VXhsUitpV0daWW9sUSt6TkxJdjJPcmQwMXBXbStnVTRkVmhJNmdsZ01RUVZKVFFNdWJlbmVmSnFHUVltaGJqU2FRZWRtUXZoZVhEb2ltNzdPcFQ2OHp3QzBkYTdTSmV2YmlNMHlYa0podjRLd2lVdTRTY285Z2J3Nm82LzZYeGJ1eEVOUkV3UVRNN2VMWjhUQ1dyRXZ3T0U1VFlIWTNsWGpVNWs5WlpxMmNNbXYrTVVjei9WMnhYZ09SN05jNis4bXJFVlUyQWdrSHZMN3BmQ2k1VktKVWVGQk9ZL0hVT2xBVFpPN3Y1T0NGWnRxMVlKUVNGTUxGV0VrdVY1b3BTRHFyRjRqcU81Z3Vxb2QwVTI0ZEVUTjQ0TWh6MjVUQUJOV0RVL0d1WXI2RkVHTlhjQTVycEVyTmZHVTN5UlpHSFBjNm5tYkdpQ29MU3NLOWQxTU5TMmpVM2dvZ0pJQUZLaUdaNldPeHpVK2xkbFQ5aVpHalR4TExwT21KME9acmg1Q0Z1NW5ZaWZhYnNKZUpNdTdnbjUrVHVyNVREend0bm9YbEVZT3VXbVJrQkZUY2poVmEwSnRHa2lTMTVxeDNzKzJYTndQWlhORkNMblhoaDlWV2gzUzc4T2xJMHF6WnMzNlcwQ3RYVFdDbDQ0K1JTUVlNeUVSNDFHWUt6WHhWQ29rZVRoYUpvbVZZbFBNMkxGNVFvRmtOalcxUWlpczRiNEFTZ0pRSUdlbGpzYzFQcFhaVS9ZbVJnMlpSNXNsbDFrc1ZKam94V2RkZUR4bnhrNzBkd3A3a1N4SHJRa2dxU2tsU1QybFZFQm45b1lhc1dOMW1DcDFZQkhQYUZKU0dQdTBFaGdLYVY3TUZaN3J6VkRQZm9WZzBsVTBoSU8ySHEzblVOM2JkK0xTRVczUGw1OVpMWndyMWNxMWVzMmhSdFQzSXQ0RFhDQVI0MUdvcGtselBKVUtTUjRXeXdyRUx0MmRFcUd3Q2JRZ0ZFaG1yT2tac2JDRUJ3SW9DWVFDTHZ2cGI0WitqVTlsOXBSeE5xS1ZYN0hQWHdubE9aN3J6V1BoZmlZa21id0plNUVzUjYwSklLa3BKVW1OMGdyRVB0ME5UVEZ6eDFZUUNxUU93TlZMaWVHbVdoTUthWEU0b1ppYWJUMzdGWUpKVjlHUTlRUERsMERJZ2xMMzR0SVJ3UlRZTTZ1Vm54MW1CQ2RuUEZlZGlQY0FGMGpFdUJsUUpQZUJ6bGlxU1lKd3M5Q2lNalZUUk9nVWJjeVkyVlRMaFJ0dktnbDBwZVhxdmxjMVBwWFpVOGJaaUZhZUhwaFlNRDN2cFQ1WDdXV215cDBVdUxWeTFCWWd2MXZLa3pCOHdZWm9ROURCeitBRGtsSml1S25XaEFacEZmQ3FtZXJWbjEvSkZZTlpCd2Iwa3gzNFBmbnB2T3E3Y09tSWVzK3NsaXdxbXdKb3lrWGw0UTVUMWthOEI3aEFvbjdHdFlZTDFZeDlnRlBlbjhaRGtwcVNsL1lMMW5Ddk5TSGVDa3BSMHdZemE3TENkVUpYZ01OemNnR040ekJmMWZoVVprOVpaMFBOYU9WWG5LY3l6ZkZjYjFjTG16dGtZZzF0aDdDWGkwSzU5Z1lSZWcrVkxTbjRpa3dMaEhTdkM0bHF1cDJja09vbUdINkpZdGNKcVdZVENtbmdNQVdNeDJvSG56czBDQ1lFSVdTS29IS25lcUhVdmJoMFJQYWd4VTdXVDBXY09DTVNxU0dUSkgwdllpbnBZb2xpd2tqaXE0amg2QXlsSU1rZG11b0ZNQVg5eFRQcEdQcDBLNW94c3duS1ZUeXhaQlpVYitpOUU2OE5DUFEwVU9SRG1UM2d6eSt1ZDlCREtDcWF6SmdVdXdPbGxxaG12eWNSeENTMFFseDZrMHd2RUhMQWJ6bkRqcTNkTlgwTW5TQVVGb2ZVaE1vNEdKVjVtcXRjRWJ3b2Q1OWZWVyttNnJTa0dDSGI0bzAzbDVJaWQrRFNzZnpNTmxTZERQSGxHZkU1OGhGRmZTOWloY01GRTR2bFZieGxxZGdIT0ZNcFRDb2U4V0l0d1V1R3l0T09wYzh0V0g2WkZFek1EQm1oTUZRZENuUzdxN0NOYTFDdTI2M1JnUGVUbVQyZ3prSzFzN1hOMHU0NUZtOWZENkVnTVVQRCtlcmRpYlpZWGdMRzBmVGtUa2dhOUdTclFZdVVtK0FsUStYNWhxZ3QrUTJkaXVrWEM4WVUxMWpSMUpFSHFqT2ttY29Gd2V0eVVHSlpzRUhubmFxQjJWNDBlbk1wSzNJSDdqU1dwM0xwQzRWaWw5WnRPVm45bDBkM0Y3N2pLYS9sMHFYeGR4dmlEM2orRTJRKzdvSCtubXNYeGQvdGw5WHErbzlCcS9uUDRqdWU4bEt1WFJsL3R5RitrNC9kTkIvM1FIK04vV0h6SXY1c3Z5d1hMMytxdnZpcDc4dVhQT1oxWEwwMC9teEQvQ29mdTJrKzc0bittS3NYeFJQMnkyZHVoVDdmOHB5WGNmWFNlTUtHMk1PSGJwb1BmQ1JDcm9NYmhKQXgzQitFVE9BR0lXUU05d2NoRTdoQkNCbkQvVUhJQkc0UVFzYjh6djQ0WC9YSS85NlV0T1BVSnRJNC9wWTNkMDkyd0ZkRXlKaGYyaDhueXRaVDljalplb01QeUZxaHRTenlsL0FWRVRMbWwvYkhpYVB4K0Fka04wM1J4ckhLV3FHMUxQS1g4QlVSTXVhMzlzZjYyY2dQQ0xrUmZFV0VqTGwyZi9pL0xJTm5JM3J0WDZZeDg4Zi9ZMm5nUnk5a0JVMFZhVi9GcDgxUTFQS3hpc256K0Z6b2ZkU1NJTks0bU9LeVNFQzlMaGVuZEVQdURGOFJJV091M0IvbHBOUWowZ3U3RitLTlUvVmlnemZHMFdHM1VLYWZYczFjSTlaUHdoQk5vdHpsZHZNSWtFUVNSNXZjR2I0aVFzWmN1VC9nMkxVYnV1dUJxV2R2eHd4eTllYTRPYlJnVUJVejFWY05GQW55VU01S1dBNWVVMlV3OVNKWHc1MmR6Q2dsTjRTdmlKQXhWKytQSHowVi9YQzBjeElpallueWVPM1UwMXRUeGN4VVZFYlZxOUdXc3pEaytMWEpkTlh3ZzFDN3ozSzdrUnZEVjBUSW1FdjN4M1pRdGg4UU9UOHRYQTlUTUtNYzIwbUtndTBHWFNVekZ0SDBYbzIybklVaHg2OHduSTdLU3hoak9YUkk3Z3BmRVNGanJ0d2ZlRTdHdzFFamNKaUNHZVhZVGxJVWJEZm9LcGxRQkhycDFXakxXUmh5L05vZnVhYmlPTkhUbDJjdHVSOThSWVNNdVhKLzRGbWJEOGZ0R0FWWFk3b0QyMzd1QXQ0QmRKVk1LTktZMXN5Wk9aelRVZDVWMWFZTGFsdXZyVHhKeVEzaEt5Smt6Slg3UTg3R2ZEamF3U21oZXBqMnp0VW9iNlVxMEg3RTU2cmhQKzFydUswUnltbXp5ZkZyZitTTjFQQlNRZTVYY212NGlnZ1pjK1grK0JGcW8vR0RnV1krZGxWcVhzaHlCWWlDU3J4dHVuZUZOV0w5N1BLY3RsN3JoRkMzbzFoSnZlVGU4QlVSTXViUy9RRUhaVGdiN2F5RVF4TjhmdFZJNTdTMU1EakU2NnBpOXRMUld6RTUxbzhHOUpIcjlad1FhanJhUENpSERzaXRtYjZpOHI1SFpQR0Y1SzRDV1V6STcvRmJ5KzFONi9oTjNUYmNaQmprTk5NM09Rdk9ZbWVaMVo3RkNMbVlYMXB1ZjM2UTQ1OERic0JOaGtGT00zMlRzK0FzZHBaWjdWbU1rSXY1cGVYMlMyWEgzT3ZQN3pjWkJqblA5RlhPZ3JQWVdXYTFaekZDTHVaM2x0dnZWSjF6bys4SCtSeW1TMm9Xbk1YT01xczlpeEZ5TVZ4dWhFeVlicEJaY0JZN3k2ejJMRWJJeFhDNUVUSmh1a0ZtUVlqWkg0MnYralB5ckFyR3JMdUwraVVrd1lWRnlJVHBCcGtGZXdmNVZlZjRyRXpzOStLT0NZbHdZUkV5WWJwQlpzRVEwNzhraUw0VHpPcWtEMGh0WHRZeklRRXVMRUltVERmSUxKZytJRDl5dVlSWkhYNUF5Qjl5NWNMeVZkcXYrbW9WVCtJcE5GRmVEdlMxM08xeTRoOXpZSndIcEllMGQyTTY5Rm13WGJFMkRmNFhCaGYvNnVBc0JXTS9uZi8rd1N5WGtJTmN1Wnp3cUFXMzhXcnRUdUllS2xaZjJmZWVCWjlxdFlOZGlidEV2OHVCSVJ5UUh0TGVqZW5RWjhFWTJ3NXVuWVp5ak1zNlhqdlNaeGtZMjByRGhsbnRqcEFSVjY2bVYwZHQxd2xNNGg2Qy9aRHBleC9EczRaL1pMUkh0SGRqT3ZSWk1NWDg1Tlp2aDE0V3BtZVdnTEd0TXZibVYwSXU0Y3JGaEN1enQwcDdQbVFTOXhCc3ZFemYreGllTmZ3am96Mml2UnZUb2MrQ09XYVRJTVoyV3ozTVoxa1lzODJDdTJheFQwSTZYTG1ZZnNyL3BVWm5sWW9YNDhVQ3M5NXJveE8xY2pYUXJRUTUwSENwQktHVTJKNVlqTTIyM0hvQnI5ZER2ZUNWWXRQNzZkZW8vWGd4Y1VDZVZSVVhtTkFKRkFKOUZpUkZMQ0hOWWtJdUpsazhnRVZpVnF0OUVOT2h6NEk1WnBOUUprcG15Q2ZxRUxNY2pFa2ZZUGlOa0F1NGNqSEJ4Z2lGMVl2eHhpeEdhZlNpY2ZlaDAwMzF4Q1NNU3l5VXdzNnlWcHdtTmJQS2c5MDJRK0VRZGlzN1k4ZEJZa1dySzFWMWZaUTNmWVdVSUNsV3lIQ3I2VWU4dVVhT28vMU1wa09mQlhQTUprSG5wTGFYWm1lV2dURjlDZnBpd1VuSUZWeTVtT3BXa0EzaHk3UTR0b3ZHUVlyaHV0QjdVYTFacTJVQmVJT29MMFdScU5RTmZhV3FKazMxL0dyeTBJRmVtK3BRdzVSdFcyejN4MUJUS29aVWI5NStRVFdyb3BPUXltSTNqdGZvWlVYdG81Z09mUmJNTVp1RVBCc0wwek5Md0poVS9nbXYvSGgzaEl5NGNqR0ZCZXJMTk8yY3ZKWlJhRWRjanFacXFZdTRRWHBPTjFNbHZJRWpaWTBqZnF2b0k0aHQxcWlHNkt6Y3NIeXN0YjIzTEFwVmd6d0lHc1cvUGVOMGI1TnVER2E4cTMwTTA2SFBnamtHazJ3VEJGTjFpRmtDeG16KzVXMzRsWkJMdUhJeGhlUENseW5zSEx0dVM3b1FoYmEzY2pSVnd5NU1DcUxHNmRkVUNUdUR2aUFMa2pvUnZ4VkxlL1cyU1JwVHI1b0ROV1A1V1BhbkRMVCtDdEZRRCtWNnl3Vk5adktnU29OUlBjUVJMeGV5SkFiQ2h6RWQraXlZWXo0SlBsVm9IbUdXZ0RHdGZLNDNRb1pjdVpyQ2NZSDdKUmh5c3RoaURzSzZ2TnRvcXBZcUJXK05KS2RkWGVPbHRUUG9LM1FBMGliaXQxb0ptdTZhMWpBSDFJemxkWHlWbitzL0lEcU1xRXFEVVQzRWdWckFpZ1F6YXgvRmRPaXpZSTdCSktTSno4clh6REl3WnFYdFJhejBSc2lRSzVkVE9DNThvYVpWakNkTENCZHJFRTNWbWtvcHJYRmFtWmVsNnkwVkdFZjhscnBTN0dDZDFYQXp0NXQ2LzNPVWwxYXZHTzEyMzNiYktDcTd4bW5OcGtvanhheCtqODlnT3ZSWmNCWTd5NnoyTEViSXhWeTUzT3JwTEdjMG5qZy85UkpPRnJNdG5GclFWZ2VrUjFOVlNaU2t4V1VhOEduTDAxSUJrNFo2ZVd5cENkTDZPMVpYdWVWMDIxWVF5N29HbzQwanFOMlhGWmFvdjYwOENEMHBkRytBczhuSzJrY3hIZm9zT0l1ZFpWWjdGaVBrWXE1Y2JqOUNiV1IvT0ZsVWkyRTljM3BSUDRLS0hjOG9qYnNzT0UwSzkrakRBdFYwcThoRTZxWmVUZFZwUXVXbWVvM0duSElMN1ZSRk1IV0tOZzVzemdxNkl3MnBhdlNxU1RtT0pieWJrQVY5UFkzcDBHZkJXZXdzczlxekdDRVhjK1Z5KzZubm45b1lhRTZXZXJTRWNJMm9ORWFobkRmMXV0MGhOenBSNnZkZ2UyZmVGMW9tYmVxbHNjRlEzS0UxUUkwMUlFY3NMV2wxdElveWlLb255a3UxS0dnS21rTjFNb1NRNWtrcFhxblJibGJRUFkzcDBHZkJXZXdzczlxekdDRVg4MXZMN2FabnhwNWg3ZEVneC9USDFPZFo3VzlYM2g3Tnc1ays0aXc0aTUxbFZuc1dJK1JpZm1tNTdUcCsvcDVkdzlvbDJ0Qi8xTjZuUDZhK2pNUDlIUm5uSHMzRG1UN2lMRGlMbldWV2V4WWo1R0orYWJuOVV0bHoyTTlnNXV3U2JaUWY2dXlyK2UrbytqSU9kM2hnbkhzMFQyZjZqTFBnTEhhV1dlMVpqSkNMK1ozbDlqdFZ6N0x2VkR4eTVPNDlhU3ZIMUJleDBPTmJ4bmxYcGhPaEg5c3VXWHdodWF0QUZoUHllM0M1RVRLQkc0U1FNZHdmaEV6Z0JpRmtEUGNISVJPNFFRZ1p3LzFCeUFSdUVFTEcvTXIrT0ZiMDZQL3lsOFNIY2k5a1g3ODlWYyszekxSWW5ObXA5QVZiN3JIOFkrbzF2QThkMytXOVhsMlBrRS9pZC9iSGthcUgvK3FJaWF2UnplMDZyeVYxTWVpeDUrNzVSdDZYek5KOFpzdHRKbjNGM3NQWk5YdlVaNG05N1IzaklhNnVSOGduOFR2NzQ4ZzJQcUl0V0VJMXV2bGQ1Njh5NkxIbjd2bEczcGZNMHVMNU9wVytZbTl1NnZLWGFYdTd2TmVyNnhIeVNmelMvaml3anc5SUs1WlFqVzUrMS9tckRIcnN1WHUra2ZjbHM3UjB2czZrcjlpYm03cjhaZHJlTHUvMTZucUVmQkxYN28vNEk1T09WNndmL0MvOHFiYzRQZFJtaVE4YlJlZFM5NW5IblNpMTBxMEk1VllsbWZXT2dYeFhvZlhnZmFQWkp2WUthQjJMallwWldoaWJXa0hxd2RUdTE5NnVYbldZWXE0MHNDaU53cVNBTnZTWTYyQzhObUdNb2pGeFVUWWxZcTB3R0dEa0o0UmN2RC9LUnBROTJmRldBNnlPMDlyUkRWdGViTnYyNERSVEhTbkpUUjNsV05UcjJFM0pGYjlhSGVHa2gxZ1piN2xBdlhsN1lJYU8xSEpmdjkrUU5LNWRoMkcrSEZSVFBUSGVqZ2xpalRnN0lOUTRMVUhISjhYSFlqT2JzSmFLRE55RWtIL1g3Zy9kbDlWdXZMWmJWZVJLajZScmtHSklNNU5BM2FaQlp5TjFWUkNKaWRVc0d5OXQyblN3c1VhamF0dU5XZXYwWmFXVEdBcmU2T3pHaDdXTHFiLzkwcVNra3YwNktVSEZmcTFXTDhOTkxDTUo5bHU4WVZBZFUxVm9kZWg3Q1NFYlYrNFAzSUp4YTZPUnQ2eTFzeE9sMlFRRHI4VUFxVktkS0lWMkl4S3ZIMC9Rc2FlQUxCY0U0YmhHTnlHM2cxbGFmUmtxL0phOElFV1ZhM0lvbWVBU0J2TXFNYnMxSmpnY0tZYVJidkoyYXdwb2VDc1NZcDVYcmxoQ2s2SGZsa21Ja0svbnl2MkIrekJ1YlRUU2p2WjJkbXBJQ0FYQWlOY29GWms0bXdSUXVhaVk1aFBEYnA0aUZVTnRhWUxROUUwTnp3SnZiaWN6ZE5ZVU01L2VraGVrTUZBVkRHdWJDYTVlU3EvTGJoMUw3Ull6cWR5NkpqZ3JHdllxMElkMm1yMmE3bGJMTUVBSXVYUi80QzZNV3h1TnRLTzluWjBhZ2gxdkJjQ0FxOHRNZzg2YzBCZFp5dzFyWWVIYWlyWHJTTEdXNlpzYTNjcTVIUlBHTW5IRVVQYUNGQVlxOFhGdE04SFZTOEZzdHpwMWFpNTJqOFZNS3JldUNjNktoa3NzOTZHTzZOVmVvNVVadUFraC82N2RIN2dINDlaR0krMW9iMmNuU2d0UUFBeTRUckthSHY2Rk15TkVhaEFNeTRpU3RuWlQwVDFORFV3d2IyNDNDUU9aT0dJb2U5c0NSaHZ5Mm1hQ3E1ZVNDby9yb0VySTdpWWptZUNzYUxqYkJ6akFXMzNhSG4xQitsNUN5TWFWKzBNTzI3Ujl6VnNqY0NMN0ZmWjJ2a0k5S0ZESVVyMW9RVkJwcWlkc3JybkkxV0hrZm1uVHBvTUZsWXBpNWR5T29VYlFGQ3MwQXZGYUUrSXVHTlVPM2RUZmZva0sxMVhtaitJWkluYXZDOXBrTmNHcENmZ2JndXFNZlpRU25YQkwzMHNJMmJoMGYvd1VxdG54VnFOYU5hRFhydFBjVmxWTXJWM05WbHFjUVNWTnJPMzNKUElPTVRGRkpWMzhLdWtJWHcwRHZjTUN1VDBxVnZBUWVJdW4zNi9GcFQweUpYTVVoSEJURW5xVEtNUWFjWFpBcUhGYWdvNHZqTWZGS3VtVUNGWkwzMHNJMmJoMmY5ZzJETHNSdkdMbGEyZWI0OVUyZDdHOGR2Rm5xVlpFbFRsZDZ2Y2tnZzY5WjdkRUtWcElxKzRzdEU2S0Raa2E4WVJ4QVpEV3hxaVl5VFFCblZFSy9XaXpWeHU3VVFzcXhJQjRTeFNUb2JmR0lYZ3hkSGlQVFJyRWF4T0dZbjJaNGRkVUlsc05BemNoNU4rdjdZL1JkcndUZnp2RzFkNjZlVjNuUlVEdDMreG1GMjhmd0s5dEVFSStndC9aSHpmWStDLzU0ekVlN2s3L3NibVgxM1ZleEMwK0lMT0gvMXZlUHdKQzdzdnY3SS9mcVhvbDQ1OVovQktIdXlzL1ZobU1zdSs5aHB0OFFNWVAvN2ZjWUFpRTNKWmYyUisvVXZSYS92eHdXdWh2ZklRTzNKZHdpdy9JN09IL2xqdU1nWkM3d3YxQnlBUnVFRUxHY0g4UU1vRWJoSkF4M0IrRVRPQUdJV1FNOXdjaEU3aEJDQm56Ui92anhQOGVXbEpQNUhlNXVoNzVWTGhRQ0JsejVmN29uOHBuUHdCNzgzZEluRU5pOHNWd29SQXk1c3I5MFQrVjkzNEFSdXhOM2FzckhCS1RMNFlMaFpBeFYrNlAvcW5NRHdoNU1Gd29oSXk1Y0gvb3Yvb1YveFd3MmlxLzFKdi9IVEZyZzhwTitBQjFTcGpPUElENm10NmxIaUd2NEVJaFpNeUYrME9PNjNMekE3bzJ4R21mZ1N5bzdhNnBud0QxRFhUcWNGemxWclFKZVFVWENpRmpydHdmZXFMYnRmVkcwK05OcnBzbWQzOG5CU3NLcnVyMG5zV0VkT0ZDSVdUTWxmdkRqMms4enNIYkY1UkdEcmxwa1hqb2g1UTJMRlNWaTdBTFFsN0RoVUxJbUN2M1IvK0VUdWQ4T2RNTEx0QW01THBwRVRqMGMwb0tDNllLdlVzSWhZU000RUloWk15Vis2Ti9RcWR6WG85MUU4QVpEN2x1V2dSTHBwUVlibFF1d2k0SWVRMFhDaUZqcnR3Zi9STTZuZlBOMmQyRy9NemZiaFpKSlhQaFhMY0o1UzRJZVEwWENpRmpydHdmY2tMN0ZiMUo0RWQ0azVWTU1Qd1N4YTVEWE9VaXk4cGlRcnB3b1JBeTVzcjlvVDh6S2tRdkhPRlpJRTA1MTF0VG11YkxPaTBNNmx5NDA3dkxDSm5BaFVMSW1FdjNoNTdwOFh6ZVduaUVaNEVmOGtWb1VqSDlZc0dZNGhwclYwd0ZJdkdpakpBeFhDaUVqTG5WL29CamZmbUVYODBqcEFmWEV5RmpiclUvK0FFaGQ0UHJpWkF4dDlvZkYzeEFGdE1JNmNNRlJjaVlXKzJQQ3o0Z2hGd0sxeUVoWTdnL0NKbkFEVUxJR080UFFpWndneEF5aHZ1RGtBbmNJSVNNNGY0Z1pBSTNDQ0ZqdUQ4SW1jQU5Rc2lZWDlnZjI3L29uZHBIR01yN2dUM2V2bWJBSWZFTDdGK2RQME5UWXFucW9SUVg5OU5leGVkSXp2WVlDOWwvelAxSFNNajcrSVg5c1owS1dQYmdLVEdVOXdNdnZNWG9hd1ljRXMvVjF4eVJ1Y1RScWxWOFBLVTdkYmxZanI4QWFwYkhHR1VQQTMvT2JRWkN5QTM1aGYyeGJYNDhBSzQ2RFBwMVhuaTdwK0NVUStLNWVocGM1bWpWbzNxbE8zVzFuYjI3Z2NScGpXbndUN25OUUFpNUliK3dQL0xCYzlWaDBLL3p3cHNIODVwRDRybDZHbHptYU5XamVxVTdkYldkdmJ2WnV5eW13VC9sTmdNaDVJWmN1ei9LRHlYeXdWTmMycGFmVzBoVGp5UDhXWWFtbTFNTno4TkFVd0s4NnNkcXFiY2FRM2NzYUYwbHAxbGVUQ3VCTElsNmZYa0JzeXlzL2lDVWFLemhBcytOd3BDY2VyYW9tcDdYNkxTWWVGTlprSVdFbXVFMUplRFpXUjN2YjZUYnZReWVmQ1Y1Tlh3MWw4NEd6ckFYQnErWjhoYnlVWko5YmtwQVQ1eDZUWnJzMVZZY0Y0Wk5BZTVZVUpRZ2FhMVlDWFA5NXBIR1VVMnhNZC9xQm1HOWo5clJiWjVhSldkVlUvdllmTlpkcXV1NllyczNsUVZWYVlKdXUrazE1Q1REMVUzZGQvRGUzZ201TjFmdUR6c0dhaU83elZuUEJ2ZDVSS1BnMUpNRTBxSkV3NDIzVncxTkZUU0twZ21YYnJnaW5lWmdwL1BHb2VaMjZZd3dDRU03bXJHZWF5ZFpXOGhUMUlkbGdzNkt0VW9zcGgyZ3pqVnVSbUdXNUw3ZndudDdKK1RlWExrL1pLdkRPZEJyLy9oaGdRY0V4SzFsUWd0QUxjanJtMjcwczBDUUsrU0NVTTdETVpKTDU5eVUxemlnQzd5SmhabmU3b1pDcVNnWVpKbHZXdzNGbFM1SjE1U1VyMFBVZ1BXVC84aXBwbFV3NnBCUmx3Ui96VnM3SitUbVhMay93b2JQcDRoZUMzaENpTXYwY0hhWTBBSlFDM3FERXVCMUkyVEYzaXdXS3FSbUZLVjZXc2k3enJsTlh1UEFRaEJXUnhCQ3V4dEszZXpJRXN0K2lkOHZVUmV1YXJraXFuVVU0a3MxdlFMS1hlZU90L0hXemdtNU9WZnVEendrd2lsaTEzb2E2QkdoZ1hoTStBRlNyckZPcUFWZUt3RmVOMEpXN00xaW9RS3FmbkNnR29aNldrak5WS3BwOXh4WUNNTHFDRUpvZDBOV1Q0TXZzOFN5WDFiQkZFRVhyaHJKQTNadmZSYnhwWnBZUVd1NHhMUGZ5RnM3SitUbVhMay84SkFJNTRKZG81bUZsU1NNZFpwYVNZTmVOOW9zQjJMdVFOVlBIS2lIY3oweHN5ZTNCdzd6UXRnZG1PbnRiaWpVaTRKQlZuV1dwVkN2VUNIcmNqOFlVVE9yd1VvMWM0VW84Y2didWNNWUNMa3JWKzZQZW9USVFUSTdGOFJSRlZrUFo4ZDJsWDhxTFpkUUFLNVFJb3locllaU0VNUUtTZVVEMVVhb1YyS3V6cVdhZHMraDN1M1NIU0g2VkdnNU1XVDFXc0VncXdDeFdDSHFzRzExa3NnZUJjcEpNTW1qVUlJbWFXYmlIYnkxYzBKdXpxWDc0MGNvTm5qdEdnUjZNSUFQaENsSFdxbUFoM3BlYldLMTNKdDR3WjBMYmpaS3lpZ3MwMVJXS1pkcTJvMERaU0ZjU1QxNnY3MGFXVkJ5clVJL3E2RHVXS0hSUWJGeVZVdnJtaWdGSkZnYUtkdlVJcmErYzltMzhON2VDYmszMSs2UHN0M2xCQUFuWHYwME1VVThKU0FkY3l5Z1BRUWJTcUNpTmtPMTFKc3B6ZDBVdElGV1Y2b0hNdFIxZXh6MlpkNFlya2luSnJSK2U4NG8wR1NvME1tcUZGc2NKbTUxb1Jna3BDRnJTd1BRYnJKTlhRM1J5eFhMdm9NM2QwL0lyZm10L2ZIdWZVL0lKWEFkRXpMbWwvWUh2eC9rTStCQ0ptVE1MKzJQWHlwTHlCL0RsVXpJbU4vWkg3OVRsWkEvaDB1WmtESGNINFJNNEFZaFpBejNCeUVUdUVFSUdjUDlRY2dFYmhCQ3huQi9FREtCRzRTUU1kd2ZoRXpnQmlGa0RQY0hJUk80UVFnWncvMUJ5QVJ1RUVMR2NIOFFNb0ViaEpBeDNCK0VUT0FHSVdRTTl3Y2hFN2hCQ0JuRC9VSElCRzRRUXNad2Z4QXlnUnVFa0RIY0g0Uk00QVloWkF6M0J5RVR1RUVJR2NQOVFjZ0ViaEJDeG5CL0VES0JHNFNRTWR3ZmhFemdCaUZrekxYNzQyZEdGbDlFN2lhUXhZUWNnMHVJa0RIWDdvOVp0Vm5zRExPNnN4Z2hPK0FTSW1UTXRmdGpWbTBXTzhPczdpeEd5QTY0aEFnWmMrMyttRldieGM0d3F6dUxFYklETGlGQ3hseTdQMmJWWnJFenpPck9Zb1RzZ0V1SWtESFg3bzladFZuc0RMTzZzeGdoTytBU0ltVE10ZnRqVmcxaTl0ZWpydmg3VXJNS0dMT3VMdWlUZkExY0xJU011WFovektyMUR2TXJ6dkpaaWRqbmhaMlNiNEdMaFpBeDErNlBXYlVRcTRmNEpVZjVyRWI2Z05UbUpiMlNMNEdMaFpBeDErNlBXYlgwQWZtUnkybG1OZmdCSVNmaFlpRmt6TFg3WTFZdHh1b0h4QnArdUIvK3Fzems4UU1TLzl5ejBCWDVQcmhFQ0JsejdmNllWY3NmRUQzUDVTZ3ZEYmYyTTFPbkQwanRVVDhqeDdzaTN3ZFhDQ0ZqcnQwZnMyb3A1cWUzZmp2MFloK1dmY3pFNHcrSWZiQkFRVWdERndnaFk2N2RIN05xT1dabnR4ajFnTStxMTh3eThnY2tmVVZnRUlSMDRRSWhaTXkxKzJOV0xjZmdBK0kvVGxyNHFkSk16dzhJT1FrWENDRmpydDBmczJvNTF2MkFMSHhDWnVybUE3SmQrUUVoKytFQ0lXVE10ZnRqVmkzSDRBTVMvTnNuSkRybXpNVHRCMFEvVVB5QWtGMXdnUkF5NXRyOU1hdVdZL2duRUcyN3RaK1plUFlCOFNzaFE3aEFDQmx6N2Y2WVZjc3hQN3ZoSjFoZzdtVW03bnhBL0h0MXVDZnloWENGRURMbTJ2MHhxNVpqY0hqRFVYNzhWSitwZXg4US9LUElMSmVRZi9QbFJjaTNjKzMrbUZXYnhjNHdxenVMRWJJRExpRkN4bHk3UDJiVlpyRXp6T3JPWW9Uc2dFdUlrREhYN285WnRWbnNETE82c3hnaE8rQVNJbVRNdGZ0alZtMFdPOE9zN2l4R3lBNjRoQWdaYyszK21GV2J4YzR3cXp1TEViSURMaUZDeGx5N1AyYlZackV6ek9yT1lvVHNnRXVJa0RIWDdvOVp0Vm5zRExPNnN4Z2hPK0FTSW1UTXRmdEQvdTI4UGxsOEVibWJRQllUY2d3dUlVTEdjSDhRTW9FYmhKQXgzQitFVE9BR0lXUU05d2NoRTdoQkNCbkQvVUhJQkc0UVFzWndmeEF5Z1J1RWtESGNINFJNNEFZaFpBejNCeUVUdUVFSUdjUDlRY2dFYmhCQ3huQi9FREtCRzRTUU1RdjdJLy9iM29RUVFqNkFmTmkvNUhnR0lWOEVOd2doWTdnL0NDR0VMTUVQQ0NHRWtDWDRBU0dFRUxJRVB5Q0VFRUtXNEFlRUVFTElFdnlBRUVJSVdZSWZFRUlJSVV2d0EwSUlJV1FKZmtBSUlZUXN3UThJSVlTUUpmZ0JJWVFRc3NUcUIrVHdmMzJybGVaMm9DTS8wcHRUVXBZeUNTR0V6Rmc5V08wRHNyZEFvOHp0U0VkK29ET25wcXhrRWtJSW1iSjZzUG9IWkdlRkxNenRSQk51SEx0WXl5S0VFUEthMWZOVlQyWTdvZjFUVXF6U0VsZXlpMUh1NXRHOFVNNWROUjEwSWNIek5HRGRhQlpreEZTUkUwSUlPY3pxRVlvbmNiM3BlU3dtbk50Z1l3anVNZVoxTldvZmlsNkNlZFR2cGVTV3FzVkJFa0lJV1dMMUJOV3pWKzU2S3V1MW5zMFdWRHUzZ3gzT2MzU1Zxd2JiQkJCWlFKV1NaY0pPWVVJSUlVdXNIcURiMlZ1UmxsN1IwN0VsTmFRMENndEFHSldkOGpGQjNERnJaQk5DQ0ZsaDlRRGRqdWRLYUkyUDZhalVka2RSYWNLb2JFcm1CT3RtSkkvVkNDR0VIR2YxQUpVVFd0SzFOVG1tcTEwMHNaM1ZWakdHVWRrcDN5VFVqSkU4VmlPRUVIS2MxUU5VaitHYUR3Zng2SmdHUnphakdzdEFHSldkOG9QclNCNnJFVUlJT2M3cUFXcG5kRDZJUjhjME9MSVoxVmdHd3JHbnB2emdPcExIYW9RUVFvNnplb0NtRXhoT1pUWFJvWFlUYXhLVjROcHVHbTBUc0FIWEg4aUs3cHhLQ0NGa2dkVUQxRTlndTBkVHoybTFvME1zZE1UVFBMaTJtMGJiQkd5NHE0cEVha0ZweDFSQ0NDRUxyQjZnZXZUS2dReEd0ZnlFRHYrak9kaWFnQlZxQVc5QWtrZHpBa3BEU05LODgwRXFJWVNRQlg3ckFPWFJUQWdoSDg3bHh6ei8yWjRRUXI2RHk0LzU3YWRFaFJ3Z2hCRHlVZnpDT2MvdkJ5R0VmQU04NkFraGhDekJEd2doaEpBbCtBRWhoQkN5QkQ4Z2hCQkNsdUFIaEJCQ3lCTDhnQkJDQ0ZtQ0h4QkNDQ0ZMOEFOQ0NDRmtDWDVBQ0NHRUxMSHdBYkgvV0FraGhKRFBJUi8yTHptZVFjaHB1T3crQjc3TGI0WnZuN3dCTHJ2UGdlL3ltK0hiSjIrQXkrNXo0THY4WnZqMnlSdmdzdnNjK0M2L0diNTk4Z2E0N0Q0SHZzdHZobStmdkFFdXU4K0I3L0tiNGRzbmI0REw3blBndS94bWx0OSsvMjhPYjAxM21iWHc5NHNkNzZUYjVZaDlNbERCRSszTEpjdVUrWDNBOGlDdnFSUDVlNU0vcnR6M0htUDNJbndWLzFLV1owVmZheXdRVDErTG5wbDg2S1RmNTRET3lEcUFHNm9QeE9RcXl2ekNlOFhZTVdBOXdBdDh6YjdsUVY1VForN001RGZ0d0xCeTEza1VLL0dxMUt2NGw3SThLLzM1M0x3ZXNSZmNGKzhEY3EzYW5uSkpOTWhwcTVNL29FejFBNVlIZVUxNGgwdVQzN1FEdzhxTlk0WGRpL0JWL0V0Wm5wWCtmRzVlait4K09UTWdWODFkNVpKb2tOT3BUbjZmTXRVUFdCN2tOZkVkN3BySUxNcnR3TEJ5NDFoaDl5SjhGZjlTbG1lbDJiamx1bDA4OGo4TFl2VmxhYnVhOFByVXFvRFVBMm8wT2NYd3ZzczFwbmZxV1pLUXpCb3N2Mm9UNHVRaytwcmdmWVYzbENmZDMxb0ZwQjVRbzgwcFZpMm9naWhxNjBrQ2VZbE9wTFNPVDM1emo1TS9xaXhHa3hRZG5vMldGZmV1SkJkTjd3RGJWUUhPNnZwU2xwOCt2Z085MWduSGdMbnJwT3U4VjZ0eGVHYUltRmVESFUweE5TSVhEQVJwU0JLU1dZTXFTbHB5RG50TjlxcndmVFNUN2lGSmp4SHphakJxb0xTMmM1OHFOV0VvVEdib3JNdnQrT1RyWEZzN1R2Nm9jcjNuZG5aVVUreFlRTXJhY1BTaVp0V3BYTnF4aG5tK2x1V25oL2tNczY1TmRZMWVEbHpSMHNRWWQ3ZDEyc2t1WmcxWkpEUUhTUUlVendMM2trdXc5K0lURzk1Vm5QUTgvVG51Ym51REdBVzVkd0xKR0FDbEZ5WXo2anlkbWZ5T0VpWi9WRmtxOWZLalEwMG83ZldyejNYcWE4cEJPenUvbWVYbjM5N29SakdyUXk0K3A2MnJ6Y0E0eVB6bTVVcTJWRUFOT0tDdzVuVzZURWxDZWlKTUNNbmtQUEUxMmNSMjNoWEVRZVkzZUNtRDVkR2E0S3haR01oeDhnS2RzL1hKcisxR0NacGU1WEg1MXVFRlk1MWNxVW54YTFONHUzbmRiMlY1QW1EcTBxeDdKTGw4SVVDR3hIR1I0QnRxTzlLMjU0QWFDc3RGeTJxa2t5UWtFMHFGSzdtQStKckN1OUVBWFAydFNYWTFRTnUySVFma1dCTlVzVXVJazlkMFhzYkJ5US9KemVTUEtvdlMycUZvN0E4S1FsemFjZ0ZkTmoydXB0Ynd1dC9LOGdUQTFLVlo5NGdGSkdaUnlFaHZCQk5SQzI0THByZG8xVDJ2MDJVblNVZ21kb1pYY2dGeFZ1VUZOZTlLci83V0pMc2FvQVczQlMwSDVGaFRSRGtRbE9RMVBtZXJrdytYenVTUEtvc3k5ZFJ4ZUhZcVlPSHRDcnBzU2srbTl4cGU5MXRabmdDWXVqVHJIckU1ejI5azhISU1TM1RiM2ZMeU85MDBmYVRtSUNsNjFNU0VuRXhPZ3ZQNTI4c0Q1YWxtN3FKUmt0ZjRuSzFPUHJiYnlSOVZ6c3BHa0RzQXAyTzlnaTZiMkZQc05GZjdQcFluSUw4b2Z3SE45T0xMYWQ2VHBJQURWSzRWZHhQZGZOQk9lVTJaYnBLUVRGT21LN2tBbk0vZlhoN29hS3pRYkpSa0J6cnJjbHVZL0dqbXlSOVZodkppdWl3NDFPc1g2TUdyYTBtUm9NNFRVdzByODdVc1R3Qk0zVGI1OEFJOG9wYk5QY3JDMVVPV29lM2d4VHVXVTlNdEdRbzBVMGNRdzZwbVl1L05TTWc1d253Mjc2T1o5UFpWV2J2ekFqVUFHclhSYWdJaENlcVNLWFdpemt5K3pENjJhekdvMkswYzJxTExEa3hMQlR4YzNCNXNzMFBJYTNpZGIyVjVBbkRxeW1UYXJMY3Z4MTZEaHZQTGtWY2k2dGdHdDVyNEd0V0JQMGtYUzV0bWpwSXF5VlI1dnBJTGlQUHBiMlk4OWZyV0t2Z1d3V25CcUttbFM4T3N0cytZRkxvakUrSjd5UE80YS9JbHF6LzV3OHFwamYyQnc4Uk5YRnJCS0xGaTVockZuMnRBb1MvbGd5YUFML001dk9OVmNYMzhEcnVtbFpQL29YekNlN1YvZHNnQmNsZis5RlZ4ZmZ3cTgybmw1SDgybi9CZXk1OG51VVNmeEorK0s2NlBYMlUrcjV6OHorWXpYaXlYNk1QNDQ1ZkY5ZkdMdkpwWVR2NG53emRMM2dDWDNlZkFkL25OOE8yVE44Qmw5em53WFg0emZQdmtEWERaZlE1OGw5OE0zejU1QTF4Mm53UGY1VGZEdDAvZUFKZmQ1OEIzK2MzdzdaTTN3R1gzT2ZCZGZqTjgrK1FOY05sOURueVgzd3pmUG5rRFhIYWZBOS9sTjhPM1Q5NEFsOTNud0hmNXpmRHRremZBWmZjNThGMStNM3o3NUExdzJYME9mSmZmRE44K2VRTmNkcDhEMytVM3c3ZFAzZ0NYM2VmQWQvbk44TzJUTjhCbDl6bndYWDR6ZlB2a0RYRFpmUTU4bDk4TTN6NTVBMXgybndQZjVUZkR0MC9lQUpmZDU4QjMrYzN3N1pNM3dHWDNPZkJkZmpOOCsrUU5jTmw5RG55WDN3emZQbmtEWEhhZkE5L2xOOE8zVDk0QWw5M253SGY1emZEdGt6ZkFaZmM1OEYxK00zejc1QTF3MlgwT2ZKZmZETjgrZVFOY2RwOEQzK1UzdzdkUDNnQ1gzZWZBZC9uTjhPMlROOEJsOXpud1hYNHpmUHZrRFhEWmZRNThsOThNM3o1NUExeDJud1BmNVRmRHQwL2VBSmZkNThCMytjM3c3Wk0zd0dYM09mQmRmak44KytRTmNObDlEbnlYM3d6ZlBua0RYSGFmQTkvbE44TzNUOTRBbDkzbndIZjV6ZkR0a3pmQVpmYzU4RjErTTN6NzVBMXcyWDBPZkpmZkROOCtJWVNRSmZnQklZUVFzZ1EvSUlRUVFwWlkrSUQ4RUVJSStUenlZZitTNHhtRUVFTElQMzVBQ0NHRUxNSVBDQ0dFa0NYNEFTR0VFTElFUHlDRUVFS1c0QWVFRUVMSUV2eUFFRUlJV1lJZkVFSUlJVXZ3QTBJSUlXUUpma0FJSVlRc3dROElJWVNRSmZnQklZUVFzc1RxQjJUUGYzMXJIcTBVeFI2aFkxMy9Md3N6ajFVUnRoUkp0S0pESnFFOUxBMVZCNWY5eC9GTzU5MHZ2SklMbUhZNERaNERGc0J1R24zakFOcFk2em5MbVhwaE5OY1BqWHcycSt0bE8ya3JPZUpNZ3hVNUhWOExBZS82L0Fla3BOUkVMenBpRXRyRDJsQjFjTmwvSE85MDJ2M0tLN21BYVlmVDRDbGdBZXluMFRjT29JMjFucE9jcWhkR2MvblF5SWV6dWw2MmsxYklJV01XcTd4V2RNQ3Vsd280bVA2eTFFdkJuRU45Slk3cXUzaVJXVG1KelNTL3dyVERhZkFNdGZDdmxkOW9pN2VlYzF4WTc4SlM1Q3RZWFMrNjBtekYvWVR6Q1EraHJXbnRZcXFuM0dzNzFoRGxlSEE5b2Q5U29qdFFXblRGVVp4b2g2VHE5OEZpVEJxU0pkN21sdE85ZjI5YVBTd2xNc3NkcFVrNG1TQXRWZ2hvRUVxWWN0YVZhanN4Y1EvR2tKS2tRNyttT0VwejhtYTFadFB1bUxHT3lGLzBEUTdRbXJ2WTFSSExiSlo2RFUvUkJnYnEzVzZ1ZFNIcXhONXVibURRKzVIczNJOElQUklhb1JkTWppYjVabFpYZ2EwZlcybTZwTnpNSWJYTUEzY1BvemtjbllaUUdGS0QxQVhSa25ieG9kMlIrbUJ6RDlLVXg2b084WGZUTVNmMUZkTGtLcitMUTVRNXJldnNtTDN1MVFsMzlhdVpSemlLcWRVR0lZcGpDTmNRVDlwdU1KbW9HNXBpNFNDMlJuQkhCU1I1cUliVlh3UFJBV1drSFVxaE9vaFZYVzZtNk92VWp2Y1FyRDNydmUxbnUwb1VVOHhDSnlTalNiNmIxVVZneTZjYWFWR0dpNmxrelVVUDFqQlBWWXEraDBhc1pPalR3aWFWQ3pSenh6SFRrbEt6Tmx4WExhdUlPckJEZXNpcERaVkl6SnFka3JXaHdSSm8ra2h4ajNrWHJSaGlMbWxMZWN5RUdrc3A2TWNrcndLeVhyWkxRN0I2WTJXWHdiVmoxanBTTFdUMDFLZ0ppU0MzaWxaR3J5cnNsY0wwcG9za3RHdHh2NGhoMEFPbFVSMGdFUk8xa29neDlNYStvQzc1V2xiWGdLMmV0Qnh0UGFMR0Y2SzBrMmRxZDlGSWs5U2txRUt0b0FKWDUycVQ4NE5KUVpIYWpjNWxhSFlrc2Q3UEJvUlIzNlJCNGNic1pMdVY2clN4SFpKWk54MWhxdkt6MGNhNzJ1eHduUUh0YW9KcVZoamR3UVBpN2FiZXBsWmJSblc5MXpOSVQzOGpNRmJOamxaWCtBa09MSkRiZGdtaTFFM3JoVUY2WGZLOXJLNEJXejI2dUNwaFdmbnlTNkhzbWRxZUlUWkdtcVFpN0NtdFZ4eEp2WSt1SVEzN1VvL0c0OVYxS2dZZDVxREVvNXVsdjdRYTZwczB1VWtrbXFVbExvMDBkWWF4cHF0V0FqRjNxelFKd1NXVy9rcnhyamJjTmtKWEt0TzJhRnlsSnRReEM5MmdSa201cWJlcDFaYXhRdEJaSnlYWWZRbGNwZVFvUFFkREFSQ1lGOFFpVW8vSWtsZktoRHJrdTFsZEE3WjZkSEhwaW9KbFZjM2lEcUhHTTdVdEJZY0twZXhXN2FJRWJhcFJZK3EwbE83VnNyQStsbEZCdkxyTzFkYkdISk9iUm9MK3ExZXlTWU44TnpYY1pLYzY1ZXFoRjEwMUVvaXB3TVZKQ0xuVjlGOHZ0TUZSaXJzSkZhRXRsbFFERThxWmhXNVFvNlRjMU52VWFzdVVPaUVwQ1RwMlh3TFhyV2FocHl2UlZNODgxdFI4RDNrVDZva3NlWHQxeUhlenVnWnM5WFFXVnpCckcxVUR6OGpXVWw0WElwMmtxalZ4cUpHZDlUNjZKb1U0b1V4V2RIVS9oWmlIa2x6dmZ3Ny8xUzNacG1rZllFSThabWZIZGgyS2M2bEcwbVpXQzRPTnJTci85VUxiQmpXbVhTbmFCbWRyNXNMb0R0VmNVbTRhUXlIWWZROFViQVhCN2t2Z2VsaTNHVzJTTnJaZk1UdDMwL2ZHT3VTcldWMEp1b2JDOG9PQWVVR0F5N0gxak93dXNmdVFoR0ZROUp3NGxNNjEveitjUUpsQ2s5ZnEwTzJPamwrRFAyWGZqMHAyMDZDZDR6RzdjWlRPSk5MR3hsM2xXSkJoc0xGTlVycXVycW0yRGNZNmFucTdIeDhVYnNzREVOUVlDc0h1ZTZCZ0s0aDJWd0xYYWFtdTdxZjNicTJSOHpycGpSZkVoSno1Z0NqU0RFdXh2Y0FTN0h1YUduYnJvSkZVTXVXN3BIY3hYWHQxbFJvNVNSdWRiRFBSeG94VU1FZHJFRzVSMlJSdGRIMkgxUE1ldEwyMU5QS2lLNU40MiswMkJmMnhycGVCVzhxT1VydnBKVmVPeVZnaXBFRzVsTkdvVVJPOFVSajdTZnJ3QWNHVVVER2sxSGFxbW5PYVJLd3RRU21rZHBSYktGVUszV0NzMTVmV0pWL0w2aG9veTYrQXpXamFWUndpaUo2d0txVWRGMjRQamFBd1ZBbFNyK3FXeHp6UkkwRXFadkpJK1U2MkNObytMUWtWdVY0N0VzdEZWNjdjMUdyTmZ2ZGhZSys2Y29rNjNGUkZHNFNvaXR5T0FmTnBIaWpiWUpKMXVvNm1PekNoVzE0RTd2anh2Q0QwZ0lSakZEb0xLVkEyOUtudVZOV3Vvbk8xZUxHZ0JEVkI3SkJmRy9GbVFiT0N4T094RHZsbVZoZUJMQ0ZmUkdERE1yUGJkakdGZVVTcUFhc1JDM1RvQ2QxT2FlNVFLenBxQzYrWVZPNTZNWmYzME1tR3FzVnVzaVFPVGEvWDFqSkZjS1h4U0FFd29XeXhRaUIxTDVhMEpsMnBNNllIYlg4TVdXUjJESUFjQnRYUldETHErbDI3R1c4V1NlNVVzMGtIdmY4Uk5ianR0a213bUtkb0F3TkpVbDE0YllaaVFkTllkZ1ZNYmFzalZvSitYZGFUVk1BazN3eFhBVGw2Rmh6VmZ6UTNuNHliRDQ4OEhTNnZyK2Z3R1hNNDRTTkovM1IrVCs0OU92Sjh1TDYrbk8xbkVRY1h3ZUdFajZSTTNQSEorMHR1UGp6eUFYQjlmVGtMWjh6eGpNL2s3dCtQbFhkTHlDRzR3QWdoaEN6QkR3Z2hoSkFsK0FFaGhCQ3lCRDhnaEJCQ2x1QUhoQkJDeUJMOGdCQkNDRm1DSHhCQ0NDRkw4QU5DQ0NGa0NYNUFDQ0dFTExId0Fhbi9BaTRoaEpDUEloLzJMem1lUWNocHVPeklXYmlHN2dEZkFua0RYSGJrTEZ4RGQ0QnZnYndCTGp0eUZxNmhPOEMzUU40QWx4MDVDOWZRSGVCYklHK0F5NDZjaFd2b0R2QXRrRGZBWlVmT3dqVjBCL2dXeUJ2Z3NpTm40UnE2QTZ0dndmN0c4TUpmSFNaZlQxMDBMLy95T1ZjWkdiSnpEV1UyWlV6S0piQWhWdU9vS25mdGJWVHpnMWg5SXBpV0dDRGtOWFhSbEozcUc3RmxpNVRvV0VLK2xma2FhaHhDY2Nla1hDS0Y4TzVHc1BTeW8xSHR6MkgxZ1dCR1U0U1FsNFMxNDF1M3h6Ukl2cGY1R3NwdG9icGpVaXJ4VS83VVlENlJKRWRKU3VsN0d1TDZIRmFmaHg4UWNvSzRkcVpyYUJvazM4dDhEZVYySlIxYThWRDNZUE85YUJ4RlhHeUk3R3VVMjhldytqaGxsc1dvTjV0cW1XU1lhclVJcWNUTnBDdW5XVEd5bUhTdFdjQVdHZmxlNGhwS2l5amZneWdsTlNYa2w1cGdtTU16US9icmhqay9oTlhIc1RtUlM4Vk51WU9ERUtNdWg3Q3BmSjJnVlJ1aXRJQVlYRlRmVEZ4RHhmQjFFUmRLeW9sSm5aYXVPRmg1cmFOYzdZT3l2eUgzRDJIMWNiYjUwQ24xNlN3WHZLSkZpRktYZzZ3SzNlcHVhakN2TXIxeVVaSCtCOFJjWWNXSXhLeVExR21WSlZadEs5azQ2czJMNzJ5QSt4TllmUnFjYS9XWUQ2ODIweUlqUkpmZHRtUUt4UlpYY2F0TUYxQ1M0Q0lqWDBvNldOVEE5UVNMS21uUTBiWjBpZW05Ni9BVVpWY2orSi9QNnRQZ1hCY3JIZ1IreFVPQ2tFcGREYmcwWklISUdvS1dyeXAzaGhUeW5jQ0NNY01YRkRhakJ1NWhYVUZMZnFzNWNPQjlmeVA0bjgvcTA5ZzBGcU8rSXpGRHVJVHdIUktpeXc0WGhkaDJzOFhrcThvbHVNaklsNUxXa0I0MmNjWEV3MGVONkVnbDNMQjI0MmdxN204RS8vTlpmUnFaQnRqb1lXckR0Qk9TME5VRG51U3lvOEJYbFV0d2taRXZKUzRZV0NITmlqR0MyTzV0aWUwaXk4d2w2TERDb1lkZGplQi9QcXRQSTlPQUg1RG1XeUx6RFE1Q0NycDZ3T05yQ0JlUHJhMGc0Wm9pbmIrSUVaZUptYjVRMUFoSjNSTGJwZlFBRW5BMEZmYzNndi81ckQ2TnY0bzZueFVMNExSYmlCQ2hMb2UweDJ5ZG1GbC8vL2dYQS93cG5Yd2J1b1pzVmFSelNCZVB4Q0FuSm9VV3JLeUp3eXVHTmJpcmdlNFBZUFZ4YkVaMGduVmVZY0lodHRvTitVenFlb2pMQXRaSjJNNmJLWUhnVCtua3k0QWxFUllPTEp2bThNRjFGSkswQlZjdDBIRjRTU3krcXhIY0g4Q0hQUTU1Qmx4MjVDd3JhK2o5eC9mN1IzQXRIL1k0NUJsdzJaR3pMSzJoZDUvZjcrNy9jajd0ZWNnajRMSWpaMWxiUTJ0WmwvSG03bnY4OTEvMkhPR0dEMFErSHk0N2NwYkZOYlNZZGcxdjdielBmK2MrSVRkOEl2TDVjTm1SczNBTlhVSDVkdkFEUXA0Rmx4MDVDOWZRQmNpblkvMEx3cmRBM2dDWEhUa0wxOUJwL3RNZlh2RURRaDRGbHgwNUM5ZlFXZjdicUVZTzdZWnZnYndCTGp0eUZxNmhrL3luWDVEMXp3ZmZBbmtMWEhia0xGeERweWhmanZJQk9mUDk0RnNnNzRETGpweUZhK2dNOVcvdjJnK3hsdUZiSUcrQXk0NmNoV3ZvQlBVSFYrVUxra1BINEZzZ2I0RExqcHlGYTJnZC9YNmMrL0hWQnQ4Q2VRTmNkdVFzWEVPcmxKOWRYZlA5NEZzZzc0RExqcHlGYTJnUitYWmM4djNnV3lEdmdNdU9uSVZyYUEzLzhkVUYzdysrQmZJT3VPeklXYmlHVnZDZlhWM3grZUJiSUcrQnk0NmNoV3RvQWYvWjFUWGZENzRGOGc2NDdNaFp1SWFPSS8vbStYWGZENzRGOGc2NDdNaFp1SVlPNDMvNzZxcnZCOThDZVFkY2R1UXNYRU5IS1Y4Ti9TUElSZkF0a0RmQVpVZk93alYwbE8yemNmby9mcFhnV3lCdmdNdU9uSVZyNkNEeTNiandqeC8vK0JiSVcrQ3lJMmZoR2pyR3Izdy8rQmJJTytDeUkyZmhHanBHK2Q4K0x2NTg4QzJRdDhCbFI4N0NOWFNJWC9oNGJQQXRrRGZBWlVmT3dqVjBoRi81ZXZ6ald5QnZnY3VPbklWcjZBN3dMWkEzd0dWSHpzSTFkQWY0RnNnYjRMSWpaK0VhdWdOOEMrUU5jTm1SczNBTjNRRytCZklHdU96SVdiaUc3Z0RmQW5rRFhIYmtMRnhEZDRCdmdid0JManR5RnE2aE84QzNRTjRBbHgwNUM5ZlFIZUJiSUcrQXk0NmNoV3ZvRHZBdGtEZkFaVWZPd2pWMEIvZ1d5QnZnc2lObjRScTZBd3R2NFljUVFzam5rUS83bHh6UElJUVFRdjd4QTBJSUlXUVJma0FJSVlRc3dROElJWVNRSmZnQklZUVFzZ1EvSUlRUVFwYmdCNFFRUXNnUy9JQVFRZ2haZ2g4UVFnZ2hTL0FEUWdnaFpBbCtRQWdoaEN6QkR3Z2hoSkFsVmo4Z28vLytGclp6YkFYb1FhM3paZWNWbWljS3pRV2FTVHBBekQxYzUwelhCU3NRM3F1WlBld3R2ZWg3SG4wVm5qRkx6VEVmYmZRYms5QVV6VHZ3L21EbWNpaHdManhoT1ZNU1J5UHZlODl5Y2RYVDVkWUx2SmcrQkJTdnhYL0E2aGpLS3E5a2Y5ZGVCSHRRNjN6WmVZWG1pVUx6T08wazdjZHk4YnFmTTEwWHZFQjRyMlltU2tRdXM3NWROK1pGZU1Zc05jZDh0Tkd2VEVKVExBK3poNVZBK25yaXhtVXFMOElUTFBOb0NSMVhNL0pkQTE1RXBpdTdEd0hwSnl0aGdhT2xodFBYY3VXQXIyQjFESFdaeng5NUZ0c0psdERPVHBmOVgvN1pFa2M0MDVmbDZoS0QyQTZPNmh1NkJick9na2ZHbW8xNTlGZkpYY3VTaWs1Z0VwclN6ZXM2TnlBdzFHeE1nK2V4OG12OWRMS3FxeE80aXBPbDkwNzhIcnpBV3FsZFdWY08rQXBXeHhCT2NUall4Vi9PZXRYb1YwWjhtdGczUTN1N0I1SDFrOW94SWtHMU0wV2ZuYi9IbWI3ZzRVTnpKMGYxRGQwQ1hXY0I1eC85bVhuMFY4bGR5OEtKVG1BU210TE42em8zSUREVWJFeUQ1N0h5YS8xMHNxcXJFN2lLazZYM1R2d2V2TUJhcVYxWlZ3NzRDbGJIRU01bk9MN05yTGlkdk9CR1U4dUpJd1RBR2JMRXFCK25LclpZbHlKTlRTMVUyK0JNVFhUMlExWlZtbVlrTCtpREpLcWkwYzh5STFmU0ZpanRWeTNYRkFoNXNiSTZ3UFNpMEk5V1JxSFd5THB1R1JXSHNQcWdnTGlzUzh1U1pxNWdVcVJxb1pQY1kyMlp0NVlvdnpUVnhFR21nYWJ6V0FwZFd0QlR3VWk2YnAxSzdNVmRPYTh4UmREMHAwNjRXYVJtdVJwRkppdUtYRnhiblpBNTJ4Q2dBaGhobzRieTJKUEdNUjNqcVRzckVDTnVGZ01xVlg4b1lrcFUxRTZycy9oUUpLYlZLSmJuRnpNa3B3UkkvVDFXT3lpRDB4SENOWnJWamc3TXlRcXJIUXFCT3lXSkx4U3Y3cFNMUUxxMEMzTDM1RTR6YXZxaFdGU3N2bGNDWVBaVTVocGs5WHhRcUsybmJYVnJPNlRGL2pmVEkyQUdaNzFGeTNycDZycGwyZzdkVnhyZ0ZiTTRJY3Vra3c0cXFPMklwT0hlZXRlMnVVTzI1eFVMSW0wcDk4RllNR2VnNjlhcHBETHFhdkk2cGlTSUdYeFNJeGVwZDNDaU5oWEtuVUlUaWtMSEZzcFprbW9kU0ZzYUluNXA5dEs3M2FrelJ0d1VLMVRLUmNSSVJlb2RuS2p0amluMmg3ZGVhYXYwVzZ6V2w5SEpBR1hBMVMrWFlBL2NwWHRRRkRveTgrdHZkMmw3ZEcyUklMUXh4K0xkWm5EMlE0V3VFNzBRbXFpd0lJYUNxYUVtSnlsQk1Db2dTVEdzM202bHFPeGNYRjFyZGFKTnhRSTB6ZGtNTGVTSHJCb0JMZVlDMEkwMW9kM3BKamxDY3NlYjlKM0JtOXBNRDllVUVGUkowR2pJdzVianhxQkV1ZmdWbEYwblJLSXBSYTFwT1NOOUU5SU03RG1iVHErU1hDRGNxUUhsb1dUdzV0SjJkYk5iRC9UWjYrbmRRV2twYTFwT1U2NXZZcTZWZ2xxL3cycjVIME5hN1ZPWnJicmtia3A1dXlkVGgvazBxN2JUVldLV2lkM2h6U3kvU29sQkU1ejlVRUVNRUNSdlUrQkZidE9McS9BNThhWVdlSnNxNHJVRUQ0UmNzWnBLdVdqbmttdDNvNm1NK1RhOXRzM1hKdVg4RkttMzZEQXNBVjNReG5qcUpsekJpaVZUZ1g2cFpNWUtOWlIwL1RyZ3creFlYeU5OQ2E4Qm5mV2NUYVpmTVI0Q2JXb2pLRWF2YUpQbHJkeVZ0eUNjVEtnR1NhM1hncUZLZEc2M0xGZGw5THF6NmNtdkdCZkNrMEJTa3k4T1RVNUw0SmRZN1NPT2JtdnBZL3BEcUYxcDNKQ3NDaXZXa1dFNVRjc2QrOVYxMm9ZeUlmaFB5K2xWU2d5YTRPeUhDbUtBSUhsRGdUaWdibTdUQzJSWmJxNFVhcVJlY3kzSnNFRElGU3RVc3E1Q29lWUNsWDF3T1pyS21LL21xQWQ5b2UrY0h5S3FCU2xpQ2RhVzBwMTQ2aVpjd1lvbFV3RWZFS1luTTFiUW5LRHppcGhzdnBLamppaXhTRE1VcndHZDlaeE5KbHloWEF3MHFSM0J1R2pNS2xoMzBGUlR4YUdHbXFJRTAwVHFqZDFCbFJJVHA0b2dFL1RaNjA0b0h5dkx4UXVwMURRWXgzelVhYnBidjhocUQybHNQLzRIN2ZKVWpXM3RvZHNZeU1UZVprWHVjczN0YnNYUVhjVWQ4U29sQmsxdzlrTUZNVUNRdktGQUhGQTN0K2tsWk1rOVZ3bzFVcS9ocWdWTXFMZm9EWldzS3lqVXVXQUZhK2RvS21PK2VzKytwdStjSHlLcUJTbGlDZHFFNUJ4UDNZUXJXTEZrS3RBTUh1Sm01Z3JKNThsZ210eEQyYVZ0aVRSRHdTNjlGYXBvb1pRSlZ4TnBTZzViYWhaNHdaZFpCZTBPbTJKWmtWQkRUVkdDYVNMMXh1NmdTcmxMUFJWQkp1aDdYaTFrNWJHeVpubUdkSlhMTlNZVXRLUm8vUnFyOWRQSWJQVHl3STF0N1NSeHQ5R1JnVjk3OG10dXR4VVJDeVhEcjFKaTBBUm5QMVFRQXdUSjJ4Und1cmxOTHlsTFppdjRvakwxR3E3RmlGM2xYcUIrNmdvS2RTNnh3aURxWnBaWFM4MnNHZVNueW8wVXNRUm9OajMwdTJuRTJJVjVVNEZjR3VObWRpcGtuVmZFT09pTDBTbmhFVzlpTlRleWM3TnlvZURRNnl3TXNVSVQycTR2c3dvcGtxMVVzeW1QcG9rYUw0U3dneUNDVEhEMHZMbFFjT2kxSDRaeWpRa1pFbEhIN0NpOGhOWHkyMk1LMWhSRHIrSlMyeDRtdTBQUUJCQkNkMU8yOXdGcEtnTG1USVpmcGRDZ0daeTlVQ0dPU1p6b0JiMk51VldoTTEwOXk1MjVFaXB6cnlFdFpIWDdoL3BTcVpmZXViZzZsMjBxV3BtQ0M5MnBUZmVtZkM4dk9hN0Z4d0tnRzJpNktKUzF1dTIxV2lnMlo0akE0Q0U5bVo1VFU2Q0NKNFBHa2dzZDM2UkVydGJxcmJEWi9ZZXdhOGhJVjBqTkFvKy96Q3A0a2pSTHBxYm5wd1VUSGd3cUJxK25tWkVMdWdneU8vcmNReWlQSGVrMVpKaThHWjZZa3FQcW52V2JySmJmSGxQUU50d3hGcXhHQXJWS1ByUWhSZDBhRFNwVXhwaWxPcUVlM3YwcWhRWk5kVm9QT1ZTQkViZ1R2REhMdEVubHVkWFJ6K3BabXBXVjZMVnJTb01tT2oyU093MXh0V0pPbTV5NzduWUljWWlDVTh5ZlZONExvVGNJaE5RR0VjUkRGZlQ2VmNTV2JONVE0R2RRU2tQU3hoek1qVHAzZWoraFlnMVhsemN4TVR0Um4ydFV0OGRyQXp1WGFNb29oVkFVaWtKSUlvMCtaRUZ4UzdLMk5FUmNUVkNHSkplRzlOVGRMTlJZUWQ4VUtRNlAxd1lNU3E1NlF5RjJIUHV6SEEyMW83Sml2OEpxZVJtY0RURGRpeDk4Nmt4UzdSM00yRVovOXBYN3BpeHR2RllqVkZSQ1BiejdWUW9ObXViNHdhTXlYQXM2cnVCMGI5QzdOcWtndDNnR1dUMUxtdEU3dnFZMHIrYytqZVNjVktoYWZxazVia2hrV2dZc2kyTVVuTVhTbXRDNUpiazJDaXljMnlGYkxhc3l1bGF3TTNOWlJEdnJsdEplelpBY3Uyc3lwTFIxc0MxaDhmM29qRU1FTkNpb3pSZ1h0eGthYWE5UXBUUittakFXamZraTdoYlZJZFU4aUp2SENsc2hySkY3TW1tNVM3L2Fjb0UxdGV1UWl4MUNRdlduSXYvV3B1L0g0OWFKbVNxR3J0d0U1Ni94Mi9VSitYMStmWnVRQS96dTIvalY0bmZnZDZmdmFoNDFXRUs2UEd2UGZUaS8vREordC9yNytlWHB1NXBualphUUhnL2JkSi9NYi8vVTVGZUx2NS9mbnI3TGVkWm9DZW54c0UzM3lUenRBTHdaajV1K2h3MlhFRUxJWGVBSGhCQkN5Qkw4Z0JCQ0NQbi9kczdFU25JY1I2RHBTL3B2dzVpd0p1VzJ4QU1IR2RTRktDcEMvNzhwQ1FRQmtBSWdjU3E3TzAvQkFRSUFBS2ZnQUFFQWdGTndnQUFBd0NrNFFBQUE0QlFjSUFBQWNBb09FQUFBT01XSkEyVDlIWThBQVBCZCtJLzlKc2M5NEVIUUhyR1F6MWpJNTJ5b0FBeWdQV0lobjdHUXo5bFFBUmhBZThSQ1BtTWhuN09oQWpDQTlvaUZmTVpDUG1kREJXQUE3UkVMK1l5RmZNNkdDc0FBMmlNVzhoa0wrWndORllBQnRFY3M1RE1XOGprYktnQURVbnU4L3BmRSs5b2pKUC9MWVRJMXpGYThyZmszVWZMcDFDMjdURjdZdk5JdmpPWStrSzMrM0VLOHpuai9yUnV3cXpkNzBhTWsrYkUxV29TOWd5Uk81UTU3Z051UzJtTnRiMmx4b2FzOFJ2Sy9GRWI1cXZlcjZycHN6YitKa2srbmJ0bGwwdHFzcW82K3NtbndXWlI4OXZ1elVYaVUwNlp0bDVSTnZib2RWVVVWNWFhRVpYV3prYjJESk0va0JsdUErMUlhUGQ5OHR6U0t3NlFJNnYwNWdYSlY3MmJWZGRtYWZ4UDdOcmVMYnM3TU4rWWxtd1lmdzdnLy9iakJkSTdTNzBXbk82L3U5N0tXU1pUSndZNU5ISzNaSEpSRkpqSi9CM0JqZE05MityVlJIS2ErQ0JkQ0tWY09rSElac1dud01ZejcwNDhiVE9jby9VNlNqMTNkNzJVdFV4NXNIU0EvK1hKa3NONG1NbjBEY0dkc202cStYNlVzcUhFMktacFZJZDVhTWlHclkyTW1VbzVYcmhKYVJaTkFMODBsVWpkOGpmUWVVblMzN1NxNXJUZDdOTHVUb2JpbFNJMWZtYzh1cThyNGZpenVJY3FUcHFmejkwSWQ2d2xucVd6azZpT1p1UnJDVEM2MzlMOGl0bmNkeUxodkQ2cHlHdE0zQUhkRzkvZWZmdTN5RzdEYy9WaFpaRUc1MlFBNWNuWmF4TWJNT0JoelVXYXpQQ1hSV3ZNYU5JOTkrS3g1R3ltNjJzQTZFcW5NYWhPOVI5bWRkeENQbmwrUjNOTEY5Mk54RDJHenBtOG1jMldzOWRaU1MyVzJFNmw2aW1CSE9XeWQ2dDZMenhKYXVlOGI1UHMwcG04QTdrenRiSGwxMGswNlg0MGJDejhuRnhXZ0dsVGYzbVc5R25NVmV0R3VKSE03WWN5TFdvMjk4cDJrK0hXWEx5V3p4L1VpMTRUTWViY1hmajVoS3NEbmtyWmZueUk5WjFYNWJHU2JudGE1OXFUR0owdFZZYWROaURMVnZWZWZIMXZnUFFPbG5zUHM5ZUhXcFBaWU9yWjJyYjR0RnpWdUxOVDcwZlM4YUJ1Rk5qUHpUVHpuSStPK2pWd2xwaEpWb0RlaFZ5MkxhYWxlWldOcSsycURXdUh0L0xnZlRjOS9MQzR0UmNqTjZsT2dCZi80S1VWaVpNMDNJMVdoNC9qejR1QW9kKzl6WkdEME01aTlQdHlhMUI2bDNmTkFqcFBsb3NiWlJEVHEvWkJPVnc1bHlpbXltWk42OFp5UGpQczJjcFdZZjdLOEN2UW1aTlYxMmF3c2t0dHZzMzIxUWRsMGErZkhMNktKOG5OeGFjbFBaeEtqTTZXTWRYclV1R2lxWk5MMk9wSXlNclBMTmY4cFlqUDJQa2NHUmorRDJldkRyVW50WWRwY3YwYnBIYWpqeGtJNVNxYzNEa3Boekp6VWkrZDhSTnUza2F2RS9KUGxWYUEzSWF1dXQ3S2dlZmdxTnR0WEc1Uk50M1orL0NMYXo3OTQ0RGZqMHBLZXN6NXR2a2ltbExGT2oxRVhYUys1cnlNcG8yYTBYSDRHQjBoMVVkTGVnZEhQWVBiNmNHdFNlNlF1elcrT2J0bjZEc2hRYmxWNi9aYllHUnV0a1g1Mkh5Qi92WmRmcHRVNlNxelQ3MFJXellLUjNINmI3V3RISlhnN1ArNWJMYmNhNWxPeGFlayt2WDlHbFJJOVY4VnhUVFE2VXIxM1JqbE1qZFliYTZjakE2T2Z3ZXoxNGRhazlzaGRXcjdLNjBpOUNuVnM3SmFSTVMyMjNpRjdxV2k5eTNxVlNObkxCcWppajdKcHpOZXJ4TXppb2xXQjNrVFpudDJLa1dTL2FzOXF1elZDRlp6YkN6K2p6YjQxektkU0hpVGZWQXFjV0d4TVNrU1pSTEYwa2ttL2ltUnZlbGFQMG1YZDYrdHg5aXJTM29IUnoyRDIrbkJyeXR1UVIrdDkrZTdZOTZPTXhTNXJsRlZXdHRQdWJmQm16cUVxM1FaVWhPd2hmczVjTGRPRVQ5N3ZJeTJnTjZlbExKVDkyajNYcWFvcm9uRmJ4NDJmR2hlcnF2cGswZ09VQlBoTXBadWEwOVpKVkZvelZhVXN1R1Jtbit5cDlXYWtya21qTDBYMG16ZzAwT29wVE44QTNKbnlVdVJSZVNIa2JUSGoydGhGWTlUVnkwN3J0eUdOdFpsSWRTbnRWclhKVG9LTnpkYy9iZmpxL1RiU0FySzVNdTQrbnQ2em1oSmRFZFdjbHZKOGphMnYydVNEVWMrWW55bG5JejFiMHFrNU1jK1NVdnFwTEsxM3Iwd29uNm8zbzJLUTlDS2FzWXFvZys4YUdQVVVwbThBN2d6dEVjdkZmQVovTDRMRFRXRHVBOHpQM3cxMjRCVUFBdTBSeTlsOHBnK0YrYisvMTRtTk5vWEpUekE3ZzdQWC81dGVBYmczdEVjc1ovTnBmMHdTUW5DNE9jeCtnc25yaHl6LysrczFSd2paQW53cnRFY3M1L01aZlg1RS8zVm1EdE1mWWVvR1FoYi92WGFFaE93QnZoWGFJeGJ5R1F2NXZNcDZkbkNBd0h1Z1BXSWhuN0dRejR2a28rUDhDVUlGWUFEdEVRdjVqSVY4WHVLMy9QQ0tBd1RlQXUwUkMvbU1oWHhlNFhjaENYNXFOMVFBQnRBZXNaRFBXTWpuQlg3TENYTCsrS0FDTUlUMmlJVjh4a0krVDdPZUhPc0JjdVg4b0FJd2d2YUloWHpHUWo3UGt2N3QzZnBEck5OUUFSaEFlOFJDUG1NaG55ZEpQN2hhVHhBL2RRd3FBQU5vajFqSVp5ems4eHpsL0xqMjQ2c0ZLZ0FEYUk5WXlHY3M1UE1NNjgrdVlzNlBpeFdJL3ZVS2NET29iaXprTXhieWVZSjhkb1NjSDljcUVQOGIzdUJlVU50WXlHY3M1UE00OHVPcmdQUGpVZ1hlOGp1bTRVNVEybGpJWnl6azh5anlzNnVJNCtOU0JjckJ3UUh5dlZEYVdNaG5MT1R6SVBLenE1ano0MG9GT0VDK0gwb2JDL21NaFh3ZUkvK1g1M0hueDRVS3lMbkJDZksxVU5sWXlHY3M1UE1ROG05ZlJaMGZGeXJBQWZJQXFHd3M1RE1XOG5tRTlkUW9md1VKNG53Rk9FQWVBSldOaFh6R1FqNlBzQndibDMvNWxlTjhCVGhBSGdDVmpZVjh4a0krRDVEUGpjQy9mdnhkcVFBSHlBT2dzckdRejFqSTUzN2VjbjVjcUFBSHlBT2dzckdRejFqSTUzN1dmL1lSZkh4Y3FRQUh5QU9nc3JHUXoxakk1MjdlY0hnc25LOEFCOGdEb0xLeGtNOVl5T2RlM25KNi9GMnFRRGszT0QrK0Ywb2JDL21NaFh6TzVrSUZPRUMrSDBvYkMvbU1oWHpPNWtJRjhtOVI1SmNwZmpHVU5oYnlHUXY1bk0yVkN1VGY1bjRsQk53YmFoc0wrWXlGZk03bVdnVTRQcjRjcWhzTCtZeUZmTTZHQ3NBQTJpTVc4aGtMK1p3TkZZQUJ0RWNzNURNVzhqa2JLZ0FEYUk5WXlHY3M1SE0yVkFBRzBCNnhrTTlZeU9kc3FBQU1vRDFpSVoreGtNL1pVQUVZUUh2RVFqNWpJWit6T1ZHQjhwOS9BQURBRitFLzlwc2M5d0FBQVBqakFBRUFnSk53Z0FBQXdDbE9IQ0QreDJZQUFQQUYrSS85SnNjOTRFSFFIckdRejFqSTUyeW9BQXlnUFdJaG43R1F6OWxRQVJoQWU4UkNQbU1objdPaEFqQ0E5b2lGZk1aQ1BtZERCV0FBN1JFTCtZeUZmTTZHQ3NBQTJpTVc4aGtMK1p3TkZZQUJ0RWNzNURNVzhqa2JLZ0FEVW51OC9wZkUrOW9qSlAvTFlUSTF6RmE4cmZrM1VmTHAxQzI3VEY3WXZOSXZqT1kra0szKzNFSzh6bmovclJ1d3F6ZDcwYU1rK2JFMVdvUzlneVJPNVE1N2dOdVMybU50YjJseG9hczhSdksvRkViNXF2ZXI2cnBzemIrSmtrK25idGxsMHRxc3FvNitzbW53V1pSODl2dXpVWGlVMDZadGw1Uk52Ym9kVlVVVjVhYUVaWFd6a2IyREpNL2tCbHVBKzFJYVBkOTh0elNLdzZRSTZ2MDVnWEpWNzJiVmRkbWFmeFA3TnJlTGJzN01OK1lsbXdZZnc3Zy8vYmpCZEk3UzcwV25PNi91OTdLV1NaVEp3WTVOSEszWkhKUkZKakovQjNCamRNOTIrclZSSEthK0NCZENLVmNPa0hJWnNXbndNWXo3MDQ4YlRPY28vVTZTajEzZDcyVXRVeDVzSFNBLytYSmtzTjRtTW4wRGNHZHNtNnErWDZVc3FIRTJLWnBWSWQ1YU1pR3JZMk1tVW81WHJoSmFSWk5BTDgwbFVqZDhqZlFlVW5TMzdTcTVyVGQ3Tkx1VG9iaWxTSTFmbWM4dXE4cjRmaXp1SWNxVHBxZno5MElkNndsbnFXems2aU9adVJyQ1RDNjM5TDhpdG5jZHlMaHZENnB5R3RNM0FIZEc5L2VmZnUzeUc3RGMvVmhaWkVHNTJRQTVjblpheE1iTU9CaHpVV2F6UENYUld2TWFOSTk5K0t4NUd5bTYyc0E2RXFuTWFoTzlSOW1kZHhDUG5sK1IzTkxGOTJOeEQyR3pwbThtYzJXczlkWlNTMlcyRTZsNmltQkhPV3lkNnQ2THp4SmF1ZThiNVBzMHBtOEE3a3p0YkhsMTBrMDZYNDBiQ3o4bkZ4V2dHbFRmM21XOUduTVZldEd1SkhNN1ljeUxXbzI5OHAyaytIV1hMeVd6eC9VaTE0VE1lYmNYZmo1aEtzRG5rclpmbnlJOVoxWDViR1NibnRhNTlxVEdKMHRWWWFkTmlETFZ2VmVmSDF2Z1BRT2xuc1BzOWVIV3BQWllPcloycmI0dEZ6VnVMTlQ3MGZTOGFCdUZOalB6VFR6bkkrTytqVndscGhKVm9EZWhWeTJMYWFsZVpXTnErMnFEV3VIdC9MZ2ZUYzkvTEM0dFJjak42bE9nQmYvNEtVVmlaTTAzSTFXaDQvano0dUFvZCs5elpHRDBNNWk5UHR5YTFCNmwzZk5BanBQbG9zYlpSRFRxL1pCT1Z3NWx5aW15bVpONjhaeVBqUHMyY3BXWWY3SzhDdlFtWk5WMTJhd3NrdHR2czMyMVFkbDBhK2ZITDZLSjhuTnhhY2xQWnhLak02V01kWHJVdUdpcVpOTDJPcEl5TXJQTE5mOHBZalAyUGtjR1JqK0QyZXZEclVudFlkcGN2MGJwSGFqanhrSTVTcWMzRGtwaHpKelVpK2Q4Uk51M2thdkUvSlBsVmFBM0lhdXV0N0tnZWZncU50dFhHNVJOdDNaKy9DTGF6Nzk0NERmajBwS2VzejV0dmtpbWxMRk9qMUVYWFMrNXJ5TXBvMmEwWEg0R0IwaDFVZExlZ2RIUFlQYjZjR3RTZTZRdXpXK09idG42RHNoUWJsVjYvWmJZR1J1dGtYNTJIeUIvdlpkZnB0VTZTcXpUNzBSV3pZS1IzSDZiN1d0SEpYZzdQKzViTGJjYTVsT3hhZWsrdlg5R2xSSTlWOFZ4VFRRNlVyMTNSamxNamRZYmE2Y2pBNk9md2V6MTRkYWs5c2hkV3I3SzYwaTlDblZzN0phUk1TMjIzaUY3cVdpOXkzcVZTTm5MQnFqaWo3SnB6TmVyeE16aW9sV0Iza1RabnQyS2tXUy9hczlxdXpWQ0ZaemJDeitqemI0MXpLZFNIaVRmVkFxY1dHeE1Ta1NaUkxGMGtrbS9pbVJ2ZWxhUDBtWGQ2K3R4OWlyUzNvSFJ6MkQyK25Ccnl0dVFSK3Q5K2U3WTk2T014UzVybEZWV3R0UHViZkJtenFFcTNRWlVoT3doZnM1Y0xkT0VUOTd2SXkyZ042ZWxMSlQ5MmozWHFhb3JvbkZieDQyZkdoZXJxdnBrMGdPVUJQaE1wWnVhMDlaSlZGb3pWYVVzdUdSbW4reXA5V2FrcmttakwwWDBtemcwME9vcFROOEEzSm55VXVSUmVTSGtiVEhqMnRoRlk5VFZ5MDdydHlHTnRabElkU250VnJYSlRvS056ZGMvYmZqcS9UYlNBcks1TXU0K250NnptaEpkRWRXY2x2SjhqYTJ2MnVTRFVjK1lueWxuSXoxYjBxazVNYytTVXZxcExLMTNyMHdvbjZvM28yS1E5Q0thc1lxb2crOGFHUFVVcG04QTdnenRFY3ZGZkFaL0w0TERUV0R1QTh6UDN3MTI0QlVBQXUwUnk5bDhwZytGK2IrLzE0bU5Ob1hKVHpBN2c3UFgvNXRlQWJnM3RFY3NaL05wZjB3U1FuQzRPY3grZ3Nucmh5ei8rK3MxUndqWkFud3J0RWNzNS9NWmZYNUUvM1ZtRHRNZlllb0dRaGIvdlhhRWhPd0J2aFhhSXhieUdRdjV2TXA2ZG5DQXdIdWdQV0lobjdHUXo0dmtvK1A4Q1VJRllBRHRFUXY1aklWOFh1SzMvUENLQXdUZUF1MFJDL21NaFh4ZTRYY2hDWDVxTjFRQUJ0QWVzWkRQV01qbkJYN0xDWEwrK0tBQ01JVDJpSVY4eGtJK1Q3T2VIT3NCY3VYOG9BSXdndmFJaFh6R1FqN1Brdjd0M2ZwRHJOTlFBUmhBZThSQ1BtTWhueWRKUDdoYVR4QS9kUXdxQUFOb2oxaklaeXprOHh6bC9MajI0NnNGS2dBRGFJOVl5R2NzNVBNTTY4K3VZczZQaXhXSS92VUtjRE9vYml6a014YnllWUo4ZG9TY0g5Y3FFUDhiM3VCZVVOdFl5R2NzNVBNNDh1T3JnUFBqVWdYZThqdW00VTVRMmxqSVp5ems4eWp5czZ1STQrTlNCY3JCd1FIeXZWRGFXTWhuTE9UeklQS3pxNWp6NDBvRk9FQytIMG9iQy9tTWhYd2VJLytYNTNIbng0VUt5TG5CQ2ZLMVVObFl5R2NzNVBNUThtOWZSWjBmRnlyQUFmSUFxR3dzNURNVzhubUU5ZFFvZndVSjRud0ZPRUFlQUpXTmhYekdRajZQc0J3YmwzLzVsZU44QlRoQUhnQ1ZqWVY4eGtJK0Q1RFBqY0MvZnZ4ZHFRQUh5QU9nc3JHUXoxakk1MzdlY241Y3FBQUh5QU9nc3JHUXoxakk1MzdXZi9ZUmZIeGNxUUFIeUFPZ3NyR1F6MWpJNTI3ZWNIZ3NuSzhBQjhnRG9MS3hrTTlZeU9kZTNuSjYvRjJxUURrM09EKytGMG9iQy9tTWhYek81a0lGT0VDK0gwb2JDL21NaFh6TzVrSUY4bTlSNUpjcGZqR1VOaGJ5R1F2NW5NMlZDdVRmNW40bEJOd2JhaHNMK1l5RmZNN21XZ1U0UHI0Y3Foc0wrWXlGZk02R0NzQUEyaU1XOGhrTCtad05GWUFCdEVjczVETVc4amtiS2dBRGFJOVl5R2NzNUhNMlZBQUcwQjZ4a005WXlPZHNxQUFNb0QxaUlaK3hrTS9aVUFFWVFIdkVRajVqSVorek9WR0I4cDkvQUFEQUYrRS85cHNjOXdBQUFQampBQUVBZ0pOd2dBQUF3Q2s0UUFBQTRCUWNJQUFBY0FvT0VBQUFPQVVIQ0FBQW5JSURCQUFBVHNFQkFnQUFwK0FBQVFDQVUzQ0FBQURBS1RoQUFBRGdGR2NQa0ZlL2YwdVAvZHdaN0FyRDlmelVjVFlpTkV1YjRRbWFwOW1QY3owYzU4TFNpUnJBbEtlS1BkTDBXc09oNFhoMmEzckV5TlhQeVc2dHZqS1lHdEZMWExPNHBUcHNyRGllM1o1L3lXbEh2WFUzczlMWFhpVTQ2dVZ3NXdNa3oxZlpNeWlUSGRaaG5GMXFiZWFFMTNmbGs3Z1ZodXY1cWVOc1JHaVdOc1BqdEUrekczRXRMV2FtTjdtd2RNSnZ3SXVPZFNaZlJtdUwzV3MycGtlTVhQMmM3TmJxQzRPcEVkM0VOWXRYVkVJdUoyNXovaVhpZURTRTJucC93bXBqV0tKZWphejhyNGE2bXI1TzlqcEVidmdBWjVkSzNUeCt0TkhjVGx5SWRqMDE5bE9IK2MvL2FvaERYRmpNdCtUUlVFZnRHN29CdXNvVnY5OVhqR2ZmaWw5NkhYdWxZakExb3UvVzEvNlppWmMyQzhQSnkrd3QzeXM2WGtuVm1RamlhdVM5aWQvRHhmVHRjNHJjOEFIT0xtVysxbW13WHJOKy9kQVhtL0xWejdyaTJCZk5lTG1ieEVoUXM0YUl5a1JjVlJRbE5xeXVYdmxHTGl3bXJ1VlpaVzRQUiswYnVnRzZ5aFcvMzFlTVo5K0tYM29kZTZWaU1EV2k3OWJYL3BtSmx6WUx3OG5MN0MzZkt6cGVTZFdaQ09KcTVMMkozOFBGOU8xeml0endBYzR1WlQ3RDlTdXV4SVRJVHF2VVdpemhzcUtka0lXTFZUWFQ0cXY0U214Wm8vdHhpWlhHb25ORHJjelhacTVFcmFaS3I3UmlieXkwUWlheTFQY1N5WVVxSTdrdi81TW94ZGg2bVYzV0NWRW9NUXNsVUZLVnlOcXd4UEIyM1RERjJFd1huUXFRVlhYSjZwV0hMMDAxeVZZdDRsZE1vNnBOSWRiL0ZkZHEzREV2KzFLTDIxQktKV0tabHhpTm5WWXF5elNoWnBXcVh1dU1pRHF3WDY4cTFhM09KRGV4MWtiVmJMVlFLOG5HK2xOVjJVNHBzcFdvWmRCRzZxK2svZlY4RTFoZk8wYXJvQ0lsdlFsU0xiVkZXblJWcmlwamxNVWFZNVhFWC9uNnJmaU5YdWRzb0hVVFpTZnFhc1VrVzRYMjhSWTF0Z2xVV1VaVlkwTzY2RHFvaXRRTFdzbHpXckdTNzJrdTY0cXBOOG4rWlJrN1o0Sm1xYTgxWXZGVUN0RnJSZEwxSkI4cUQ2cldqWTFhYlVER1NxK1g2cTVmNDF1cHJ0SzE2NFpwRnhUZE9sRGFMSzVLNVRVMjFTamJubEVlaURiZHk3aXFqYmVMcUdiYVVLSkxsbjc2bFoxYmE1VXlkcFdxeWxjMUkyS1dpbjJXdlZKdU1wUHVTcWx0WFNDM3ZGaXNDcEdxVWFNd0ZBTVpXK3ROc2U1UHVhZWhFdE93WHJ0R1dUS1JmSkFzdUNEcDdxMUhlekxyT1lXV1JCWEIyVGg1RjNramVZZEpueTlHZnFGZWwxY1dLeDB6UGFHbjA2M25vR3hWREJQT2t6MjBRdFpMZ2ZUSURJMnlpbTR1elhTVVdxdVhzMGJXU3BSNnluaVZxVzRvNVdRemFHSlYyOTUwMFpvWnM3NFNtNHRZcDFpZDJTYmlpaHBXWmJNMTQyKzhScVlhdFV3ZHFuSGphK042WjJVbVNqUFQyWkc1ck5mMFJ5NHFqbmMyRVJQT1J3UmxXSU1icWNad1N4aWxtckZpRGxXSDFVY1pkVFlyVTlWQnI5ejFXaEduUEN5V25VaEdWT0c5djRxaTVrekFJbmJqS1h1dkZmZnVwdnhGZkpwd0l1Ym9Qc3B5VmE0Qm5BM3pVOG1qOWptcVhPeWN1Z2tsNDU1WkdlaHB2YkoxS0RIckRwUjJGV1ZjWlgwVFVhN2xUNzY2b1NoYlVhSm1RUms0cmRocjA3NlZLTHRlZzJkYkpkR2FlUjJyT3NpRThjMlNtbWxFTWJjWEg3czc2OEpVM1dKZnhsWFhPbm4vSnB3ejFWUUhyVkpqUGUvam1qVjZabFVwTTQyTnpNdllSa2hhWitjakt2UGs3ZHpydGRjdUl1a3ByeFdsbWxHUlpld0MrZWxYQnN0ZCtRKzg2bENwN0d3YnFSdXU5ZSt0WjZKWTVYTHo1c1hTYWtYWnJPU21KRkNhN0RzdE43dEdtc3ZPcmdNdWNqYVczY1V5S2s4amV5MXlvbEVyNTJKUmczWE1uS0c2OVJ5MHJVaGFyRU10NjhtLzRsS3U1VSsrdXFFb1d6RmZSVkFHVGl2MnpZWWFLMUgydmFwelA1VEVVNUhOVmJ1WTlZdWNKVFdqbGpLQm1vdUtMSnZ6c3k1TTFTV2ZvdEU2czdiMzE4T2VxYVk2MUhHMjc4eTdaY3hWU1dxMW9wU1paa2N5TDJNYm9maDBqRlBFNGxiTnMwL1ZHSnM2STF1UllOcmVhMFVwbmk1eXZyaEE2cW84R3dPWjJmUmFzU3Rac1JOSmg2c09yWDl2UFJWbG5jdktZcVE4bGIzWGlsS0ZWNUZGbEVERnRFN3IrUisxc3JaVHlsV0k0R3drdDRlNjVWV2ZKN1ZjeHkvVmxSZG02M05uckZYUFFUc1dWeS9tZ2JHUjhhS3gxL0luWDkxUWxLMllyeUlvQTZjVisyWkRqWlVvWDNsbG9SOUs0cW5JOWxvQ3FHbmpteVUxbzVaU2dUb1hIYUdPL2F3TFUzWHA3blhOMnQ1ZkQzdW1tdXBRaHNyV3o3dGx6RlZKTm9JTDBPeEk1bVhzSTlTeE4wNFJpMXUxenpjZFFrMlVHZG1LQk5QMlBXMEpWRHhONU9JbEhzMjA4dlFHS3Q2bTEwbzFsMkdSZXBGMHVPclErdmZXVTFIV2U0NVhqSlNuc3U5cFM2QWFYa1d1b25qa3BYdzRFYXRVQTFZbkxWem5iQnkzZzdySi9GeU5YTWZPUk5TVmpsblJGNnhWejBFN2VrVXpsNVJleUpKY3k1OThkVU5SdG1JVFhSazRyZGpMZEtheEV1VnJyNXdWcXpUci80d09rQnhBVFJ2ZkxLa1p0WlFLMUxuWUNDOW1SZlRtU1NxaXQzbmgzd3VuVFRYVlFRMGJ0LzR5alhGalZwVXk0ME9yZVJsM0luZzdIN0dKdXdvaW1ZazA0MWZ3aXA3V0J6S0tjaDFNcTZtRW4xcXZtMTRyYmtiRWZxUW1YTisvdDU2S2tzZkdTSGtxUlUvckEybEZ0ZCtZMW1LelJxS0c2SDREejNBMnpQSTBtVHJNUXJsbVZaSHJwcjNhVEZZRE5hWFZjbGRyZUZGUGR4YlJRU3RWSjVObG5YSXRmL0xWRFVWWmwvRkIxSlFZT0szWTUyME9yR1M2NjlWVktpK0pseWZhV0RJMjlqNlUyVm5QdlhNUmF4KzJpVmpEcklpaEtNdFF0TTVmd2plbStyRVVhaGsxRkNNVFZzWDExeVE1c3pvdE0yWkhhcjVjNmt3T1Uremt5ZHFJTlV5aStvalNoOGcyUlZRYjc5anJ5RW51UDBTOUdnOTdWWjdlUUsyMjZiVlNuY3F3V1BZaitYQmlxdnhWRkRYWkRTaEd5ck5qNzFjdzRkVkNNcWs5cW5tenZlVTZDS2dpQjNBMnpQSTBtVEpXZHoxbnBNWkV4VnI5MVZpNVpLMlJpdFdQRjZ0UjByd1NMV1o1SThpMS9NbFhOeXpLdWtJenQySTJVNVJLMjhhcVJvMVYwYjN5MHZaVm1iM01mSjVSVVpwWXh0NXVRR2Fzand0VUpPdlRPdnVsdXd1cWVUV3JsRm44Y2VISHBtcVZzZ3NaaW9QTXF6Qmw3Sy9adUYzQkwrNXRzdmlqWC9tcVUwSnJsNVVxVEVJN1ZaVU1SV3lrR2lQSlRya3FaRDROOU9wNTFubXNnYXJleDVTcFBOTU42cWVxcTQ2bGJKeDVLMnBUNDE2c3F2aDZxcEdNZlJOa1ZjaDhHalQ3azdzeTFBdWI5ZHFBSWlyZGRjNkd5WnVvRzNIM1ZhOTBSZWxNeStwS3RHT2xOOWJWS01raVdvY3NMMUlyR3BSU3JXT3Y1VSsrdW1HOS91aFBwYm11eUE2VVVyUStsckpwcklydXBaZGV5NFJ5V3JPaEY3SHNVTFJpNkgxY29DU3A5VlN3UmNnend6Qktxdk42VmlsWHFjUlVpMitZSmswUnpWaDd0OXQ0ZFUwNE15WHB4YnVobWdNa3VZaFFuSFhFcEpJd2VVSlBGMTNyNkNVYkk2K21kSXVpQ21XbXZlb3dPWkExTWpIVlZKcG83ZFBWckxkU25KUWlEN3FSdXVHVS84LzZiY2tqTWFqRHNyVHgxUXNxaDZSM1FmN0c2Wk9saTlVNldJYkZxaTVTeEdxcmxsS3hxKzR5VVhFQWJrallld0lCdkxjYWJ3MStCOTZidnBQY2NVOEFRZHp5blhzcWJ5N0dlNlBQNTgzcE84a3ROd1VRd3oxZnVrY1MrR09UTG04TlBwOTNwKzhzdDl3VVFBejNmT2tleVUwL2dKL0NYZE4zejEwQkFNRHQ0UUFCQUlCVGNJQUFBTUFwT0VBQUFPQVVIQ0FBQUhBS0RoQUFBRGdGQndnQUFKeUNBd1FBQUU3QkFRSUFBS2M0Y1lDc3Y4c1JBQUMrQy8reDMrUzRCendJMmlNVzhoa0wrWndORllBQnRFY3M1RE1XOGprYktnQURhSTlZeUdjczVITTJWQUFHMEI2eGtNOVl5T2RzcUFBTW9EMWlJWit4a00vWlVBRVlRSHZFUWo1aklaK3pvUUl3Z1BhSWhYekdRajVuUXdWZ1FHcVAxLytTZUY5N2hPUi9PVXltaHRtS3R6WC9Ka28rbmJwbGw4a0xtMWY2aGRIY0I3TFZuMXVJMXhudnYzVURkdlZtTDNxVUpEKzJSb3V3ZDVERXFkeGhEM0JiVW51czdTMHRMblNWeDBqK2w4SW9YL1YrVlYyWHJmazNVZkxwMUMyN1RGcWJWZFhSVnpZTlBvdVN6MzUvTmdxUGN0cTA3Wkt5cVZlM282cW9vdHlVc0t4dU5ySjNrT1NaM0dBTGNGOUtvK2ViNzVaR2NaZ1VRYjAvSjFDdTZ0MnN1aTViODI5aTMrWjIwYzJaK2NhOFpOUGdZeGozcHg4M21NNVIrcjNvZE9mVi9WN1dNb2t5T2RpeGlhTTFtNE95eUVUbTd3QnVqTzdaVHI4MmlzUFVGK0ZDS09YS0FWSXVJellOUG9aeGYvcHhnK2tjcGQ5SjhyR3IrNzJzWmNxRHJRUGtKMStPRE5iYlJLWnZBTzZNYlZQVjk2dVVCVFhPSmtXektzUmJTeVprZFd6TVJNcnh5bFZDcTJnUzZLVzVST3FHcjVIZVE0cnV0bDBsdC9WbWoyWjNNaFMzRktueEsvUFpaVlVaMzQvRlBVUjUwdlIwL2w2b1l6M2hMSldOWEgwa00xZERtTW5sbHY1WHhQYXVBeG4zN1VGVlRtUDZCdURPNlA3KzA2OWRmZ09XdXg4cml5d29OeHNnUjg1T2k5aVlHUWRqTHNwc2xxY2tXbXRlZytheEQ1ODFieU5GVnh0WVJ5S1ZXVzJpOXlpNzh3N2kwZk1ya2x1NitINHM3aUZzMXZUTlpLNk10ZDVhYXFuTWRpSlZUeEhzS0lldFU5MTc4VmxDSy9kOWczeWZ4dlFOd0oycG5TMnZUcnBKNTZ0eFkrSG41S0lDVklQcTI3dXNWMk91UWkvYWxXUnVKNHg1VWF1eFY3NlRGTC91OHFWazlyaGU1SnFRT2UvMndzOG5UQVg0WE5MMjYxT2s1NndxbjQxczA5TTYxNTdVK0dTcEt1eTBDVkdtdXZmcTgyTUx2R2VnMUhPWXZUN2NtdFFlUzhmV3J0VzM1YUxHallWNlA1cWVGMjJqMEdabXZvbm5mR1RjdDVHcnhGU2lDdlFtOUtwbE1TM1ZxMnhNYlY5dFVDdThuUi8zbytuNWo4V2xwUWk1V1gwS3RPQWZQNlZJakt6NVpxUXFkQngvWGh3YzVlNTlqZ3lNZmdhejE0ZGJrOXFqdEhzZXlIR3lYTlE0bTRoR3ZSL1M2Y3FoVERsRk5uTlNMNTd6a1hIZlJxNFM4MCtXVjRIZWhLeTZMcHVWUlhMN2JiYXZOaWliYnUzOCtFVTBVWDR1TGkzNTZVeGlkS2FVc1U2UEdoZE5sVXphWGtkU1JtWjJ1ZVkvUld6RzN1Zkl3T2huTUh0OXVEV3BQVXliNjljb3ZRTjEzRmdvUituMHhrRXBqSm1UZXZHY2oyajdObktWbUgreXZBcjBKbVRWOVZZV05BOWZ4V2I3YW9PeTZkYk9qMTlFKy9rWEQveG1YRnJTYzlhbnpSZkpsRExXNlRIcW91c2w5M1VrWmRTTWxzdlA0QUNwTGtyYU96RDZHY3hlSDI1TmFvL1VwZm5OMFMxYjN3RVp5cTFLcjk4U08yT2pOZExQN2dQa3IvZnl5N1JhUjRsMStwM0lxbGt3a3R0dnMzM3RxQVJ2NThkOXErVld3M3dxTmkzZHAvZlBxRktpNTZvNHJvbEdSNnIzemlpSHFkRjZZKzEwWkdEME01aTlQdHlhMUI2NVM4dFhlUjJwVjZHT2pkMHlNcWJGMWp0a0x4V3RkMW12RWlsNzJRQlYvRkUyamZsNmxaaFpYTFFxMEpzbzI3TmJNWkxzVisxWmJiZEdxSUp6ZStGbnRObTNodmxVeW9Qa20wcUJFNHVOU1lrb2t5aVdUakxwVjVIc1RjL3FVYnFzZTMwOXpsNUYyanN3K2huTVhoOXVUWGtiOG1pOUw5OGQrMzZVc2RobGpiTEt5bmJhdlEzZXpEbFVwZHVBaXBBOXhNK1pxMldhOE1uN2ZhUUY5T2EwbElXeVg3dm5PbFYxUlRSdTY3anhVK05pVlZXZlRIcUFrZ0NmcVhSVGM5bzZpVXBycHFxVUJaZk03Sk05dGQ2TTFEVnA5S1dJZmhPSEJsbzloZWtiZ0R0VFhvbzhLaStFdkMxbVhCdTdhSXk2ZXRscC9UYWtzVFlUcVM2bDNhbzIyVW13c2ZuNnB3MWZ2ZDlHV2tBMlY4YmR4OU43VmxPaUs2S2EwMUtlcjdIMVZadDhNT29aOHpQbGJLUm5Tem8xSitaWlVrby9sYVgxN3BVSjVWUDFabFFNa2w1RU0xWVJkZkJkQTZPZXd2UU53SjJoUFdLNW1NL2c3MFZ3dUFuTWZZRDUrYnZCRHJ3Q1FLQTlZam1iei9TaE1QLzM5enF4MGFZdytRbG1aM0QyK24vVEt3RDNodmFJNVd3KzdZOUpRZ2dPTjRmWlR6QjUvWkRsZjMrOTVnZ2hXNEJ2aGZhSTVYdytvOCtQNkwvT3pHSDZJMHpkUU1qaXY5ZU9rSkE5d0xkQ2U4UkNQbU1objFkWnp3NE9FSGdQdEVjczVETVc4bm1SZkhTY1AwR29BQXlnUFdJaG43R1F6MHY4bGg5ZWNZREFXNkE5WWlHZnNaRFBLL3d1Sk1GUDdZWUt3QURhSXhieUdRdjV2TUJ2T1VIT0h4OVVBSWJRSHJHUXoxakk1Mm5XazJNOVFLNmNIMVFBUnRBZXNaRFBXTWpuV2RLL3ZWdC9pSFVhS2dBRGFJOVl5R2NzNVBNazZRZFg2d25pcDQ1QkJXQUE3UkVMK1l5RmZKNmpuQi9YZm55MVFBVmdBTzBSQy9tTWhYeWVZZjNaVmN6NWNiRUMwYjllQVc0RzFZMkZmTVpDUGsrUXo0NlE4K05hQmVKL3d4dmNDMm9iQy9tTWhYd2VSMzU4RlhCK1hLckFXMzdITk53SlNoc0wrWXlGZkI1RmZuWVZjWHhjcWtBNU9EaEF2aGRLR3d2NWpJVjhIa1IrZGhWemZseXBBQWZJOTBOcFl5R2ZzWkRQWStULzhqenUvTGhRQVRrM09FRytGaW9iQy9tTWhYd2VRdjd0cTZqejQwSUZPRUFlQUpXTmhYekdRajZQc0o0YTVhOGdRWnl2QUFmSUE2Q3lzWkRQV01qbkVaWmo0L0l2djNLY3J3QUh5QU9nc3JHUXoxakk1d0h5dVJINDE0Ky9LeFhnQUhrQVZEWVc4aGtMK2R6UFc4NlBDeFhnQUhrQVZEWVc4aGtMK2R6UCtzOCtnbytQS3hYZ0FIa0FWRFlXOGhrTCtkek5HdzZQaGZNVjRBQjVBRlEyRnZJWkMvbmN5MXRPajc5TEZTam5CdWZIOTBKcFl5R2ZzWkRQMlZ5b0FBZkk5ME5wWXlHZnNaRFAyVnlvUVA0dGl2d3l4UytHMHNaQ1BtTWhuN081VW9IODI5eXZoSUI3UTIxaklaK3hrTS9aWEtzQXg4ZVhRM1ZqSVoreGtNL1pVQUVZUUh2RVFqNWpJWit6b1FJd2dQYUloWHpHUWo1blF3VmdBTzBSQy9tTWhYek9oZ3JBQU5vakZ2SVpDL21jRFJXQUFiUkhMT1F6RnZJNUd5b0FBMmlQV01obkxPUnpOaWNxVVA3ekR3QUErQ0w4eDM2VDR4NEFBQUIvSENBQUFIQVNEaEFBQURqRmlRUEUvOWdNQUFDK0FQK3gzK1M0Qnp3STJpTVc4aGtMK1p3TkZZQUJ0RWNzNURNVzhqa2JLZ0FEYUk5WXlHY3M1SE0yVkFBRzBCNnhrTTlZeU9kc3FBQU1vRDFpSVoreGtNL1pVQUVZUUh2RVFqNWpJWit6b1FJd2dQYUloWHpHUWo1blF3VmdRR3FQMS8rU2VGOTdoT1IvT1V5bWh0bUt0elgvSmtvK25icGxsOGtMbTFmNmhkSGNCN0xWbjF1STF4bnZ2M1VEZHZWbUwzcVVKRCsyUm91d2Q1REVxZHhoRDNCYlVudXM3UzB0TG5TVngwaitsOElvWC9WK1ZWMlhyZmszVWZMcDFDMjdURnFiVmRYUlZ6WU5Qb3VTejM1L05ncVBjdHEwN1pLeXFWZTNvNnFvb3R5VXNLeHVOckoza09TWjNHQUxjRjlLbytlYjc1WkdjWmdVUWIwL0oxQ3U2dDJzdWk1YjgyOWkzK1oyMGMyWitjYThaTlBnWXhqM3B4ODNtTTVSK3Izb2RPZlYvVjdXTW9reU9kaXhpYU0xbTRPeXlFVG03d0J1ak83WlRyODJpc1BVRitGQ0tPWEtBVkl1SXpZTlBvWnhmL3B4ZytrY3BkOUo4ckdyKzcyc1pjcURyUVBrSjErT0ROYmJSS1p2QU82TWJWUFY5NnVVQlRYT0prV3pLc1JiU3laa2RXek1STXJ4eWxWQ3EyZ1M2S1c1Uk9xR3I1SGVRNHJ1dGwwbHQvVm1qMlozTWhTM0ZLbnhLL1BaWlZVWjM0L0ZQVVI1MHZSMC9sNm9ZejNoTEpXTlhIMGtNMWREbU1ubGx2NVh4UGF1QXhuMzdVRlZUbVA2QnVETzZQNyswNjlkZmdPV3V4OHJpeXdvTnhzZ1I4NU9pOWlZR1FkakxzcHNscWNrV210ZWcrYXhENTgxYnlORlZ4dFlSeUtWV1cyaTl5aTc4dzdpMGZNcmtsdTYrSDRzN2lGczF2VE5aSzZNdGQ1YWFxbk1kaUpWVHhIc0tJZXRVOTE3OFZsQ0svZDlnM3lmeHZRTndKMnBuUzJ2VHJwSjU2dHhZK0huNUtJQ1ZJUHEyN3VzVjJPdVFpL2FsV1J1SjR4NVVhdXhWNzZURkwvdThxVms5cmhlNUpxUU9lLzJ3czhuVEFYNFhOTDI2MU9rNTZ3cW40MXMwOU02MTU3VStHU3BLdXkwQ1ZHbXV2ZnE4Mk1MdkdlZzFIT1l2VDdjbXRRZVM4ZldydFczNWFMR2pZVjZQNXFlRjIyajBHWm12b25uZkdUY3Q1R3J4RlNpQ3ZRbTlLcGxNUzNWcTJ4TWJWOXRVQ3U4blIvM28rbjVqOFdscFFpNVdYMEt0T0FmUDZWSWpLejVacVFxZEJ4L1hod2M1ZTU5amd5TWZnYXoxNGRiazlxanRIc2V5SEd5WE5RNG00aEd2Ui9TNmNxaFREbEZObk5TTDU3emtYSGZScTRTODArV1Y0SGVoS3k2THB1VlJYTDdiYmF2TmlpYmJ1MzgrRVUwVVg0dUxpMzU2VXhpZEthVXNVNlBHaGRObFV6YVhrZFNSbVoydWVZL1JXekczdWZJd09obk1IdDl1RFdwUFV5YjY5Y292UU4xM0Znb1IrbjB4a0VwakptVGV2R2NqMmo3Tm5LVm1IK3l2QXIwSm1UVjlWWVdOQTlmeFdiN2FvT3k2ZGJPajE5RSsva1hEL3htWEZyU2M5YW56UmZKbERMVzZUSHFvdXNsOTNVa1pkU01sc3ZQNEFDcExrcmFPekQ2R2N4ZUgyNU5hby9VcGZuTjBTMWIzd0VaeXExS3I5OFNPMk9qTmRMUDdnUGtyL2Z5eTdSYVI0bDErcDNJcWxrd2t0dHZzMzN0cUFSdjU4ZDlxK1ZXdzN3cU5pM2RwL2ZQcUZLaTU2bzRyb2xHUjZyM3ppaUhxZEY2WSsxMFpHRDBNNWk5UHR5YTFCNjVTOHRYZVIycFY2R09qZDB5TXFiRjFqdGtMeFd0ZDFtdkVpbDcyUUJWL0ZFMmpmbDZsWmhaWExRcTBKc28yN05iTVpMc1YrMVpiYmRHcUlKemUrRm50Tm0zaHZsVXlvUGttMHFCRTR1TlNZa29reWlXVGpMcFY1SHNUYy9xVWJxc2UzMDl6bDVGMmpzdytobk1YaDl1VFhrYjhtaTlMOThkKzM2VXNkaGxqYkxLeW5iYXZRM2V6RGxVcGR1QWlwQTl4TStacTJXYThNbjdmYVFGOU9hMGxJV3lYN3ZuT2xWMVJUUnU2N2p4VStOaVZWV2ZUSHFBa2dDZnFYUlRjOW82aVVwcnBxcVVCWmZNN0pNOXRkNk0xRFZwOUtXSWZoT0hCbG85aGVrYmdEdFRYb284S2krRXZDMW1YQnU3YUl5NmV0bHAvVGFrc1RZVHFTNmwzYW8yMlVtd3NmbjZwdzFmdmQ5R1drQTJWOGJkeDlON1ZsT2lLNkthMDFLZXI3SDFWWnQ4TU9vWjh6UGxiS1JuU3pvMUorWlpVa28vbGFYMTdwVUo1VlAxWmxRTWtsNUVNMVlSZGZCZEE2T2V3dlFOd0oyaFBXSzVtTS9nNzBWd3VBbk1mWUQ1K2J2QkRyd0NRS0E5WWptYnovU2hNUC8zOXpxeDBhWXcrUWxtWjNEMituL1RLd0QzaHZhSTVXdys3WTlKUWdnT040ZlpUekI1L1pEbGYzKzk1Z2doVzRCdmhmYUk1WHcrbzgrUDZML096R0g2STB6ZFFNaml2OWVPa0pBOXdMZENlOFJDUG1NaG4xZFp6dzRPRUhnUHRFY3M1RE1XOG5tUmZIU2NQMEdvQUF5Z1BXSWhuN0dRejB2OGxoOWVjWURBVzZBOVlpR2ZzWkRQSy93dUpNRlA3WVlLd0FEYUl4YnlHUXY1dk1Cdk9VSE9IeDlVQUliUUhyR1F6MWpJNTJuV2syTTlRSzZjSDFRQVJ0QWVzWkRQV01qbldkSy92VnQvaUhVYUtnQURhSTlZeUdjczVQTWs2UWRYNnduaXA0NUJCV0FBN1JFTCtZeUZmSjZqbkIvWGZueTFRQVZnQU8wUkMvbU1oWHllWWYzWlZjejVjYkVDMGI5ZUFXNEcxWTJGZk1aQ1BrK1F6NDZROCtOYUJlSi93eHZjQzJvYkMvbU1oWHdlUjM1OEZYQitYS3JBVzM3SE5Od0pTaHNMK1l5RmZCNUZmbllWY1h4Y3FrQTVPRGhBdmhkS0d3djVqSVY4SGtSK2RoVnpmbHlwQUFmSTkwTnBZeUdmc1pEUFkrVC84anp1L0xoUUFUazNPRUcrRmlvYkMvbU1oWHdlUXY3dHE2ano0MElGT0VBZUFKV05oWHpHUWo2UHNKNGE1YThnUVp5dkFBZklBNkN5c1pEUFdNam5FWlpqNC9JdnYzS2Nyd0FIeUFPZ3NyR1F6MWpJNXdIeXVSSDQxNCsvS3hYZ0FIa0FWRFlXOGhrTCtkelBXODZQQ3hYZ0FIa0FWRFlXOGhrTCtkelArczgrZ28rUEt4WGdBSGtBVkRZVzhoa0wrZHpOR3c2UGhmTVY0QUI1QUZRMkZ2SVpDL25jeTF0T2o3OUxGU2puQnVmSDkwSnBZeUdmc1pEUDJWeW9BQWZJOTBOcFl5R2ZzWkRQMlZ5b1FQNHRpdnd5eFMrRzBzWkNQbU1objdPNVVvSDgyOXl2aElCN1EyMWpJWit4a00vWlhLc0F4OGVYUTNWaklaK3hrTS9aVUFFWVFIdkVRajVqSVorem9RSXdnUGFJaFh6R1FqNW5Rd1ZnQU8wUkMvbU1oWHpPaGdyQUFOb2pGdklaQy9tY0RSV0FBYlJITE9RekZ2STVtOE1WS1AvdUxnQUFmQmYrZTcvRmNRY0FBUGhLL1BkK2krTU9BQUR3bGZqdi9SYkhIUUFBNEN2eDMvc3RqanY4eC84QUFPQ3I0QUFCQUlCVGNJQUFBTUFwT0VBQUFPQVVIQ0FBQUhBS0RoQUFBRGdGQndnQUFKeUNBd1FBQUU3eEx3K1E1YlpTVm02Mmt1NTlkUm04OUgvSlhqc0FBRGpBOGozMjMvc3RqanVrajMzNitwY1RvRGtBcXI2ckxuSU4wUGkvWXE4ZEFBQWNZZmthKysvOUZzY2Q2aWRmSFFBdmFDYVZZbzkvd3pGckFBRFl5ZkkxOXQvN0xZNDdwSTk0K1pTYjBUcTN5dVZTcDZ1QjJteDE2ZnNYSi9GZjc5bEMxckNobERrQUFPeGsrVzc2Ny8wV3h4M1N4N2wrb3V0bnZIemZSYUVHU1JBdkVjWGMrUmRSK2VlN3FKczVGYVlzQkFBQW15eWZUZis5MytLNFEvMUsxMFhWQVpBMllSVC9zNTk3dlZrOVVDYk4xZmxuUjJXeWpyTEsyQUFBd0I2V2o2bi8zbTl4M01GOW9PWEQ3cjdyMnFoODZQVm5mZEdVOFF0L1phLzlPNFpxUm53QUFHQW55MGZXZisrM09PNWdQdUw2TTk1KzE5WFhQYmxWTDZXdGhubXlrUnYvam1FTmx2N1JpVjRHQUFBMldUNmMvbnUveFhHSDlIV3UzK2hWa0l1UlJhUC8yYnBtbVhydEwyR01mOGN3QlZvTmk1aFhBQUNBYlpiUHB2L2ViM0hjSVgyYjZ4ZTZmTE43My9YbXFyN3JSUno1TjdGMFFCdFJSVjRIWmd3QUFHT1dyNmIvM205eDNNRjh4TnV2ZS91bGIwM0tacTE1bzJoajZZQTJvb3JjSFFNQXdJRGxtK3kvOTFzY2Q2Z2Y4VUlhbFd2U0ROV3kyOFJyUTVFYk94K3hqclFOQUFEc1l2bWsrdS85RnNjZDVQT2R5Q3RyblZHSTNuN1dpOVllQ2RiUTZwdUFPbUxWS0FrQUFQYXhmRGI5OTM2TDR3N21LNTIvMC9tK2psZFpLL0tvemxVa3dNQy8zc3Fsckc0TXEzY1I5RG9BQUxEQjh0MzAzL3N0amp0c2ZaeTM1cmU0Nmc4QUFJZVpmSURraVpmelcxejFCd0NBczh3L1FCSitZaWRYL1FFQTRDekx4OWQvNzdjNDdqRDR3bC85L2wvMUJ3Q0FjMHcvUUFBQTREUGhBQUVBZ0ZOd2dBQUF3Q2s0UUFBQTRCUWNJQUFBY0FvT0VBQUFPTVUvTzBBQUFPRDc4Ti83TFk0N0FBREFWK0svOTFzY2R3QUFnSy9FZisrM09PNEFBQUJmaWYvZWIzSFlBWjRLcmZJOHFEbU1vVU5nSjdUSzg2RG1NSVlPZ1ozUUtzK0Rtc01ZT2dSMlFxczhEMm9PWStnUTJBbXQ4anlvT1l5aFEyQW50TXJ6b09Zd2hnNkJuZEFxejRPYXd4ZzZCSFpDcXp3UGFnNWo2QkRZQ2EzeVBLZzVqTG5TSVJ2LzNlSXlPN2FBVHlLVjh0Qi9zYnJURE83S1VyOVN4RnIwM2VXSDcrZEtKMnowMGQ0RFpJOE56TWNlSUx1SzVxMzhHRzdPNkFDaG1IRHBBUG12Z1lZOU5KeFU3TFdEdVpRREpOLzJWTTBiK1RIY25MVmVxV3IxZFpkenBGakJjN25RQkJ3Z3o4SWNJUHVxNW8zOEdHNE9Cd2lNdWRBRWNvQ3NrbW96YWJRaVNkTTFkbFVGOTZiV1d0OVY5VlpKRjcweDh2ZlVCY2tiN2tpdHBLcFZyWEt1dCswQTF4YWlncS9rZkhIenB5Q0pDUzlXbzk1a0VZc0diazc1Tk9TYnJyd1NTOUY5K1ZXcDY1amEzNTFhU1h1Ull1WmF1bWFva3BxRnIrUjhiYVdqbGpZcFZ5T1dQM0pSanRXZC92b01VcG55SjhFV1hvbW16S3ErTHl5cC9hMXBTcGN1YlRHOW1QMnFBRi9LNmRMbXBsRDlzdDZjcUZTWi9PMVJuVVY3ZlFhbHNuSisrR29iMFpSZVY3MnhoTnZpU2xVRVg4eTJycm13L0QrRWIrZDBmY3VIcEdrZEl5cVZjcW91Mmh0dWpsUzJsa3cxUWRNRFdqSlZieXpodHJoU0ZjRVhNNHU2MExYSzFQaXJPVjFkMnk1WjFZaEtsWDE2alZmbTRjNUlaVldaYXhNMFBhQktiYXZlV01KdHFhV1NvdldLV2V1Y215R1ByQURmeU5uYTFxWlEzNEdPcUZSWlc3dk5pWEIzcExMTFZlcVhaMzBQVk1tWHVyR0UyMUpMSlVXemRmWEZWZFNEZ3hQa2l6bGIydG9UcVo5VVE1bmVxclA1WWkzRUR1NVBLbE91VnFsaUxhTlNOSkt5dDY2VS91YlVtdGV5NTJJbnVWUlExVlhteFkweWZ5OG5TNnRhWW0yVHhEcFNvblJXZDFKTjEyaHdXMUtSU3ExS0FVdEJWWEcxWkNaeXFmVTRCWU9iVW90ZENxWHF0dGF3MUQ3UDVicUtxSFR3alp3c3JXcUoxRVhTT1ZwVW5aVnRpOUkxM2pvTHQ2YVVNSStrdEtLcC80Sm5sblQ1eTR4Mm92QTN4eGE3U3JXdVZTcVR4VkNWV0p6aCt3aXByZW9RbXVWcjJWVlo2djlWVUUwWUU5SWhIQ0JQWUZ4WitUK2w4RDFRVFJnVDBpRWNJRTlnWE5uMVJ4V2NIMThHNVlReElSM0NBZklFdGlyTCtmRjlVRThZUTRmQVRtaVY1MEhOWVF3ZEFqdWhWWjRITlljeGRBanNoRlo1SHRRY3h0QWhzQk5hNVhsUWN4aERoOEJPYUpYblFjMWhEQjBDTzZGVm5nYzFoekYwQ095RVZua2UxQnpHMENHd0UxcmxlVkJ6R0VPSHdFNW90R2F6VHdBQUJCeEpSRUZVbGVkQnpXRU1IUUk3b1ZXZUJ6V0hNWFFJN0lSV2VSN1VITWJRSWJBVFd1VjVVSE1ZUTRmQVRtaVY1MEhOWVF3ZEFqdWhWWjRITlljeGRBanNoRlo1SHRRY3h0QWhzQk5hNVhsUWN4aERoOEJPYUpYblFjMWhEQjBDTzZGVm5nYzFoekYwQ095RVZua2UxQnpHMENHd0UxcmxlVkJ6R0VPSHdFNW9sZWRCeldFTUhRSTdvVldlQnpXSE1YUUk3SVJXZVI3VUhNYlFJYkFUV3VWNVVITVlRNGZBVG1pVjUwSE5ZUXdkQWp1aFZaNEhOWWN4ZEFqc2hGWjVIdFFjeHRBaHNCTmE1WGxRY3hoRGg4Qk9hSlhuUWMxaERCMENPNkZWbmdjMWh6RjBDT3lFVm5rZTFCekcwQ0d3RTFybGVWQnpHRU9Id0U1b2xlZEJ6V0VNSFFJN29WV2VCeldITVhRSTdJUldlUjdVSE1iUUliQVRXdVY1VUhNWVE0ZkFUbWlWNTBITllRd2RBanVoVlo0SE5ZY3hkQWpzaEZaNUh0UWN4dEFoc0JOYTVYbFFjeGhEaDhCT2FKWG5RYzFoREIwQ082RlZuZ2MxaHpGMENPeUVWbmtlMUJ6RzBDR3dFMXJsZVZCekdFT0h3RTVvbGVkQnpXRU1IUUk3b1ZXZUJ6V0hNWFFJN0lSV2VSN1VITWJRSWJBVFd1VjVVSE1ZUTRmQVRtaVY1MEhOWVF3ZEFqdWhWWjRITlljeGRBanNoRlo1SHRRY3h0QWhzQk5hNVhsUWN4aERoOEJPYUpYblFjMWhEQjBDTzZGVm5nYzFoekYwQ095RVZua2UxQnpHL1B6OWZBWCt1U0FjY3Z3OHFEbU00UUNCblpEajUwSE5ZUXdIQ095RUhEOFBhZzVqMGdIeWY1OE5COGkvZ0J3L0Qyb09ZemhBWUNmaytIbFFjeGpEQVFJN0ljZlBnNXJER0E0UTJBazVmaDdVSE1ad2dNQk95UEh6b09Zd2hnTUVka0tPbndjMWh6RWNJTEFUY3Z3OHFEbU0rWllEQkFBQUx1SVBpQzA0UUFBQVlNVWZFRnR3Z0FBQXdJby9JTGE0ZW9DVWRiMytueUtQRHdBQVovRUh4QlpSQjhpVkdKYzU4ZHdBQUhDUjZ3ZUl2VHVxK3NWOERCd2dBQUQvbnFnRDVNVUpzVEVkQkFjSUFNQy9od01FQUFCT0VYeUEyR0g2aHlNL1NzaHpXcmJqVS94d2dBQUEvSE9pRHBCODMzR0FaRmtjOVBBY1B4d2dBQUQvbktBRFJKMEhUbS9IMm5LOWw5V3Y3SUVEQkFCZ0F0Y1BrRXdaVm4xMzNBanVQRGtIQndnQXdMOG43QURwSHhoK3JBNktKRFVHWitBQUFRRDQ5MXcvUU1vOS80WEM2djFZbnhNY0lBQUFuMHpVQWZMaUx4Uit6QUVDQVBBdGhCMGcvZlBBanpsQUFBQytCUTRRQUFBNHhiOC9RRVRUY3pnRkJ3Z0F3TDhuN0FBcDUwRTVPRjRjSUY1bzlTZmdBQUVBK1BkRUhTRDJ4S2d4Mi9QQkhUR3R3UWs0UUFBQS9qM1hENUNDR2V1RHBSNFlJb2dEQndnQXdJY1NkWUJZaFp3SDZxUlFaNFdXdlhDQ0h3NFFBSUIvenRVRDVCWndnQUFBL0hzNFFBQUE0QlFjSUFBQWNBb09FQUFBT0FVSENBQUFuSUlEQkFBQVRzRUJBZ0FBcCtBQUFRQ0FVM0NBQUFEQUtUaEFBQURnRkJ3Z0FBQndDZzRRQUFBNFJUcEFQaC8vWEFBQThHWTRRQUFBNEJRY0lBQUFjQW9PRUFBQU9BVmZYZ0FBT01YL0E5bXJidG80dkpEakFBQUFBRWxGVGtTdVFtQ0M8L2ltYWdlPjwvdmFsdWU+PHVpPjxpbWFnZUVkaXQvPjwvdWk+PC9kcmF3PjwvcGFnZUFyZWE+PC9wYWdlU2V0PjxzdWJmb3JtIGxheW91dD0idGIiIG5hbWU9Ik9yaWdvTUwiIHc9IjhpbiI+PHN1YmZvcm0gbGF5b3V0PSJ0YiIgbmFtZT0ic2ZNYWluIiB3PSIxOTAuNTMzNG1tIj48c3ViZm9ybSBoPSIwLjIxODc1aW4iIG5hbWU9InNmVGl0bGUiIHc9IjE5MC41bW0iPjxkcmF3IGg9IjUuNTU2Mm1tIiBuYW1lPSJUaXRsZSIgdz0iMTI3Ljc5MzhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdC8+PC91aT48dmFsdWU+PGV4RGF0YSBjb250ZW50VHlwZT0idGV4dC9odG1sIiBtYXhMZW5ndGg9IjAiPjxib2R5IHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hodG1sIiB4bWxuczp4ZmE9Imh0dHA6Ly93d3cueGZhLm9yZy9zY2hlbWEveGZhLWRhdGEvMS4wLyIgeGZhOkFQSVZlcnNpb249IjIuNy4wLjAiPjxwIHN0eWxlPSJmb250LXdlaWdodDpib2xkIj5GaW5hbmNlIENvcnA8c3BhbiBzdHlsZT0ieGZhLXNwYWNlcnVuOnllcyI+wqA8L3NwYW4+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCI+Q3VycmVuY3kgVmVyaWZpY2F0aW9uIEZvcm08L3NwYW4+PC9wPjwvYm9keT48L2V4RGF0YT48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjEycHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDM2MjI1MCAxNTc1MCAwIDAgMCAwIDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDEzIEZpbmFuY2UgQ29ycCAgMCAwIDk0NzUgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAxIDAgMTIwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDI2IEN1cnJlbmN5IFZlcmlmaWNhdGlvbiBGb3JtIDAgODAwMTAgOTQ3NSAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCAxMjAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAxPz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMjcuMDQ5OW1tIiBuYW1lPSJzZkFwcGxpY2FudEluZm8iIHc9IjE5MC41MTM0bW0iPjxkcmF3IGg9IjUuNTU2Mm1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MSIgdz0iMTkwLjVtbSIgeD0iMC4wMDY3bW0iIHk9IjAuMDEyOG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Lz48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BcHBsaWNhbnQgSW5mb3JtYXRpb248L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI4cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIgd2VpZ2h0PSJib2xkIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxib3JkZXI+PGVkZ2UgdGhpY2tuZXNzPSIwLjM4MW1tIi8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIxOTIsMTkyLDE5MiIvPjwvZmlsbD48Y29ybmVyIHRoaWNrbmVzcz0iMC4zODFtbSIvPjwvYm9yZGVyPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDUzNDk4MyAxNTc1MCAwIDAgMzYwMCAwIDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDIxIEFwcGxpY2FudCBJbmZvcm1hdGlvbiAwIDM2MDAgMTAxOTEgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAxIDAgODAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI3My4wMjVtbSIgeD0iMC4wMDY3bW0iIHk9IjguNzQ0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIwLjAwNjhtbSIgeT0iNS41NjltbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdC8+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+Rm9yZW5hbWU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA4IEZvcmVuYW1lIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjIxLjQzMTJtbSIgbmFtZT0iTGluZTEiIHc9IjBpbiIgeD0iNzMuMDMxN21tIiB5PSI1LjU2OW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmUyIiB3PSIxOTAuNTA2Nm1tIiB5PSIxMi43MTI4bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyIvPjwvdmFsdWU+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTIiIHc9IjE5MC41MDY2bW0iIHg9IjAuMDA2OG1tIiB5PSIxOS44NTY0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjczLjAyNW1tIiB4PSIwLjAwNjdtbSIgeT0iMTUuODg3N21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjAuMDA2OG1tIiB5PSIxMi43MTI3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5TdXJuYW1lPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gNyBTdXJuYW1lIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIwLjAwNjhtbSIgeT0iMTkuODU2NG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RGF0ZSBvZiBCaXJ0aCAoREQtTU0tWVlZWSk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAyNiBEYXRlIG9mIEJpcnRoIChERC1NTS1ZWVlZKSAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQxIiB3PSI3My4wMjVtbSIgeD0iMC4wMDY4bW0iIHk9IjIzLjAzMTRtbSI+PHVpPjxkYXRlVGltZUVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvZGF0ZVRpbWVFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjx2YWx1ZT48ZGF0ZS8+PC92YWx1ZT48Zm9ybWF0PjxwaWN0dXJlPkRELU1NLVlZWVk8L3BpY3R1cmU+PC9mb3JtYXQ+PC9maWVsZD48c3ViZm9ybSBoPSIyMi43NzE4bW0iIG5hbWU9InNmQWRkcmVzcyIgdz0iMTE3LjQ3NTVtbSIgeD0iNzMuMDMxNW1tIiB5PSI1LjU2OW1tIj48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMC4wMDAybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGRyZXNzIExpbmUgMTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE0IEFkZHJlc3MgTGluZSAxIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iMTE3LjQ3NTRtbSIgeD0iMC4wMDAxbW0iIHk9IjMuMTc1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMC4wMDAzbW0iIHk9IjcuMTQzOG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QWRkcmVzcyBMaW5lIDI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAxNCBBZGRyZXNzIExpbmUgMiAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjExNy40NzU0bW0iIHg9IjAuMDAwMW1tIiB5PSIxMC4zMTg4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE5MzVtbSIgbmFtZT0iTGluZTMiIHc9IjBpbiIgeD0iNDAuNDgxOG1tIiB5PSIxNC4yODc0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyIvPjwvdmFsdWU+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMyIgdz0iMGluIiB4PSI4MC4xNjkybW0iIHk9IjE0LjI4NzRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMyIgdz0iMGluIiB4PSIxMDAuMDEyOW1tIiB5PSIxNC4yODc0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQwLjQ4MTJtbSIgeD0iMC4wMDAybW0iIHk9IjE3LjQ2MjVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIwLjAwMDZtbSIgeT0iMTQuMjg3NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QWRkcmVzcyBMaW5lIDM8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAxNCBBZGRyZXNzIExpbmUgMyAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iNDAuNDgxOG1tIiB5PSIxNC4yODc1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGRyZXNzIExpbmUgNDwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE0IEFkZHJlc3MgTGluZSA0IDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iMzkuNjg3OG1tIiB4PSI0MC40ODE0bW0iIHk9IjE3LjQ2MjVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkuMDQ5Nm1tIiB4PSI4MC4xNjkzbW0iIHk9IjE0LjI4NzVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlBvc3Rjb2RlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDUxMTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA4IFBvc3Rjb2RlIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iMTkuODQ0MW1tIiB4PSI4MC4xNjg4bW0iIHk9IjE3LjQ2MjVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTcuNDYyMm1tIiB4PSIxMDAuMDEzM21tIiB5PSIxNC4yODc1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5Db3VudHJ5PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDQ2NjY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA3IENvdW50cnkgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSIxNy40NjI1bW0iIHg9IjEwMC4wMTI3bW0iIHk9IjE3LjQ2MjVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PC9zdWJmb3JtPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMT8+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjEyLjcwMDFtbSIgbmFtZT0ic2ZFbGVjdHJvbmljUHJvY2Vzc2luZyIgdz0iMTkwLjVtbSI+PGRyYXcgaD0iNS41NTYybW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQxIiB3PSIxOTAuNW1tIiB4PSIwbW0iIHk9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RWxlY3Ryb25pYyBQcm9jZXNzaW5nPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iOHB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiIHdlaWdodD0iYm9sZCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Ym9yZGVyPjxlZGdlIHRoaWNrbmVzcz0iMC4zODFtbSIvPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMTkyLDE5MiwxOTIiLz48L2ZpbGw+PGNvcm5lciB0aGlja25lc3M9IjAuMzgxbW0iLz48L2JvcmRlcj48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyA1MzQ5ODMgMTU3NTAgMCAwIDM2MDAgMCAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAyMSBFbGVjdHJvbmljIFByb2Nlc3NpbmcgMCAzNjAwIDEwMTkxIDAgMCAwICJBcmlhbCIgMSAwIDgwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIwLjAwMDFtbSIgeT0iNS41NTYzbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5JZGVudGl0eTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDggSWRlbnRpdHkgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI3My4wMjVtbSIgeD0iMG1tIiB5PSI4LjczMTNtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJMaW5lNCIgdz0iMGluIiB4PSI3My4wMjVtbSIgeT0iNS41NTYybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyIvPjwvdmFsdWU+PHBhcmEgaEFsaWduPSJjZW50ZXIiIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSI3My4wMjUxbW0iIHk9IjUuNTU2M21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UHJvY2VzcyBFbGVjdHJvbmljYWxseT88L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgMTc0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAyMyBQcm9jZXNzIEVsZWN0cm9uaWNhbGx5PyAwIDE0MTcgMTIxNTIgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGV4Y2xHcm91cCBuYW1lPSJSYWRpb0J1dHRvbkxpc3QiIHg9IjExNS4wOTM4bW0iIHk9IjUuNTU2Mm1tIj48ZmllbGQgaD0iNy4xNDM4bW0iIHc9IjE0LjI4NzVtbSI+PHVpPjxjaGVja0J1dHRvbj48Ym9yZGVyPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMjU1LCAyNTUsIDI1NSIvPjwvZmlsbD48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGNiMT8+PC9ib3JkZXI+PC9jaGVja0J1dHRvbj48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBsZWZ0SW5zZXQ9IjBtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Y2FwdGlvbiBwbGFjZW1lbnQ9InJpZ2h0IiByZXNlcnZlPSI5LjI2bW0iPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48dmFsdWU+PHRleHQ+WWVzPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9jYXB0aW9uPjxpdGVtcz48aW50ZWdlcj4xPC9pbnRlZ2VyPjwvaXRlbXM+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iNy4xNDM4bW0iIHc9IjE0LjI4NzVtbSIgeD0iMTQuMjg3NW1tIj48dWk+PGNoZWNrQnV0dG9uPjxib3JkZXI+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyNTUsIDI1NSwgMjU1Ii8+PC9maWxsPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwY2IxPz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2NoZWNrQnV0dG9uPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGxlZnRJbnNldD0iMG1tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxjYXB0aW9uIHBsYWNlbWVudD0icmlnaHQiIHJlc2VydmU9IjkuMjZtbSI+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjx2YWx1ZT48dGV4dD5ObzwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjwvY2FwdGlvbj48aXRlbXM+PGludGVnZXI+MjwvaW50ZWdlcj48L2l0ZW1zPjwvZmllbGQ+PC9leGNsR3JvdXA+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAxPz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMTIuNzAwMm1tIiBuYW1lPSJzZlRoaXJkUGFydHkiIHc9IjE5MC41MDZtbSI+PGRyYXcgaD0iNS41NTYybW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQxIiB3PSIxOTAuNW1tIiB4PSIwLjAwNDFtbSIgeT0iMC4wMDAybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5UaGlyZC1QYXJ0eSBDb250cm9sPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iOHB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiIHdlaWdodD0iYm9sZCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Ym9yZGVyPjxlZGdlIHRoaWNrbmVzcz0iMC4zODFtbSIvPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMTkyLDE5MiwxOTIiLz48L2ZpbGw+PGNvcm5lciB0aGlja25lc3M9IjAuMzgxbW0iLz48L2JvcmRlcj48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyA1MzQ5ODMgMTU3NTAgMCAwIDM2MDAgMCAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAxOSBUaGlyZC1QYXJ0eSBDb250cm9sIDAgMzYwMCAxMDE5MSAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDEgMCA4MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE0MzhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjU1LjU2MjJtbSIgeD0iMC4wMDQ0bW0iIHk9IjUuNTU2NG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RG9lcyBhdCBsZWFzdCBvbmUgYXBwbGljYW50IGhhdmUgY29udHJvbCBvdmVyIHRoZSBhY2NvdW50IGZyb20gd2hpY2ggZnVuZHMgYXJlIHRvIGJlIGRyYXduPzwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDE1NDY2NSAxNzQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDUwIERvZXMgYXQgbGVhc3Qgb25lIGFwcGxpY2FudCBoYXZlIGNvbnRyb2wgb3ZlciB0aGUgIDAgMTQxNyA3OTUyIDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDQxIGFjY291bnQgZnJvbSB3aGljaCBmdW5kcyBhcmUgdG8gYmUgZHJhd24/IDAgMTQxNyAxNjM1MiAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZXhjbEdyb3VwIG5hbWU9IlJhZGlvQnV0dG9uTGlzdCIgeD0iNjQuMjk3OW1tIiB5PSI1LjU1NjRtbSI+PG1hcmdpbi8+PGZpZWxkIGg9IjcuMTQzOG1tIiB3PSIxNC4yODc1bW0iPjx1aT48Y2hlY2tCdXR0b24+PGJvcmRlcj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGNiMT8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyNTUsIDI1NSwgMjU1Ii8+PC9maWxsPjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2NoZWNrQnV0dG9uPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGxlZnRJbnNldD0iMG1tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxjYXB0aW9uIHBsYWNlbWVudD0icmlnaHQiIHJlc2VydmU9IjkuMjZtbSI+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjx2YWx1ZT48dGV4dD5ZZXM8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48L2NhcHRpb24+PGl0ZW1zPjx0ZXh0PlllczwvdGV4dD48L2l0ZW1zPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjcuMTQzOG1tIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjE0LjI4NzVtbSIgeT0iMG1tIj48dWk+PGNoZWNrQnV0dG9uPjxib3JkZXI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBjYjE/PjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMjU1LCAyNTUsIDI1NSIvPjwvZmlsbD48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9jaGVja0J1dHRvbj48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBsZWZ0SW5zZXQ9IjBtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Y2FwdGlvbiBwbGFjZW1lbnQ9InJpZ2h0IiByZXNlcnZlPSI5LjI2bW0iPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48dmFsdWU+PHRleHQ+Tm88L3RleHQ+PC92YWx1ZT48L2NhcHRpb24+PGl0ZW1zPjx0ZXh0Pk5vPC90ZXh0PjwvaXRlbXM+PC9maWVsZD48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjwvZXhjbEdyb3VwPjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJMaW5lNSIgdz0iMGluIiB4PSI5Mi44NzI3bW0iIHk9IjUuNTU2M21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmU2IiB3PSIxOTAuNTAzOG1tIiB4PSIwLjAwMDJtbSIgeT0iMTIuNzAwMW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE0MzhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjUzLjk3NW1tIiB4PSI5Mi44NzI4bW0iIHk9IjUuNTU2NG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+SG93IG1hbnkgdGhpcmQgcGFydGllcyBoYXZlIGNvbnRyb2wgb3ZlciB0aGUgYWNjb3VudCBmcm9tIHdoaWNoIGZ1bmRzIGFyZSB0byBiZSBkcmF3bj88L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxNTAxNjYgMTc0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA0NSBIb3cgbWFueSB0aGlyZCBwYXJ0aWVzIGhhdmUgY29udHJvbCBvdmVyIHRoZSAgMCAxNDE3IDc5NTIgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gNDEgYWNjb3VudCBmcm9tIHdoaWNoIGZ1bmRzIGFyZSB0byBiZSBkcmF3bj8gMCAxNDE3IDE2MzUyIDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDMuNjU2Mm1tIiB4PSIxNDYuODQ3OW1tIiB5PSI4LjczMTRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMT8+PGZpZWxkIGg9IjQuM21tIiBuYW1lPSJTdWJmb3JtRmxhZ0EiIHByZXNlbmNlPSJpbnZpc2libGUiIHc9IjMuMTc1bW0iIHg9IjU3Ljk0NG1tIiB5PSI3Ljg3NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjFtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjFtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjFtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMTQuNDU3OG1tIiBuYW1lPSJzZkxpbmUiIHc9IjE5MC41MjU0bW0iPjxvY2N1ciBtYXg9Ii0xIi8+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lNyIgdz0iMTkwLjUwMTZtbSIgeT0iNy4yN21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iNC43NjI1bW0iIG5hbWU9ImJ0bkFkZEEiIHc9IjkuNTI1bW0iIHg9IjE2NS4xMDE5bW0iIHk9IjguODU3Nm1tIj48dWk+PGJ1dHRvbi8+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxjYXB0aW9uPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGQ8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48cGFyYSBoQWxpZ249ImNlbnRlciIgbWFyZ2luTGVmdD0iMHB0IiBtYXJnaW5SaWdodD0iMHB0IiBzcGFjZUFib3ZlPSIwcHQiIHNwYWNlQmVsb3c9IjBwdCIgdGV4dEluZGVudD0iMHB0IiB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IGJhc2VsaW5lU2hpZnQ9IjBwdCIgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48L2NhcHRpb24+PGJvcmRlciBoYW5kPSJyaWdodCI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBieDI/PjxlZGdlIHN0cm9rZT0icmFpc2VkIi8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyMTIsMjA4LDIwMCIvPjwvZmlsbD48L2JvcmRlcj48YmluZCBtYXRjaD0ibm9uZSIvPjxldmVudCBhY3Rpdml0eT0iY2xpY2siIG5hbWU9ImV2ZW50X19jbGljayI+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij50aGlzLnByZXNlbmNlID0gImludmlzaWJsZSI7CmJ0blJlbW92ZUEucHJlc2VuY2UgPSAiaW52aXNpYmxlIjsKCnhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmVGhpcmRQYXJ0eS5TdWJmb3JtRmxhZ0EiKS5yYXdWYWx1ZSA9ICIxIjsKCmlmKHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmVGhpcmRQYXJ0eS5TdWJmb3JtRmxhZ0EiKS5yYXdWYWx1ZSA9PSAiMSIpewoJdmFyIGVTdWJmb3JtMSA9IHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZMaW5lIik7CgllU3ViZm9ybTEuaW5zdGFuY2VNYW5hZ2VyLmFkZEluc3RhbmNlKCk7Cn0KaWYoeGZhLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZk1haW4uc2ZUaGlyZFBhcnR5LlN1YmZvcm1GbGFnQSIpLnJhd1ZhbHVlID09ICItMSIpewoJdmFyIHN1YmZvcm1Db3VudCA9IHNmTWFpbi5zZkxpbmUuYWxsLmxlbmd0aDsKCXNmTWFpbi5zZkxpbmUuaW5zdGFuY2VNYW5hZ2VyLnJlbW92ZUluc3RhbmNlKHN1YmZvcm1Db3VudCAtIDEpOwp9CgpzZk1haW4ucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTGluZVsiICsgKHNmTWFpbi5zZkxpbmUuYWxsLmxlbmd0aCAtIDEpICsgIl0iKS5keW5UZXh0LnJhd1ZhbHVlID0gIlBhcnR5ICIgKyBzZk1haW4uc2ZMaW5lLmFsbC5sZW5ndGggKyAiIC0gRm9yZW5hbWUiOwo8L3NjcmlwdD48L2V2ZW50PjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJidG5SZW1vdmVBIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjE3NS40MjA2bW0iIHk9IjguODU3Nm1tIj48dWk+PGJ1dHRvbi8+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxjYXB0aW9uPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZW1vdmU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48cGFyYSBoQWxpZ249ImNlbnRlciIgbWFyZ2luTGVmdD0iMHB0IiBtYXJnaW5SaWdodD0iMHB0IiBzcGFjZUFib3ZlPSIwcHQiIHNwYWNlQmVsb3c9IjBwdCIgdGV4dEluZGVudD0iMHB0IiB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IGJhc2VsaW5lU2hpZnQ9IjBwdCIgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48L2NhcHRpb24+PGJvcmRlciBoYW5kPSJyaWdodCI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBieDI/PjxlZGdlIHN0cm9rZT0icmFpc2VkIi8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyMTIsMjA4LDIwMCIvPjwvZmlsbD48Y29ybmVyLz48L2JvcmRlcj48YmluZCBtYXRjaD0ibm9uZSIvPjxldmVudCBhY3Rpdml0eT0iY2xpY2siIG5hbWU9ImV2ZW50X19jbGljayI+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij54ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZlRoaXJkUGFydHkuU3ViZm9ybUZsYWdBIikucmF3VmFsdWUgPSAiLTEiOwoKaWYoeGZhLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZk1haW4uc2ZUaGlyZFBhcnR5LlN1YmZvcm1GbGFnQSIpLnJhd1ZhbHVlID09IjEiKXsKCXZhciBvU3ViZm9ybTEgPSB4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTGluZSIpOwoJb1N1YmZvcm0xLmluc3RhbmNlTWFuYWdlci5hZGRJbnN0YW5jZSgpOwp9CmlmKHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmVGhpcmRQYXJ0eS5TdWJmb3JtRmxhZ0EiKS5yYXdWYWx1ZSA9PSAiLTEiKXsKCXZhciBzdWJmb3JtQ291bnQgPSBzZk1haW4uc2ZMaW5lLmFsbC5sZW5ndGg7CglpZihzdWJmb3JtQ291bnQgJmd0OyAxKXsKCQlzZk1haW4uc2ZMaW5lLmluc3RhbmNlTWFuYWdlci5yZW1vdmVJbnN0YW5jZShzdWJmb3JtQ291bnQgLSAxKTsKCX0KfQoKc2ZNYWluLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZkxpbmVbIiArIChzZk1haW4uc2ZMaW5lLmFsbC5sZW5ndGggLSAxKSArICJdIikuYnRuQWRkQS5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKc2ZNYWluLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZkxpbmVbIiArIChzZk1haW4uc2ZMaW5lLmFsbC5sZW5ndGggLSAxKSArICJdIikuYnRuUmVtb3ZlQS5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKPC9zY3JpcHQ+PC9ldmVudD48L2ZpZWxkPjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNjUuODgxMm1tIiB4PSIwLjAwMTZtbSIgeT0iMy4zMDEybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE5MzJtbSIgbmFtZT0iTGluZTgiIHc9IjBpbiIgeD0iNjUuODgzbW0iIHk9IjAuMTI2Mm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjY1Ljg4MTJtbSIgeD0iNjUuODgzbW0iIHk9IjMuMzAxMm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjY1Ljg4MzJtbSIgeT0iMC4xMjYybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5TdXJuYW1lPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gNyBTdXJuYW1lIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTkzMm1tIiBuYW1lPSJMaW5lOCIgdz0iMGluIiB4PSIxMzEuNzY0NG1tIiB5PSIwLjEyNjJtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDEyIiB3PSI1OC43MjQ4bW0iIHg9IjEzMS43NzY2bW0iIHk9IjMuMzAxMm1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIxMzEuNzY0Nm1tIiB5PSIwLjEyNjJtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRhdGUgb2YgQmlydGggKERELU1NLVlZWVkpPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gMjYgRGF0ZSBvZiBCaXJ0aCAoREQtTU0tWVlZWSkgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0Mi4wNjg4bW0iIHg9IjAuMDAxN21tIiB5PSIxMC40NDQ4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMC4wMDE4bW0iIHk9IjcuMjY5OG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QWRkcmVzcyBMaW5lIDE8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAxNCBBZGRyZXNzIExpbmUgMSAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iNDIuMDcwNW1tIiB5PSI3LjI2OThtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkFkZHJlc3MgTGluZSAyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gMTQgQWRkcmVzcyBMaW5lIDIgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0Mi4wNjg4bW0iIHg9IjQyLjA3MDRtbSIgeT0iMTAuNDQ0OG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0Mi4wNjg4bW0iIHg9Ijg0LjEzOTFtbSIgeT0iMTAuNDQ0OG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9Ijg0LjEzOTJtbSIgeT0iNy4yNjk4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGRyZXNzIExpbmUgMzwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE0IEFkZHJlc3MgTGluZSAzIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iMTkuODQzOG1tIiB4PSIxMjYuMjA4bW0iIHk9IjEwLjQ0NDhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkuODQzOG1tIiB4PSIxMjYuMjA4bW0iIHk9IjcuMjY5OG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UG9zdGNvZGU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgNTM0MTYgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDggUG9zdGNvZGUgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSIxNy40NjI1bW0iIHg9IjE0Ni4wNTE4bW0iIHk9IjEwLjQ0NDhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTcuNDYyNW1tIiB4PSIxNDYuMDUxOG1tIiB5PSI3LjI2OThtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkNvdW50cnk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgNDY2NjYgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDcgQ291bnRyeSAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTkiIHc9IjBpbiIgeD0iODQuMTM5M21tIiB5PSI3LjI3bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lOSIgdz0iMGluIiB4PSI0Mi4wNzA2bW0iIHk9IjcuMjdtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTkiIHc9IjBpbiIgeD0iMTI2LjIwOG1tIiB5PSI3LjI3bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lOSIgdz0iMGluIiB4PSIxNDYuMDUxN21tIiB5PSI3LjI3bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEwIiB3PSIxOTAuNW1tIiB4PSIwLjAwMTdtbSIgeT0iMTQuNDEzNm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxmaWVsZCBhY2Nlc3M9InJlYWRPbmx5IiBtaW5IPSIzLjkwNm1tIiBuYW1lPSJkeW5UZXh0IiB3PSI0MC40ODEybW0iIHg9IjAuMDAxNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiIHdlaWdodD0iYm9sZCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGJpbmQgbWF0Y2g9Im5vbmUiLz48dmFsdWU+PHRleHQ+UGFydHkgMSAtIEZvcmVuYW1lPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9maWVsZD48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMTIuNjM2NW1tIiBuYW1lPSJBcHBsaWNhbnRDb250cm9sIiB3PSIxOTAuNW1tIj48ZHJhdyBoPSI1LjU1NjJtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDEiIHc9IjE5MC41bW0iIHg9IjAuMDAzOG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QXBwbGljYW50IENvbnRyb2w8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI4cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIgd2VpZ2h0PSJib2xkIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxib3JkZXI+PGVkZ2UgdGhpY2tuZXNzPSIwLjM4MW1tIi8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIxOTIsMTkyLDE5MiIvPjwvZmlsbD48Y29ybmVyIHRoaWNrbmVzcz0iMC4zODFtbSIvPjwvYm9yZGVyPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDUzNDk4MyAxNTc1MCAwIDAgMzYwMCAwIDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE3IEFwcGxpY2FudCBDb250cm9sIDAgMzYwMCAxMDE5MSAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDEgMCA4MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE0MzhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjEwOS41MzM2bW0iIHk9IjUuNDkyNm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RG9lcyBhdCBsZWFzdCBvbmUgYXBwbGljYW50IGhhdmUgY29udHJvbCBvdmVyIHRoZSBhY2NvdW50IGZyb20gd2hpY2ggZnVuZHMgYXJlIHRvIGJlIHBhaWQ/PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMzA3NjU1IDE3NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gOTAgRG9lcyBhdCBsZWFzdCBvbmUgYXBwbGljYW50IGhhdmUgY29udHJvbCBvdmVyIHRoZSBhY2NvdW50IGZyb20gd2hpY2ggZnVuZHMgYXJlIHRvIGJlIHBhaWQ/IDAgMTQxNyAxMjE1MiAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZXhjbEdyb3VwIG5hbWU9IlJhZGlvQnV0dG9uTGlzdCIgeD0iMTA5LjUzMzZtbSIgeT0iNS40OTI3bW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PG1hcmdpbi8+PGZpZWxkIGg9IjcuMTQzOG1tIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjE1LjM4MjZtbSI+PHVpPjxjaGVja0J1dHRvbj48Ym9yZGVyPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwY2IxPz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjI1NSwgMjU1LCAyNTUiLz48L2ZpbGw+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hlY2tCdXR0b24+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxtYXJnaW4gbGVmdEluc2V0PSIwbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGNhcHRpb24gcGxhY2VtZW50PSJyaWdodCIgcmVzZXJ2ZT0iOS4yNm1tIj48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5vPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9jYXB0aW9uPjxpdGVtcz48aW50ZWdlcj4zPC9pbnRlZ2VyPjwvaXRlbXM+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iNy4xNDM4bW0iIHc9IjE0LjI4NzVtbSI+PHVpPjxjaGVja0J1dHRvbj48Ym9yZGVyPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwY2IxPz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjI1NSwgMjU1LCAyNTUiLz48L2ZpbGw+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hlY2tCdXR0b24+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxtYXJnaW4gbGVmdEluc2V0PSIwbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGNhcHRpb24gcGxhY2VtZW50PSJyaWdodCIgcmVzZXJ2ZT0iOS4yNm1tIj48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlllczwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjwvY2FwdGlvbj48aXRlbXM+PGludGVnZXI+NDwvaW50ZWdlcj48L2l0ZW1zPjwvZmllbGQ+PC9leGNsR3JvdXA+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMjYuOTg4M21tIiBuYW1lPSJzZklEVmVyaWZpY2F0aW9uQSIgdz0iMTkwLjUwNDZtbSI+PGRyYXcgaD0iNS41NTYybW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQxIiB3PSIxOTAuNW1tIiB4PSIwLjAwNDZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PklkZW50aXR5IFZlcmlmaWNhdGlvbiBDZXJ0aWZpY2F0ZTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjhwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIiB3ZWlnaHQ9ImJvbGQiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGJvcmRlcj48ZWRnZSB0aGlja25lc3M9IjAuMzgxbW0iLz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjE5MiwxOTIsMTkyIi8+PC9maWxsPjxjb3JuZXIgdGhpY2tuZXNzPSIwLjM4MW1tIi8+PC9ib3JkZXI+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgNTM0OTgzIDE1NzUwIDAgMCAzNjAwIDAgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gMzMgSWRlbnRpdHkgVmVyaWZpY2F0aW9uIENlcnRpZmljYXRlIDAgMzYwMCAxMDE5MSAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDEgMCA4MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZmllbGQgbWluSD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjEzMS43NTltbSIgeD0iMC4wMDEybW0iIHk9IjguNzMxMm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjAuMDAxMm1tIiB5PSI1LjU1NjJtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkFwcGxpY2FudCBJZGVudGl0eTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE4IEFwcGxpY2FudCBJZGVudGl0eSAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTExIiB3PSIwaW4iIHg9IjEzMS43Nm1tIiB5PSI1LjU1NjJtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMTMxLjc2MDJtbSIgeT0iNS41NTYybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIEJpcnRoIChERC1NTS1ZWVlZKTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDI2IERhdGUgb2YgQmlydGggKERELU1NLVlZWVkpIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNTguNzM3NW1tIiB4PSIxMzEuNzZtbSIgeT0iOC43MzEybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDE/PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNTAuOG1tIiB4PSIwLjAwMTRtbSIgeT0iMTUuODc1N21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjAuMDAxNG1tIiB5PSIxMi43MDA3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGRyZXNzIExpbmUgMTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE0IEFkZHJlc3MgTGluZSAxIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSI1MC44MDE0bW0iIHk9IjEyLjcwMDdtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkFkZHJlc3MgTGluZSAyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gMTQgQWRkcmVzcyBMaW5lIDIgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI1MC44MDA0bW0iIHg9IjUwLjgwMTNtbSIgeT0iMTUuODc1N21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI1MS41OTM4bW0iIHg9IjEwMS42MDE0bW0iIHk9IjE1Ljg3NTdtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIxMDEuNjAxNG1tIiB5PSIxMi43MDA3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BZGRyZXNzIExpbmUgMzwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDE0IEFkZHJlc3MgTGluZSAzIDAgMTQxNyA2OTQ0IDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBtaW5IPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iMTkuODQzOG1tIiB4PSIxNTMuMTk1MW1tIiB5PSIxNS44NzU3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjE5Ljg0MzhtbSIgeD0iMTUzLjE5NTFtbSIgeT0iMTIuNzAwN21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UG9zdGNvZGU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgNTM0MTYgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDggUG9zdGNvZGUgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIG1pbkg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSIxNy40NjI1bW0iIHg9IjE3My4wMzg5bW0iIHk9IjE1Ljg3NTdtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTcuNDYyNW1tIiB4PSIxNzMuMDM4OW1tIiB5PSIxMi43MDA3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5Db3VudHJ5PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDQ2NjY2IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA3IENvdW50cnkgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmU5IiB3PSIwaW4iIHg9IjEwMS42MDE1bW0iIHk9IjEyLjcwMDZtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmU5IiB3PSIwaW4iIHg9IjUwLjgwMTVtbSIgeT0iMTIuNzAwOW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTkiIHc9IjBpbiIgeD0iMTUzLjE5NTFtbSIgeT0iMTIuNzAwOW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTkiIHc9IjBpbiIgeD0iMTczLjAzODltbSIgeT0iMTIuNzAwOW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmUxMiIgdz0iMTkwLjUwMTZtbSIgeT0iMTIuNzAwN21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZXhjbEdyb3VwIG5hbWU9IlJhZGlvQnV0dG9uTGlzdCIgeD0iNjkuMDU3Nm1tIiB5PSIxOS44NDQ1bW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PG1hcmdpbi8+PGZpZWxkIGg9IjcuMTQzOG1tIiB3PSIxNC4yODc1bW0iPjx1aT48Y2hlY2tCdXR0b24+PGJvcmRlcj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGNiMT8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyNTUsIDI1NSwgMjU1Ii8+PC9maWxsPjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2NoZWNrQnV0dG9uPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGxlZnRJbnNldD0iMG1tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxjYXB0aW9uIHBsYWNlbWVudD0icmlnaHQiIHJlc2VydmU9IjkuMjZtbSI+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjx2YWx1ZT48dGV4dD5ZZXM8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48L2NhcHRpb24+PGl0ZW1zPjx0ZXh0PlllczwvdGV4dD48L2l0ZW1zPjxldmVudCBhY3Rpdml0eT0iY2xpY2siIG5hbWU9ImV2ZW50X19jbGljayI+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij4vL2FwcC5hbGVydCh0aGlzLnJhd1ZhbHVlKTsKCmlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIlllcyIpewoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25DLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25CLnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn1lbHNlIGlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIk5vIil7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkIucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkMucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQo8L3NjcmlwdD48L2V2ZW50PjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjcuMTQzOG1tIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjE1LjM4MjZtbSI+PHVpPjxjaGVja0J1dHRvbj48Ym9yZGVyPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwY2IxPz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjI1NSwgMjU1LCAyNTUiLz48L2ZpbGw+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hlY2tCdXR0b24+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxtYXJnaW4gbGVmdEluc2V0PSIwbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGNhcHRpb24gcGxhY2VtZW50PSJyaWdodCIgcmVzZXJ2ZT0iOS4yNm1tIj48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5vPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9jYXB0aW9uPjxpdGVtcz48dGV4dD5ObzwvdGV4dD48L2l0ZW1zPjxldmVudCBhY3Rpdml0eT0iY2xpY2siIG5hbWU9ImV2ZW50X19jbGljayI+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij4vL2FwcC5hbGVydCh0aGlzLnJhd1ZhbHVlKTsKCmlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIlllcyIpewoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25DLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25CLnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn1lbHNlIGlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIk5vIil7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkIucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkMucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQo8L3NjcmlwdD48L2V2ZW50PjwvZmllbGQ+PC9leGNsR3JvdXA+PGRyYXcgaD0iNy4xNDM4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSI2OS4wNTYybW0iIHg9IjAuMDAxM21tIiB5PSIxOS44NDQ0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5BcmUgZXhpc3RpbmcgZGV0YWlscyBiZWluZyB1c2VkIGFuZCBhcmUgdGhleSBzdGlsbCB2YWxpZD88L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxOTI5MTYgMTc0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA1NyBBcmUgZXhpc3RpbmcgZGV0YWlscyBiZWluZyB1c2VkIGFuZCBhcmUgdGhleSBzdGlsbCB2YWxpZD8gMCAxNDE3IDEyMTUyIDAgMCAwICJBcmlhbCIgMCAwIDcwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNTAxNm1tIiB4PSIwLjAwMTRtbSIgeT0iMTkuODQ0NG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjMwLjE2MjVtbSIgbmFtZT0ic2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkIiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjE5MC41MDMxbW0iPjxkcmF3IGg9IjQuNzYyOG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkwLjQ5OTZtbSIgeD0iMC4wMDE4bW0iIHk9IjBtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlZlcmlmaWNhdGlvbiAtIFNlbGVjdCBTZWN0aW9uIEEgb3IgQjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIiB3ZWlnaHQ9ImJvbGQiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNTAxNm1tIiB5PSIwbW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmUxMiIgdz0iMTkwLjUwMTZtbSIgeD0iMC4wMDE1bW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIxNS44NzVtbSIgeD0iMC4wMDE0bW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+U2VjdGlvbiBBPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZXhjbEdyb3VwIG5hbWU9IlJhZGlvQnV0dG9uTGlzdCIgeD0iMC43ODg3bW0iIHk9IjYuOTczNW1tIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxtYXJnaW4vPjxmaWVsZCBoPSI3LjMxNDJtbSIgdz0iNC43Njg4bW0iIHk9IjAuNzkzOG1tIj48dWk+PGNoZWNrQnV0dG9uPjxib3JkZXI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBjYjE/PjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMjU1LCAyNTUsIDI1NSIvPjwvZmlsbD48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9jaGVja0J1dHRvbj48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBsZWZ0SW5zZXQ9IjBtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48aXRlbXM+PHRleHQ+QTwvdGV4dD48L2l0ZW1zPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBvblZhbHVlSXNDYXB0aW9uIDE/PjxldmVudCBhY3Rpdml0eT0ibW91c2VVcCIgbmFtZT0iZXZlbnRfX21vdXNlVXAiPjxzY3JpcHQgY29udGVudFR5cGU9ImFwcGxpY2F0aW9uL3gtamF2YXNjcmlwdCI+aWYodGhpcy5yYXdWYWx1ZSA9PSAiQSIpewoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25ELnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn1lbHNlIGlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIkIiKXsKCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwoJc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25ELnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwp9CgpEcm9wRG93bkxpc3QxLnJhd1ZhbHVlID0gIiI7Cjwvc2NyaXB0PjwvZXZlbnQ+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iNy4zMTQybW0iIHc9IjQuNzYyNW1tIiB4PSI5NS4yNTYzbW0iPjx1aT48Y2hlY2tCdXR0b24+PGJvcmRlcj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGNiMT8+PGZpbGw+PGNvbG9yIHZhbHVlPSIyNTUsIDI1NSwgMjU1Ii8+PC9maWxsPjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2NoZWNrQnV0dG9uPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGxlZnRJbnNldD0iMG1tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxpdGVtcz48dGV4dD5CPC90ZXh0PjwvaXRlbXM+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIG9uVmFsdWVJc0NhcHRpb24gMT8+PGV2ZW50IGFjdGl2aXR5PSJtb3VzZVVwIiBuYW1lPSJldmVudF9fbW91c2VVcCI+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij5pZih0aGlzLnJhd1ZhbHVlID09ICJBIil7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlIGlmKHRoaXMucmF3VmFsdWUgPT0gIkIiKXsKCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwp9Cjwvc2NyaXB0PjwvZXZlbnQ+PC9maWVsZD48L2V4Y2xHcm91cD48ZHJhdyBoPSIyNS4zOTk2bW0iIG5hbWU9IkxpbmU5IiB3PSIwaW4iIHg9Ijk1LjI1MTRtbSIgeT0iNC43NjI0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjE1Ljg3NW1tIiB4PSI5NS4yNTEybW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+U2VjdGlvbiBCPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIyMC42Mzc1bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQzIiB3PSI4NS43MjVtbSIgeD0iNy4xNDUzbW0iIHk9IjkuNTI0OW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Lz48L3VpPjx2YWx1ZT48ZXhEYXRhIGNvbnRlbnRUeXBlPSJ0ZXh0L2h0bWwiIG1heExlbmd0aD0iMCI+PGJvZHkgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkveGh0bWwiIHhtbG5zOnhmYT0iaHR0cDovL3d3dy54ZmEub3JnL3NjaGVtYS94ZmEtZGF0YS8xLjAvIiB4ZmE6QVBJVmVyc2lvbj0iMi43LjAuMCI+PHA+SS9XZSBoYXZlIHZlcmlmaWVkIHRoZSBpZGVudGl0eSBvZiB0aGUgYXBwbGljYW50IGFuZCwgaGF2aW5nOjwvcD48cD5hKSBzZWVuIHRoZSBvcmlnaW5hbCBkb2N1bWVudHMsIGFuZDwvcD48cD5iKSBjaGVja2VkIHRoYXQgYW55IHJlcXVpcmluZyBhIHNpZ25hdHVyZSB3ZXJlIHByZS1zaWduZWQsIGFuZDwvcD48cD5jKSBjb25maXJtZWQgdGhhdCBhbnkgYXNzb2NpYXRlZCBwaG90b2dyYXBoIG9mIHRoZSBhcHBsaWNhbnQgYm9yZSBhIGdvb2QgbGlrZW5lc3MgdG8gdGhlIGFwcGxpY2FudCwgYW5kPC9wPjxwPmQpIGhhdmUgaW5jbHVkZWQgdGhlIHJlbGV2YW50IHJlZmVyZW5jZSBpbmZvcm1hdGlvbiB3aXRoIHRoaXMgY2VydGlmaWNhdGU8L3A+PC9ib2R5PjwvZXhEYXRhPjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIyMS40MzEybW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQzIiB3PSI4NS43MjVtbSIgeD0iMTAyLjM5NTNtbSIgeT0iOC43MzEybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5JL1dlIGhhdmUgbm90IHZlcmlmaWVkIHRoZSBpZGVudGl0eSBvZiB0aGUgYXBwbGljYW50IGZvciB0aGUgZm9sbG93aW5nIHJlYXNvbjo8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSI2LjM1bW0iIG5hbWU9IkRyb3BEb3duTGlzdDEiIHc9IjgwLjk2ODhtbSIgeD0iMTAyLjM4ODhtbSIgeT0iMTQuMjg3Nm1tIj48dWk+PGNob2ljZUxpc3Q+PGJvcmRlcj48ZWRnZSBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIi8+PGVkZ2UgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiIvPjxlZGdlLz48ZWRnZSBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIi8+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDE/PjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hvaWNlTGlzdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjhwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjFtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMW1tIiB0b3BJbnNldD0iMW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48aXRlbXMgc2F2ZT0iMSI+PHRleHQ+U21hbGwgUHJlbWl1bSBFeGVtcHRpb248L3RleHQ+PHRleHQ+T25lLU9mZiBUcmFuc2FjdGlvbjwvdGV4dD48dGV4dD5SZWd1bGF0ZWQgRmlybSBFeGVtcHRpb248L3RleHQ+PC9pdGVtcz48dmFsaWRhdGU+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij5pZih0aGlzLnJhd1ZhbHVlID09ICJSZWd1bGF0ZWQgRmlybSBFeGVtcHRpb24iKXsKCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKdHJ1ZTsKPC9zY3JpcHQ+PC92YWxpZGF0ZT48L2ZpZWxkPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMT8+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjExLjk1MDJtbSIgbmFtZT0ic2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkMiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjE5MC41MDE2bW0iPjxkcmF3IGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkwLjQ5OTZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRlY2xhcmF0aW9uIC0gVGhpcyBjZXJ0aWZpY2F0ZSBtdXN0IGJlIHdpdG5lc3NlZCBieSB0aGUgcGVyc29uIHdobyBoYXMgc2VlbiB0aGUgb3JpZ2luYWwgZG9jdW1lbnRhcnkgZXZpZGVuY2U8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIgd2VpZ2h0PSJib2xkIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmUxMiIgdz0iMTkwLjUwMTZtbSIgeT0iNC43NjI0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIwaW4iIG5hbWU9IkxpbmUxMiIgdz0iMTkwLjUwMTZtbSIgeD0iMG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkMTEiIHc9IjU4Ljc1MDJtbSIgeD0iMTMxLjc1MTJtbSIgeT0iNy45Mzc0bW0iPjx1aT48ZGF0ZVRpbWVFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2RhdGVUaW1lRWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48dmFsdWU+PGRhdGUvPjwvdmFsdWU+PGZvcm1hdD48cGljdHVyZT5ERC1NTS1ZWVlZPC9waWN0dXJlPjwvZm9ybWF0PjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjEzMS43NjNtbSIgeT0iNC43NjI0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIChERC1NTS1ZWVlZKTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI2NS44ODEybW0iIHg9IjY1Ljg4MTRtbSIgeT0iNy45Mzc0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iNjUuODgxNm1tIiB5PSI0Ljc2MjRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlBvc2l0aW9uPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjY1Ljg4MTJtbSIgeT0iNy45Mzc3bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMC4wMDAybW0iIHk9IjQuNzYyNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+TmFtZTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNCIgdz0iMGluIiB4PSI2NS44ODEybW0iIHk9IjQuNzYyNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUvPjwvdmFsdWU+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMTMxLjc2MjRtbSIgeT0iNC43NjI0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3Pjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMT8+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjExLjk1MDRtbSIgbmFtZT0ic2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkQiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjE5MC41MDI5bW0iPjxkcmF3IGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkwLjQ5OTZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlZ3VsYXRvciBJbmZvcm1hdGlvbjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIiB3ZWlnaHQ9ImJvbGQiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNTAxNm1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNTAxNm1tIiB5PSI0Ljc2MjZtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNTguNzM3NW1tIiB4PSIxMzEuNzYyOG1tIiB5PSI3LjkzNzZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMzguMDk5N21tIiB4PSIxMzEuNzYzbW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UmVndWxhdG9yIFJlZmVyZW5jZSBOdW1iZXI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNjUuODgxMm1tIiB4PSI2NS44ODE0bW0iIHk9IjcuOTM3Nm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjY1Ljg4MTZtbSIgeT0iNC43NjI2bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5OYW1lIG9mIFJlZ3VsYXRvcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI2NS44ODEybW0iIHk9IjcuOTM3Nm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjAuMDAwMm1tIiB5PSI0Ljc2MjZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkZ1bGwgTmFtZSBvZiBSZWd1bGF0ZWQgRmlybTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNCIgdz0iMGluIiB4PSI2NS44ODEybW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjEzMS43NjI0bW0iIHk9IjQuNzYyNm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/Pjwvc3ViZm9ybT48c3ViZm9ybSBsYXlvdXQ9InRiIiBuYW1lPSJzZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRSIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiIgdz0iMTkwLjUzMzRtbSI+PHN1YmZvcm0gaD0iMC4xODc1aW4iIG5hbWU9InNmTmFtZUhlYWRlciIgdz0iNy41MDAwNjNpbiI+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lMTIiIHc9IjE5MC41MDE2bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI0LjY3NDNtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjE5MC40OTk2bW0iIHg9IjAuMDAxNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PGV4RGF0YSBjb250ZW50VHlwZT0idGV4dC9odG1sIiBtYXhMZW5ndGg9IjAiPjxib2R5IHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8xOTk5L3hodG1sIiB4bWxuczp4ZmE9Imh0dHA6Ly93d3cueGZhLm9yZy9zY2hlbWEveGZhLWRhdGEvMS4wLyIgeGZhOkFQSVZlcnNpb249IjIuNy4wLjAiPjxwPkV2aWRlbmNlIG9mIE5hbWUgLTxzcGFuIHN0eWxlPSJ4ZmEtc3BhY2VydW46eWVzIj7CoDwvc3Bhbj48c3BhbiBzdHlsZT0iZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsIj5BIG1pbmltdW0gb2Ygb25lIG9mIHRoZXNlIGZvcm1zIG9mIGlkZW50aWZpY2F0aW9uIGlzIHJlcXVpcmVkLiBJZiBhIGZvcm1vZiBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBpcyB1c2VkIHRvIHZlcmlmeSB0aGUgbmFtZSwgaXQgY2Fubm90IGJlIHVzZWQgdG8gdmVyaWZ5IGFkZHJlc3MuPC9zcGFuPjwvcD48L2JvZHk+PC9leERhdGE+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIgd2VpZ2h0PSJib2xkIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iNC4zbW0iIG5hbWU9IlN1YmZvcm1GbGFnQiIgcHJlc2VuY2U9ImludmlzaWJsZSIgdz0iMy4xNzVtbSIgeD0iMTg3LjMyNTJtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjFtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMW1tIiB0b3BJbnNldD0iMW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjcuMjAwMm1tIiBuYW1lPSJzZk5hbWVMaW5lIiB3PSIxOTAuNTMyMm1tIj48b2NjdXIgbWF4PSItMSIvPjxmaWVsZCBoPSI1Ljk5NzJtbSIgbmFtZT0iRHJvcERvd25MaXN0MSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iMjYuOTg3N21tIiB5PSIxLjE0NjdtbSI+PHVpPjxjaG9pY2VMaXN0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hvaWNlTGlzdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjhwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjFtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMW1tIiB0b3BJbnNldD0iMW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48aXRlbXMgc2F2ZT0iMSI+PHRleHQ+UGFzc3BvcnQ8L3RleHQ+PHRleHQ+UmVzaWRlbnQgUGVybWl0PC90ZXh0Pjx0ZXh0PlBob3RvIERyaXZpbmcgTGljZW5zZTwvdGV4dD48dGV4dD5Ecml2aW5nIExpY2Vuc2U8L3RleHQ+PHRleHQ+RmlyZWFybXMgQ2VydGlmaWNhdGU8L3RleHQ+PHRleHQ+U3RhdGUgUGVuc2lvbiBCb29rPC90ZXh0Pjx0ZXh0PlN1YmNvbnRyYWN0b3JzIENlcnRpZmljYXRlPC90ZXh0Pjx0ZXh0PlRheCBOb3RpZmljYXRpb248L3RleHQ+PC9pdGVtcz48dmFsaWRhdGU+PHNjcmlwdCBjb250ZW50VHlwZT0iYXBwbGljYXRpb24veC1qYXZhc2NyaXB0Ij52YXIgdHlwZVRlbXAgPSB0aGlzLnJhd1ZhbHVlOwoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlBhc3Nwb3J0Iil7Cgl0aGlzLnNmUGFzc3BvcnQucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlBhc3Nwb3J0LnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn0KCmlmKHR5cGVUZW1wID09ICJSZXNpZGVudCBQZXJtaXQiKXsKCXRoaXMuc2ZSZXNpZGVudFBlcm1pdC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmUmVzaWRlbnRQZXJtaXQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlBob3RvIERyaXZpbmcgTGljZW5zZSIgfHwgdHlwZVRlbXAgPT0gIkRyaXZpbmcgTGljZW5zZSIpewoJdGhpcy5zZkRyaXZlcnNMaWNlbnNlLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwp9ZWxzZXsKCXRoaXMuc2ZEcml2ZXJzTGljZW5zZS5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwp9CgppZih0eXBlVGVtcCA9PSAiRmlyZWFybXMgQ2VydGlmaWNhdGUiKXsKCXRoaXMuc2ZGaXJlYXJtc1Blcm1pdC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmRmlyZWFybXNQZXJtaXQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlN0YXRlIFBlbnNpb24gQm9vayIpewoJdGhpcy5zZlN0YXRlUGVuc2lvbkJvb2sucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlN0YXRlUGVuc2lvbkJvb2sucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlN1YmNvbnRyYWN0b3JzIENlcnRpZmljYXRlIil7Cgl0aGlzLnNmU3ViY29udHJhY3RvcnNDZXJ0LnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwp9ZWxzZXsKCXRoaXMuc2ZTdWJjb250cmFjdG9yc0NlcnQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlRheCBOb3RpZmljYXRpb24iKXsKCXRoaXMuc2ZUYXhOb3RpZmljYXRpb24ucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlRheE5vdGlmaWNhdGlvbi5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwp9Cgp0cnVlOwo8L3NjcmlwdD48L3ZhbGlkYXRlPjx2YWx1ZT48dGV4dD5QYXNzcG9ydDwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJidG5SZW1vdmVBIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjExLjExMjZtbSIgeT0iMS41ODc4bW0iPjx1aT48YnV0dG9uLz48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PGNhcHRpb24+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlbW92ZTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxwYXJhIGhBbGlnbj0iY2VudGVyIiBtYXJnaW5MZWZ0PSIwcHQiIG1hcmdpblJpZ2h0PSIwcHQiIHNwYWNlQWJvdmU9IjBwdCIgc3BhY2VCZWxvdz0iMHB0IiB0ZXh0SW5kZW50PSIwcHQiIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGZvbnQgYmFzZWxpbmVTaGlmdD0iMHB0IiBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjwvY2FwdGlvbj48Ym9yZGVyIGhhbmQ9InJpZ2h0Ij48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGJ4Mj8+PGVkZ2Ugc3Ryb2tlPSJyYWlzZWQiLz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjIxMiwyMDgsMjAwIi8+PC9maWxsPjxjb3JuZXIvPjwvYm9yZGVyPjxiaW5kIG1hdGNoPSJub25lIi8+PGV2ZW50IGFjdGl2aXR5PSJjbGljayIgbmFtZT0iZXZlbnRfX2NsaWNrIj48c2NyaXB0IGNvbnRlbnRUeXBlPSJhcHBsaWNhdGlvbi94LWphdmFzY3JpcHQiPnhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmTmFtZUhlYWRlci5TdWJmb3JtRmxhZ0IiKS5yYXdWYWx1ZSA9ICItMSI7CgppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdCIikucmF3VmFsdWUgPT0iMSIpewoJdmFyIG9TdWJmb3JtMSA9IHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmTmFtZUxpbmUiKTsKCW9TdWJmb3JtMS5pbnN0YW5jZU1hbmFnZXIuYWRkSW5zdGFuY2UoKTsKfQppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdCIikucmF3VmFsdWUgPT0gIi0xIil7Cgl2YXIgc3ViZm9ybUNvdW50ID0gc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmTmFtZUxpbmUuYWxsLmxlbmd0aDsKCWlmKHN1YmZvcm1Db3VudCAmZ3Q7IDEpewoJCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVMaW5lLmluc3RhbmNlTWFuYWdlci5yZW1vdmVJbnN0YW5jZShzdWJmb3JtQ291bnQgLSAxKTsKCX0KfQoKc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZk5hbWVMaW5lWyIgKyAoc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmTmFtZUxpbmUuYWxsLmxlbmd0aCAtIDEpICsgIl0iKS5idG5BZGRBLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwpzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTmFtZUxpbmVbIiArIChzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUuc2ZOYW1lTGluZS5hbGwubGVuZ3RoIC0gMSkgKyAiXSIpLmJ0blJlbW92ZUEucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cjwvc2NyaXB0PjwvZXZlbnQ+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iNC43NjI1bW0iIG5hbWU9ImJ0bkFkZEEiIHc9IjkuNTI1bW0iIHg9IjAuNzkzOW1tIiB5PSIxLjU4NzdtbSI+PHVpPjxidXR0b24vPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48Y2FwdGlvbj48dmFsdWU+PHRleHQ+QWRkPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PHBhcmEgaEFsaWduPSJjZW50ZXIiIG1hcmdpbkxlZnQ9IjBwdCIgbWFyZ2luUmlnaHQ9IjBwdCIgc3BhY2VBYm92ZT0iMHB0IiBzcGFjZUJlbG93PSIwcHQiIHRleHRJbmRlbnQ9IjBwdCIgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBiYXNlbGluZVNoaWZ0PSIwcHQiIHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PC9jYXB0aW9uPjxib3JkZXIgaGFuZD0icmlnaHQiPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwYngyPz48ZWRnZSBzdHJva2U9InJhaXNlZCIvPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMjEyLDIwOCwyMDAiLz48L2ZpbGw+PC9ib3JkZXI+PGJpbmQgbWF0Y2g9Im5vbmUiLz48ZXZlbnQgYWN0aXZpdHk9ImNsaWNrIiBuYW1lPSJldmVudF9fY2xpY2siPjxzY3JpcHQgY29udGVudFR5cGU9ImFwcGxpY2F0aW9uL3gtamF2YXNjcmlwdCI+dGhpcy5wcmVzZW5jZSA9ICJpbnZpc2libGUiOwpidG5SZW1vdmVBLnByZXNlbmNlID0gImludmlzaWJsZSI7Cgp4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdCIikucmF3VmFsdWUgPSAiMSI7CgppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdCIikucmF3VmFsdWUgPT0gIjEiKXsKCXZhciBlU3ViZm9ybTEgPSB4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVMaW5lIik7CgllU3ViZm9ybTEuaW5zdGFuY2VNYW5hZ2VyLmFkZEluc3RhbmNlKCk7Cn0KaWYoeGZhLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUuc2ZOYW1lSGVhZGVyLlN1YmZvcm1GbGFnQiIpLnJhd1ZhbHVlID09ICItMSIpewoJdmFyIHN1YmZvcm1Db3VudCA9IHNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZk5hbWVMaW5lLmFsbC5sZW5ndGg7CglzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUuc2ZOYW1lTGluZS5pbnN0YW5jZU1hbmFnZXIucmVtb3ZlSW5zdGFuY2Uoc3ViZm9ybUNvdW50IC0gMSk7Cn0KPC9zY3JpcHQ+PC9ldmVudD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNDk5Nm1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxzdWJmb3JtIGg9IjcuMTk5NG1tIiBuYW1lPSJzZlBhc3Nwb3J0IiB3PSIxMTcuNDgzbW0iIHg9IjczLjAyNW1tIiB5PSIwLjAwMDJtbSI+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSIzMy4zMzc1bW0iIHg9IjAuMDAwMm1tIiB5PSIzLjE3NTVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjcuNzgwOW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UGFzc3BvcnQgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjMwLjE1NjJtbSIgeD0iMzMuMzM4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5Jc3N1aW5nIEF1dGhvcml0eTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSIzMy4zNDM4bW0iIHg9IjMzLjM0NG1tIiB5PSIzLjE3NTVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuMDE4OG1tIiB4PSI2Ni42NzUzbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIEJpcnRoPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjIyLjIzMTRtbSIgeD0iOTIuODY5bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIEV4cGlyeTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkMyIgdz0iMjYuMTkzOG1tIiB4PSI2Ni42ODAzbW0iIHk9IjMuMTc1NW1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDQiIHc9IjI0LjYxM21tIiB4PSI5Mi44N21tIiB5PSIzLjE3NTJtbSI+PHVpPjxkYXRlVGltZUVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvZGF0ZVRpbWVFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjx2YWx1ZT48ZGF0ZS8+PC92YWx1ZT48Zm9ybWF0PjxwaWN0dXJlPkRELU1NLVlZWVk8L3BpY3R1cmU+PC9mb3JtYXQ+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE0MzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjAuMDAwMm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNSIgdz0iMGluIiB4PSIzMy4zMzltbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4ODJtbSIgbmFtZT0iTGluZTE2IiB3PSIwaW4iIHg9IjY2LjY3NjdtbSIgeT0iMC4wMDAzbW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyIvPjwvdmFsdWU+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTciIHc9IjBpbiIgeD0iOTIuODYzOW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIi8+PC92YWx1ZT48L2RyYXc+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xOTkzbW0iIG5hbWU9InNmUmVzaWRlbnRQZXJtaXQiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjExNy40ODE3bW0iIHg9IjczLjA1MDVtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjU4LjczNzVtbSIgeD0iMC4wMDAzbW0iIHk9IjMuMTc1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlZmVyZW5jZSBOdW1iZXI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjguNTc1bW0iIHg9IjU4LjczOG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RGF0ZSBvZiBFeHBpcnk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDUiIHc9IjU4LjY5OThtbSIgeD0iNTguNzUwNW1tIiB5PSIzLjE3NW1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMC4wMDE2bW0iIHk9IjAuMDExNW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4ODJtbSIgbmFtZT0iTGluZTE2IiB3PSIwaW4iIHg9IjU4LjczNzhtbSIgeT0iMC4wMDAybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xOTkzbW0iIG5hbWU9InNmRHJpdmVyc0xpY2Vuc2UiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjExNy40ODE0bW0iIHg9IjczLjAyNTRtbSIgeT0iMC4wMDAzbW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI1OC43Mzc1bW0iIHg9IjAuMDAwM21tIiB5PSIzLjE3NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5MaWNlbnNlIE51bWJlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOC41NzVtbSIgeD0iNTguNzM4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQ2IiB3PSI1OC43MjUybW0iIHg9IjU4Ljc1MDJtbSIgeT0iMy4xNzVtbSI+PHVpPjxkYXRlVGltZUVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvZGF0ZVRpbWVFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjx2YWx1ZT48ZGF0ZS8+PC92YWx1ZT48Zm9ybWF0PjxwaWN0dXJlPkRELU1NLVlZWVk8L3BpY3R1cmU+PC9mb3JtYXQ+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjAuMDAxNm1tIiB5PSIwLjAxMTVtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODgybW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNiIgdz0iMGluIiB4PSI1OC43Mzc4bW0iIHk9IjAuMDAwMm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjcuMTk5OG1tIiBuYW1lPSJzZkZpcmVhcm1zUGVybWl0IiBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIiB3PSIxMTcuNDc3bW0iIHg9IjczLjAyNTFtbSIgeT0iMC4wMDAzbW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PGZpZWxkIGg9IjMuNzgxMW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSIwLjAwMDNtbSIgeT0iMy4xNzUybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZWZlcmVuY2UgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI4LjU3NW1tIiB4PSI0NC40NTA1bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+SXNzdWluZyBBdXRob3JpdHk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjc4MTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iNDQuNDUwM21tIiB5PSIzLjE3NTJtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMC4wMDE2bW0iIHk9IjAuMDEybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iNDQuNDUwM21tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOTAwM21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuNzgxMW1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkNyIgdz0iMjguNTc1MW1tIiB4PSI4OC45MDJtbSIgeT0iMy4xNzQ4bW0iPjx1aT48ZGF0ZVRpbWVFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2RhdGVUaW1lRWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48dmFsdWU+PGRhdGUvPjwvdmFsdWU+PGZvcm1hdD48cGljdHVyZT5ERC1NTS1ZWVlZPC9waWN0dXJlPjwvZm9ybWF0PjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyMy44MTI1bW0iIHg9Ijg4LjkwMDNtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRhdGUgb2YgSXNzdWU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3Pjwvc3ViZm9ybT48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxzdWJmb3JtIGg9IjcuMTk5OG1tIiBuYW1lPSJzZlN0YXRlUGVuc2lvbkJvb2siIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjExNy40Nzk0bW0iIHg9IjczLjAyNTFtbSIgeT0iMC4wMDAybW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4NG1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NTJtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjkuMzY4NG1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlZmVyZW5jZSBOdW1iZXI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjguNTc1bW0iIHg9IjQ0LjQ1MDVtbSIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5Jc3N1aW5nIEF1dGhvcml0eTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMC4wMDE2bW0iIHk9IjAuMDEybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iNDQuNDVtbSIgeT0iMG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODgybW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNiIgdz0iMGluIiB4PSI4OC45bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg0bW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQ4IiB3PSIyOC41NzU4bW0iIHg9Ijg4LjkwMzdtbSIgeT0iMy4xNzUybW0iPjx1aT48ZGF0ZVRpbWVFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2RhdGVUaW1lRWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48dmFsdWU+PGRhdGUvPjwvdmFsdWU+PGZvcm1hdD48cGljdHVyZT5ERC1NTS1ZWVlZPC9waWN0dXJlPjwvZm9ybWF0PjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyMy44MTI1bW0iIHg9Ijg4LjltbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRhdGUgb2YgSXNzdWU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3Pjwvc3ViZm9ybT48c3ViZm9ybSBoPSI3LjE5OThtbSIgbmFtZT0ic2ZTdWJjb250cmFjdG9yc0NlcnQiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjExNy40NzdtbSIgeD0iNzMuMDI1MW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg0bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UmVmZXJlbmNlIE51bWJlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOC41NzVtbSIgeD0iNDQuNDUwNW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pklzc3VpbmcgQXV0aG9yaXR5PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQ0LjQ1bW0iIHg9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjMuMTc1Mm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNCIgdz0iMGluIiB4PSIwLjAwMTZtbSIgeT0iMC4wMTJtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODgybW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNiIgdz0iMGluIiB4PSI0NC40NW1tIiB5PSIwbW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4ODJtbSIgbmFtZT0iTGluZTE2IiB3PSIwaW4iIHg9Ijg4LjltbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODRtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDkiIHc9IjI4LjU3NTFtbSIgeD0iODguOTAybW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xOTk4bW0iIG5hbWU9InNmVGF4Tm90aWZpY2F0aW9uIiBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIiB3PSIxMTcuNDc3bW0iIHg9IjczLjAyNTFtbSIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjkuMzY4NG1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlZmVyZW5jZSBOdW1iZXI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjguNTc1bW0iIHg9IjQ0LjQ1MDVtbSIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5Eb2N1bWVudDwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMC4wMDE2bW0iIHk9IjAuMDEybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iNDQuNDUwM21tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOTAwM21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkMTAiIHc9IjI4LjU3NTFtbSIgeD0iODguOTAybW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45MDAzbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJzZkFkZHJlc3NIZWFkZXIiIHc9IjE5MC41bW0iPjxkcmF3IGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMTkwLjVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjxleERhdGEgY29udGVudFR5cGU9InRleHQvaHRtbCIgbWF4TGVuZ3RoPSIwIj48Ym9keSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94aHRtbCIgeG1sbnM6eGZhPSJodHRwOi8vd3d3LnhmYS5vcmcvc2NoZW1hL3hmYS1kYXRhLzEuMC8iIHhmYTpBUElWZXJzaW9uPSIyLjcuMC4wIj48cD5FdmlkZW5jZSBvZiBBZGRyZXNzIC08c3BhbiBzdHlsZT0ieGZhLXNwYWNlcnVuOnllcyI+wqA8L3NwYW4+PHNwYW4gc3R5bGU9ImZvbnQtd2VpZ2h0Om5vcm1hbCI+QSBtaW5pbXVtIG9mIG9uZSBvZiB0aGVzZSBmb3JtcyBvZiBpZGVudGlmaWNhdGlvbiBpcyByZXF1aXJlZC4gSWYgYSBmb3Jtb2YgaWRlbnRpZmljYXRpb24gaXMgdXNlZCB0byB2ZXJpZnkgdGhlIG5hbWUsIGl0IGNhbm5vdCBiZSB1c2VkIHRvIHZlcmlmeSBhZGRyZXNzLjwvc3Bhbj48L3A+PC9ib2R5PjwvZXhEYXRhPjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiIHdlaWdodD0iYm9sZCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lMTIiIHc9IjE5MC40OTk2bW0iIHk9IjBtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjBpbiIgbmFtZT0iTGluZTEyIiB3PSIxOTAuNDk5Nm1tIiB5PSI0Ljc2MjRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSI0LjNtbSIgbmFtZT0iU3ViZm9ybUZsYWdDIiBwcmVzZW5jZT0iaW52aXNpYmxlIiB3PSIzLjE3NW1tIiB4PSIxODcuMzI0OW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIxbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMW1tIiByaWdodEluc2V0PSIxbW0iIHRvcEluc2V0PSIxbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xODhtbSIgbmFtZT0ic2ZBZGRyZXNzTGluZSIgdz0iMTkwLjUwNjRtbSI+PG9jY3VyIG1heD0iLTEiLz48ZmllbGQgaD0iNi4zNW1tIiBuYW1lPSJEcm9wRG93bkxpc3QxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSIyNi45ODc0bW0iIHk9IjAuNzk0bW0iPjx1aT48Y2hvaWNlTGlzdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9jaG9pY2VMaXN0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOHB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIxbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMW1tIiByaWdodEluc2V0PSIxbW0iIHRvcEluc2V0PSIxbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxpdGVtcyBzYXZlPSIxIj48dGV4dD5Ib21lIFZpc2l0PC90ZXh0Pjx0ZXh0Pk1vcnRnYWdlIFN0YXRlbWVudDwvdGV4dD48dGV4dD5UYXggQmlsbDwvdGV4dD48dGV4dD5SZW50IENhcmQ8L3RleHQ+PHRleHQ+QmFuayBTdGF0ZW1lbnQ8L3RleHQ+PHRleHQ+SW5zdXJhbmNlIENlcnRpZmljYXRlPC90ZXh0Pjx0ZXh0PlV0aWxpdHkgQmlsbDwvdGV4dD48dGV4dD5QaG90byBEcml2aW5nIExpY2Vuc2U8L3RleHQ+PHRleHQ+RHJpdmluZyBMaWNlbnNlPC90ZXh0Pjx0ZXh0PlN0YXRlIFBlbnNpb24gQm9vazwvdGV4dD48L2l0ZW1zPjx2YWxpZGF0ZT48c2NyaXB0IGNvbnRlbnRUeXBlPSJhcHBsaWNhdGlvbi94LWphdmFzY3JpcHQiPnZhciB0eXBlVGVtcCA9IHRoaXMucmF3VmFsdWU7CgppZih0eXBlVGVtcCA9PSAiSG9tZSBWaXNpdCIpewoJdGhpcy5zZkhvbWVWaXNpdC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmSG9tZVZpc2l0LnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn0KCmlmKHR5cGVUZW1wID09ICJNb3J0Z2FnZSBTdGF0ZW1lbnQiKXsKCXRoaXMuc2ZNb3J0Z2FnZVN0YXRlbWVudC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmTW9ydGdhZ2VTdGF0ZW1lbnQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlRheCBCaWxsIil7Cgl0aGlzLnNmVGF4QmlsbC5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmVGF4QmlsbC5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwp9CgppZih0eXBlVGVtcCA9PSAiUmVudCBDYXJkIil7Cgl0aGlzLnNmUmVudENhcmQucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlJlbnRDYXJkLnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn0KCmlmKHR5cGVUZW1wID09ICJCYW5rIFN0YXRlbWVudCIpewoJdGhpcy5zZkJhbmtTdGF0ZW1lbnQucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZkJhbmtTdGF0ZW1lbnQucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIkluc3VyYW5jZSBDZXJ0aWZpY2F0ZSIpewoJdGhpcy5zZkluc3VyYW5jZUNlcnRpZmljYXRlLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwp9ZWxzZXsKCXRoaXMuc2ZJbnN1cmFuY2VDZXJ0aWZpY2F0ZS5wcmVzZW5jZSA9ICJoaWRkZW4iOwp9CgppZih0eXBlVGVtcCA9PSAiVXRpbGl0eSBCaWxsIil7Cgl0aGlzLnNmVXRpbGl0eUJpbGwucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlV0aWxpdHlCaWxsLnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7Cn0KCmlmKHR5cGVUZW1wID09ICJQaG90byBEcml2aW5nIExpY2Vuc2UiIHx8IHR5cGVUZW1wID09ICJEcml2aW5nIExpY2Vuc2UiKXsKCXRoaXMuc2ZEcml2ZXJzTGljZW5zZS5wcmVzZW5jZSA9ICJ2aXNpYmxlIjsKfWVsc2V7Cgl0aGlzLnNmRHJpdmVyc0xpY2Vuc2UucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKaWYodHlwZVRlbXAgPT0gIlN0YXRlIFBlbnNpb24gQm9vayIpewoJdGhpcy5zZlN0YXRlUGVuc2lvbkJvb2sucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cn1lbHNlewoJdGhpcy5zZlN0YXRlUGVuc2lvbkJvb2sucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQoKdHJ1ZTsKPC9zY3JpcHQ+PC92YWxpZGF0ZT48dmFsdWU+PHRleHQ+SG9tZSBWaXNpdDwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lMTIiIHc9IjE5MC40OTk2bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjQuNzYyNW1tIiBuYW1lPSJidG5SZW1vdmVBIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjExLjExMjJtbSIgeT0iMS41ODc4bW0iPjx1aT48YnV0dG9uLz48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PGNhcHRpb24+PHZhbHVlPjx0ZXh0PlJlbW92ZTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxwYXJhIGhBbGlnbj0iY2VudGVyIiBtYXJnaW5MZWZ0PSIwcHQiIG1hcmdpblJpZ2h0PSIwcHQiIHNwYWNlQWJvdmU9IjBwdCIgc3BhY2VCZWxvdz0iMHB0IiB0ZXh0SW5kZW50PSIwcHQiIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PGZvbnQgYmFzZWxpbmVTaGlmdD0iMHB0IiBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjwvY2FwdGlvbj48Ym9yZGVyIGhhbmQ9InJpZ2h0Ij48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGJ4Mj8+PGVkZ2Ugc3Ryb2tlPSJyYWlzZWQiLz48ZmlsbD48Y29sb3IgdmFsdWU9IjIxMiwyMDgsMjAwIi8+PC9maWxsPjxjb3JuZXIvPjwvYm9yZGVyPjxiaW5kIG1hdGNoPSJub25lIi8+PGV2ZW50IGFjdGl2aXR5PSJjbGljayIgbmFtZT0iZXZlbnRfX2NsaWNrIj48c2NyaXB0IGNvbnRlbnRUeXBlPSJhcHBsaWNhdGlvbi94LWphdmFzY3JpcHQiPnhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0hlYWRlci5TdWJmb3JtRmxhZ0MiKS5yYXdWYWx1ZSA9ICItMSI7CgppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZkFkZHJlc3NIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdDIikucmF3VmFsdWUgPT0iMSIpewoJdmFyIG9TdWJmb3JtMSA9IHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0xpbmUiKTsKCW9TdWJmb3JtMS5pbnN0YW5jZU1hbmFnZXIuYWRkSW5zdGFuY2UoKTsKfQppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZkFkZHJlc3NIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdDIikucmF3VmFsdWUgPT0gIi0xIil7Cgl2YXIgc3ViZm9ybUNvdW50ID0gc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0xpbmUuYWxsLmxlbmd0aDsKCWlmKHN1YmZvcm1Db3VudCAmZ3Q7IDEpewoJCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZkFkZHJlc3NMaW5lLmluc3RhbmNlTWFuYWdlci5yZW1vdmVJbnN0YW5jZShzdWJmb3JtQ291bnQgLSAxKTsKCX0KfQoKc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZkFkZHJlc3NMaW5lWyIgKyAoc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0xpbmUuYWxsLmxlbmd0aCAtIDEpICsgIl0iKS5idG5BZGRBLnByZXNlbmNlID0gInZpc2libGUiOwpzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmQWRkcmVzc0xpbmVbIiArIChzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUuc2ZBZGRyZXNzTGluZS5hbGwubGVuZ3RoIC0gMSkgKyAiXSIpLmJ0blJlbW92ZUEucHJlc2VuY2UgPSAidmlzaWJsZSI7Cjwvc2NyaXB0PjwvZXZlbnQ+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iNC43NjI1bW0iIG5hbWU9ImJ0bkFkZEEiIHc9IjkuNTI1bW0iIHg9IjAuNzkzNm1tIiB5PSIxLjU4NzhtbSI+PHVpPjxidXR0b24vPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48Y2FwdGlvbj48dmFsdWU+PHRleHQ+QWRkPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PHBhcmEgaEFsaWduPSJjZW50ZXIiIG1hcmdpbkxlZnQ9IjBwdCIgbWFyZ2luUmlnaHQ9IjBwdCIgc3BhY2VBYm92ZT0iMHB0IiBzcGFjZUJlbG93PSIwcHQiIHRleHRJbmRlbnQ9IjBwdCIgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBiYXNlbGluZVNoaWZ0PSIwcHQiIHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PC9jYXB0aW9uPjxib3JkZXIgaGFuZD0icmlnaHQiPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwYngyPz48ZWRnZSBzdHJva2U9InJhaXNlZCIvPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMjEyLDIwOCwyMDAiLz48L2ZpbGw+PC9ib3JkZXI+PGJpbmQgbWF0Y2g9Im5vbmUiLz48ZXZlbnQgYWN0aXZpdHk9ImNsaWNrIiBuYW1lPSJldmVudF9fY2xpY2siPjxzY3JpcHQgY29udGVudFR5cGU9ImFwcGxpY2F0aW9uL3gtamF2YXNjcmlwdCI+dGhpcy5wcmVzZW5jZSA9ICJpbnZpc2libGUiOwpidG5SZW1vdmVBLnByZXNlbmNlID0gImludmlzaWJsZSI7CgoKeGZhLnJlc29sdmVOb2RlKCJzZk1haW4uc2ZJRFZlcmlmaWNhdGlvbkUuc2ZBZGRyZXNzSGVhZGVyLlN1YmZvcm1GbGFnQyIpLnJhd1ZhbHVlID0gIjEiOwoKCmlmKHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0hlYWRlci5TdWJmb3JtRmxhZ0MiKS5yYXdWYWx1ZSA9PSAiMSIpewoJdmFyIGVTdWJmb3JtMSA9IHhmYS5yZXNvbHZlTm9kZSgic2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0xpbmUiKTsKCWVTdWJmb3JtMS5pbnN0YW5jZU1hbmFnZXIuYWRkSW5zdGFuY2UoKTsKfQovKgppZih4ZmEucmVzb2x2ZU5vZGUoInNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZkFkZHJlc3NIZWFkZXIuU3ViZm9ybUZsYWdDIikucmF3VmFsdWUgPT0gIi0xIil7Cgl2YXIgc3ViZm9ybUNvdW50ID0gc2ZNYWluLnNmSURWZXJpZmljYXRpb25FLnNmQWRkcmVzc0xpbmUuYWxsLmxlbmd0aDsKCXNmTWFpbi5zZklEVmVyaWZpY2F0aW9uRS5zZkFkZHJlc3NMaW5lLmluc3RhbmNlTWFuYWdlci5yZW1vdmVJbnN0YW5jZShzdWJmb3JtQ291bnQgLSAxKTsKfQoqLwo8L3NjcmlwdD48L2V2ZW50PjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lMTIiIHc9IjE5MC40OTk2bW0iIHk9IjAuMDAwMm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48c3ViZm9ybSBoPSIwLjI4Mjk4NGluIiBuYW1lPSJzZkhvbWVWaXNpdCIgdz0iNC42MjUwMTZpbiIgeD0iNzMuMDI1bW0iIHk9IjAuMDAwMm1tIj48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjQ3LjYxNzltbSIgeD0iNjkuODUwNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RGF0ZSBvZiBWaXNpdDwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkMiIgdz0iNDcuNjI1bW0iIHg9IjY5Ljg1MDRtbSIgeT0iMy4xNzVtbSI+PHVpPjxkYXRlVGltZUVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvZGF0ZVRpbWVFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjx2YWx1ZT48ZGF0ZS8+PC92YWx1ZT48Zm9ybWF0PjxwaWN0dXJlPkRELU1NLVlZWVk8L3BpY3R1cmU+PC9mb3JtYXQ+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE0MzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE1IiB3PSIwaW4iIHg9IjY5Ljg1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTQzOG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iNDAuNDgxMm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+V2VyZSB0aGUgcHJlbWlzZXMgZW50ZXJlZD88L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2RyYXc+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZmllbGQgaD0iNm1tIiBuYW1lPSJDaGVja0JveDEiIHc9IjE0LjI4NzVtbSIgeD0iNDAuNDgyOG1tIiB5PSIwLjQ3ODRtbSI+PHVpPjxjaGVja0J1dHRvbj48Ym9yZGVyPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwY2IyPz48ZWRnZSBzdHJva2U9Imxvd2VyZWQiLz48ZmlsbC8+PC9ib3JkZXI+PC9jaGVja0J1dHRvbj48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBsZWZ0SW5zZXQ9IjFtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMW1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48dmFsdWU+PGludGVnZXI+MDwvaW50ZWdlcj48L3ZhbHVlPjxjYXB0aW9uIHBsYWNlbWVudD0icmlnaHQiIHJlc2VydmU9IjUuNTZtbSI+PHBhcmEgbWFyZ2luTGVmdD0iMHB0IiBtYXJnaW5SaWdodD0iMHB0IiBzcGFjZUFib3ZlPSIwcHQiIHNwYWNlQmVsb3c9IjBwdCIgdGV4dEluZGVudD0iMHB0IiB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxmb250IGJhc2VsaW5lU2hpZnQ9IjBwdCIgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48dmFsdWU+PHRleHQ+WWVzPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9jYXB0aW9uPjxpdGVtcz48aW50ZWdlcj4xPC9pbnRlZ2VyPjxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+PGludGVnZXI+MjwvaW50ZWdlcj48L2l0ZW1zPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjZtbSIgbmFtZT0iQ2hlY2tCb3gxIiB3PSIxNC4yODc1bW0iIHg9IjU0Ljc3MDJtbSIgeT0iMC40Nzg0bW0iPjx1aT48Y2hlY2tCdXR0b24+PGJvcmRlcj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGNiMj8+PGVkZ2Ugc3Ryb2tlPSJsb3dlcmVkIi8+PGZpbGwvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvY2hlY2tCdXR0b24+PC91aT48Zm9udCB0eXBlZmFjZT0iTXlyaWFkIFBybyIvPjxtYXJnaW4gbGVmdEluc2V0PSIxbW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjFtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+PC92YWx1ZT48Y2FwdGlvbiBwbGFjZW1lbnQ9InJpZ2h0IiByZXNlcnZlPSI1LjU2bW0iPjxwYXJhIG1hcmdpbkxlZnQ9IjBwdCIgbWFyZ2luUmlnaHQ9IjBwdCIgc3BhY2VBYm92ZT0iMHB0IiBzcGFjZUJlbG93PSIwcHQiIHRleHRJbmRlbnQ9IjBwdCIgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Zm9udCBiYXNlbGluZVNoaWZ0PSIwcHQiIHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5vPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PC9jYXB0aW9uPjxpdGVtcz48aW50ZWdlcj4xPC9pbnRlZ2VyPjxpbnRlZ2VyPjA8L2ludGVnZXI+PGludGVnZXI+MjwvaW50ZWdlcj48L2l0ZW1zPjwvZmllbGQ+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjAuMjgzaW4iIG5hbWU9InNmTW9ydGdhZ2VTdGF0ZW1lbnQiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjQuNjI1MDcxaW4iIHg9IjczLjAyNW1tIj48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjQ0LjQ1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHk9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UmVmZXJlbmNlIE51bWJlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzQ1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeD0iNDQuNDVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5hbWUgb2YgTGVuZGVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQxMCIgdz0iMjguNTc1MW1tIiB4PSI4OC45MDE4bW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/Pjwvc3ViZm9ybT48c3ViZm9ybSBoPSIwLjI4M2luIiBuYW1lPSJzZlRheEJpbGwiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjQuNjI1MDcxaW4iIHg9IjczLjAyNW1tIiB5PSIwLjAwMDdtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjQ0LjQ1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHk9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UmVmZXJlbmNlIE51bWJlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzQ1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeD0iNDQuNDVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5hbWUgb2YgQXV0aG9yaXR5PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQxMCIgdz0iMjguNTc1MW1tIiB4PSI4OC45MDE4bW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMC4yODNpbiIgbmFtZT0ic2ZSZW50Q2FyZCIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiIgdz0iNC42MjUwNzFpbiIgeD0iNzMuMDI1bW0iIHk9IjAuMDAwN21tIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iNDQuNDVtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNCIgdz0iMGluIiB4PSI4OC45bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeT0iMC4wMDAxbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZWZlcmVuY2UgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjMuMTc0Nm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjkuMzY4NG1tIiB4PSI0NC40NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+TmFtZSBvZiBBdXRob3JpdHk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDEwIiB3PSIyOC41NzUxbW0iIHg9Ijg4LjkwMThtbSIgeT0iMy4xNzQ4bW0iPjx1aT48ZGF0ZVRpbWVFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L2RhdGVUaW1lRWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48dmFsdWU+PGRhdGUvPjwvdmFsdWU+PGZvcm1hdD48cGljdHVyZT5ERC1NTS1ZWVlZPC9waWN0dXJlPjwvZm9ybWF0PjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyMy44MTI1bW0iIHg9Ijg4LjltbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRhdGUgb2YgSXNzdWU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3Pjwvc3ViZm9ybT48c3ViZm9ybSBoPSIwLjI4M2luIiBuYW1lPSJzZkJhbmtTdGF0ZW1lbnQiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjQuNjI1MDcxaW4iIHg9IjczLjAyNW1tIiB5PSIwLjAwMDZtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjQ0LjQ1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHk9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QWNjb3VudCBOdW1iZXI8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzQ2bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQ0LjQ1bW0iIHg9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjMuMTc0NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHg9IjQ0LjQ1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5OYW1lIG9mIElzc3VlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkMTAiIHc9IjI4LjU3NTFtbSIgeD0iODguOTAxOG1tIiB5PSIzLjE3NDhtbSI+PHVpPjxkYXRlVGltZUVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvZGF0ZVRpbWVFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjx2YWx1ZT48ZGF0ZS8+PC92YWx1ZT48Zm9ybWF0PjxwaWN0dXJlPkRELU1NLVlZWVk8L3BpY3R1cmU+PC9mb3JtYXQ+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjIzLjgxMjVtbSIgeD0iODguOW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+RGF0ZSBvZiBJc3N1ZTwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjAuMjgzaW4iIG5hbWU9InNmSW5zdXJhbmNlQ2VydGlmaWNhdGUiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjQuNjI1MDcxaW4iIHg9IjczLjAyNW1tIiB5PSIwLjAwMDdtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjQ0LjQ1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOW1tIiB5PSIwLjAwMDRtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIyOS4zNjg0bW0iIHk9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+UmVmZXJlbmNlIE51bWJlcjwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDZtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzQ1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeD0iNDQuNDVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0Pk5hbWUgb2YgSXNzdWVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQxMCIgdz0iMjguNTc1MW1tIiB4PSI4OC45MDE4bW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iMC4yODNpbiIgbmFtZT0ic2ZVdGlsaXR5QmlsbCIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiIgdz0iNC42MjUwNzFpbiIgeD0iNzMuMDI1bW0iIHk9IjAuMDAwN21tIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZT48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iNDQuNDVtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGRyYXcgaD0iNy4xODc4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxNCIgdz0iMGluIiB4PSI4OC45bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeT0iMC4wMDAxbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZWZlcmVuY2UgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjMuMTc0Nm1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0Pjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PGZvbnQgc2l6ZT0iOXB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMS4yN21tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjwvZmllbGQ+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY5MW1tIiBuYW1lPSJUZXh0RmllbGQxIiB3PSI0NC40NW1tIiB4PSI0NC40NW1tIiB5PSIzLjE3NDVtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjxmb250IHNpemU9IjlwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjEuMjdtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjkuMzY4NG1tIiB4PSI0NC40NW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+TmFtZSBvZiBVdGlsaXR5PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iMy45NjkxbW0iIG5hbWU9IkRhdGVUaW1lRmllbGQxMCIgdz0iMjguNTc1MW1tIiB4PSI4OC45MDE4bW0iIHk9IjMuMTc0OG1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xOTkzbW0iIG5hbWU9InNmRHJpdmVyc0xpY2Vuc2UiIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iIHc9IjExNy40ODE0bW0iIHg9IjczLjAyNW1tIiB5PSIwLjAwMDZtbSI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIGV4cGFuZCAwPz48ZmllbGQgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlRleHRGaWVsZDEiIHc9IjU4LjczNzVtbSIgeD0iMC4wMDAzbW0iIHk9IjMuMTc1bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkxpY2Vuc2UgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI4LjU3NW1tIiB4PSI1OC43MzhtbSI+PHVpPjx0ZXh0RWRpdD48bWFyZ2luLz48L3RleHRFZGl0PjwvdWk+PHZhbHVlPjx0ZXh0PkRhdGUgb2YgSXNzdWU8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iRGF0ZVRpbWVGaWVsZDYiIHc9IjU4LjcyNTJtbSIgeD0iNTguNzUwMm1tIiB5PSIzLjE3NW1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjcuMTg3OG1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTQiIHc9IjBpbiIgeD0iMC4wMDE2bW0iIHk9IjAuMDExNW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4ODJtbSIgbmFtZT0iTGluZTE2IiB3PSIwaW4iIHg9IjU4LjczNzhtbSIgeT0iMC4wMDAybW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PHN1YmZvcm0gaD0iNy4xOTk4bW0iIG5hbWU9InNmU3RhdGVQZW5zaW9uQm9vayIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiIgdz0iMTE3LjQ3OTRtbSIgeD0iNzMuMDI1bW0iIHk9IjAuMDAwN21tIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgZXhwYW5kIDA/PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2ODRtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzUybW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI5LjM2ODRtbSIgeT0iMC4wMDA0bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZWZlcmVuY2UgTnVtYmVyPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjI4LjU3NW1tIiB4PSI0NC40NTA1bW0iIHk9IjAuMDAwNG1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+SXNzdWluZyBBdXRob3JpdHk8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSIzLjk2OTFtbSIgbmFtZT0iVGV4dEZpZWxkMSIgdz0iNDQuNDVtbSIgeD0iNDQuNDVtbSIgeT0iMy4xNzQ4bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PGJvcmRlciBwcmVzZW5jZT0iaGlkZGVuIj48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgU3R5bGVJRCBhcGVkMD8+PGVkZ2UvPjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSI3LjE4NzhtbSIgbmFtZT0iTGluZTE0IiB3PSIwaW4iIHg9IjAuMDAxNm1tIiB5PSIwLjAxMm1tIj48dmFsdWU+PGxpbmU+PGVkZ2UvPjwvbGluZT48L3ZhbHVlPjx1aT48ZGVmYXVsdFVpLz48L3VpPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSI3LjE4ODJtbSIgbmFtZT0iTGluZTE2IiB3PSIwaW4iIHg9IjQ0LjQ1bW0iIHk9IjBtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3PjxkcmF3IGg9IjcuMTg4Mm1tIiBuYW1lPSJMaW5lMTYiIHc9IjBpbiIgeD0iODguOW1tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iPjxlZGdlLz48L2xpbmU+PC92YWx1ZT48dWk+PGRlZmF1bHRVaS8+PC91aT48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjMuOTY4NG1tIiBuYW1lPSJEYXRlVGltZUZpZWxkOCIgdz0iMjguNTc1OG1tIiB4PSI4OC45MDM3bW0iIHk9IjMuMTc1Mm1tIj48dWk+PGRhdGVUaW1lRWRpdD48Ym9yZGVyIHByZXNlbmNlPSJoaWRkZW4iPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBTdHlsZUlEIGFwZWQwPz48ZWRnZS8+PC9ib3JkZXI+PG1hcmdpbi8+PC9kYXRlVGltZUVkaXQ+PC91aT48Zm9udCBzaXplPSI5cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjBtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjBtbSIvPjxwYXJhIHZBbGlnbj0ibWlkZGxlIi8+PHZhbHVlPjxkYXRlLz48L3ZhbHVlPjxmb3JtYXQ+PHBpY3R1cmU+REQtTU0tWVlZWTwvcGljdHVyZT48L2Zvcm1hdD48L2ZpZWxkPjxkcmF3IGg9IjMuOTY4OG1tIiBuYW1lPSJTdGF0aWNUZXh0MiIgdz0iMjMuODEyNW1tIiB4PSI4OC45bW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5EYXRlIG9mIElzc3VlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjwvZHJhdz48L3N1YmZvcm0+PC9zdWJmb3JtPjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PC9zdWJmb3JtPjxzdWJmb3JtIGg9IjE5LjA1MDFtbSIgbmFtZT0ic2ZTaWduYXR1cmVzIiB3PSIxOTAuNTAxNm1tIj48ZHJhdyBoPSI1LjU1NjJtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDEiIHc9IjE5MC41bW0iIHg9IjAuMDAwMW1tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+SWRlbnRpdHkgVmVyaWZpY2F0aW9uIENlcnRpZmljYXRlPC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iOHB0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiIHdlaWdodD0iYm9sZCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjBtbSIgbGVmdEluc2V0PSIxLjI3bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48Ym9yZGVyPjxlZGdlIHRoaWNrbmVzcz0iMC4zODFtbSIvPjxmaWxsPjxjb2xvciB2YWx1ZT0iMTkyLDE5MiwxOTIiLz48L2ZpbGw+PGNvcm5lciB0aGlja25lc3M9IjAuMzgxbW0iLz48L2JvcmRlcj48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyA1MzQ5ODMgMTU3NTAgMCAwIDM2MDAgMCAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biAzMyBJZGVudGl0eSBWZXJpZmljYXRpb24gQ2VydGlmaWNhdGUgMCAzNjAwIDEwMTkxIDAgMCAwICJBcmlhbCIgMSAwIDgwMDAgSVNPLTg4NTktMT8+PC9kcmF3PjxmaWVsZCBoPSI5LjUyNW1tIiBuYW1lPSJTaWduYXR1cmVGaWVsZDEiIHc9IjYzLjQ5OTZtbSIgeD0iMC4wMDAzbW0iIHk9IjkuNTI1bW0iPjx1aT48c2lnbmF0dXJlPjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjwvYm9yZGVyPjxtYXJnaW4vPjwvc2lnbmF0dXJlPjwvdWk+PGZvbnQgdHlwZWZhY2U9Ik15cmlhZCBQcm8iLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwbW0iIGxlZnRJbnNldD0iMG1tIiByaWdodEluc2V0PSIwbW0iIHRvcEluc2V0PSIwbW0iLz48cGFyYSB2QWxpZ249Im1pZGRsZSIvPjxiaW5kIG1hdGNoPSJub25lIi8+PC9maWVsZD48ZHJhdyBoPSIzLjk2ODhtbSIgbmFtZT0iU3RhdGljVGV4dDIiIHc9IjM4LjA5OTdtbSIgeD0iMC4wMDAxbW0iIHk9IjUuNTU2M21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+QXBwbGljYW50PC90ZXh0PjwvdmFsdWU+PGZvbnQgc2l6ZT0iN3B0IiB0eXBlZmFjZT0iQXJpYWwiLz48bWFyZ2luIGJvdHRvbUluc2V0PSIwLjVtbSIgbGVmdEluc2V0PSIwLjVtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMC41bW0iIHRvcEluc2V0PSIwLjVtbSIvPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuYm91bmRzIDEwNTE2NSA4NDE2IDAgMCAxNDE3IDE0MTcgMCAwPz48P3JlbmRlckNhY2hlLnRleHRSdW4gOSBBcHBsaWNhbnQgMCAxNDE3IDY5NDQgMCAwIDAgIkFyaWFsIiAwIDAgNzAwMCBJU08tODg1OS0xPz48L2RyYXc+PGZpZWxkIGg9IjkuNTI1bW0iIG5hbWU9IlNpZ25hdHVyZUZpZWxkMSIgdz0iNjMuNW1tIiB4PSI2My40OTk5bW0iIHk9IjkuNTI1bW0iPjx1aT48c2lnbmF0dXJlPjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3NpZ25hdHVyZT48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjBtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48YmluZCBtYXRjaD0ibm9uZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjYzLjUwMDFtbSIgeT0iNS41NTYzbW0iPjx1aT48dGV4dEVkaXQ+PG1hcmdpbi8+PC90ZXh0RWRpdD48L3VpPjx2YWx1ZT48dGV4dD5SZWd1bGF0b3I8L3RleHQ+PC92YWx1ZT48Zm9udCBzaXplPSI3cHQiIHR5cGVmYWNlPSJBcmlhbCIvPjxtYXJnaW4gYm90dG9tSW5zZXQ9IjAuNW1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiByaWdodEluc2V0PSIwLjVtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjAuNW1tIi8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS5ib3VuZHMgMTA1MTY1IDg0MTYgMCAwIDE0MTcgMTQxNyAwIDA/Pjw/cmVuZGVyQ2FjaGUudGV4dFJ1biA5IFJlZ3VsYXRvciAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZmllbGQgaD0iOS41MjVtbSIgbmFtZT0iU2lnbmF0dXJlRmllbGQxIiB3PSI2My41bW0iIHg9IjEyNi45OTk5bW0iIHk9IjkuNTI1bW0iPjx1aT48c2lnbmF0dXJlPjxib3JkZXIgcHJlc2VuY2U9ImhpZGRlbiI+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFN0eWxlSUQgYXBlZDA/PjxlZGdlLz48L2JvcmRlcj48bWFyZ2luLz48L3NpZ25hdHVyZT48L3VpPjxmb250IHR5cGVmYWNlPSJNeXJpYWQgUHJvIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMG1tIiBsZWZ0SW5zZXQ9IjBtbSIgcmlnaHRJbnNldD0iMG1tIiB0b3BJbnNldD0iMG1tIi8+PHBhcmEgdkFsaWduPSJtaWRkbGUiLz48YmluZCBtYXRjaD0ibm9uZSIvPjwvZmllbGQ+PGRyYXcgaD0iMy45Njg4bW0iIG5hbWU9IlN0YXRpY1RleHQyIiB3PSIzOC4wOTk3bW0iIHg9IjEyNy4wMDAxbW0iIHk9IjUuNTU2M21tIj48dWk+PHRleHRFZGl0PjxtYXJnaW4vPjwvdGV4dEVkaXQ+PC91aT48dmFsdWU+PHRleHQ+V2l0bmVzczwvdGV4dD48L3ZhbHVlPjxmb250IHNpemU9IjdwdCIgdHlwZWZhY2U9IkFyaWFsIi8+PG1hcmdpbiBib3R0b21JbnNldD0iMC41bW0iIGxlZnRJbnNldD0iMC41bW0iIHJpZ2h0SW5zZXQ9IjAuNW1tIiB0b3BJbnNldD0iMC41bW0iLz48P3JlbmRlckNhY2hlLmJvdW5kcyAxMDUxNjUgODQxNiAwIDAgMTQxNyAxNDE3IDAgMD8+PD9yZW5kZXJDYWNoZS50ZXh0UnVuIDcgV2l0bmVzcyAwIDE0MTcgNjk0NCAwIDAgMCAiQXJpYWwiIDAgMCA3MDAwIElTTy04ODU5LTE/PjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIxMy40OTM4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxMyIgdz0iMGluIiB4PSI2My41MDAxbW0iIHk9IjUuNTU2M21tIj48dmFsdWU+PGxpbmUgc2xvcGU9Ii8iLz48L3ZhbHVlPjwvZHJhdz48ZHJhdyBoPSIxMy40OTM4bW0iIG5hbWU9IkxpbmUxMyIgdz0iMGluIiB4PSIxMjcuMDAwMW1tIiB5PSI1LjU1NjNtbSI+PHZhbHVlPjxsaW5lIHNsb3BlPSIvIj48ZWRnZS8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3Pjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBleHBhbmQgMD8+PGRyYXcgaD0iMGluIiBuYW1lPSJMaW5lMTIiIHc9IjE5MC41MDE2bW0iIHk9IjE5LjA1bW0iPjx2YWx1ZT48bGluZSBzbG9wZT0iLyI+PGVkZ2UgdGhpY2tuZXNzPSIwLjM4MW1tIi8+PC9saW5lPjwvdmFsdWU+PHVpPjxkZWZhdWx0VWkvPjwvdWk+PC9kcmF3Pjwvc3ViZm9ybT48L3N1YmZvcm0+PHZhcmlhYmxlcz48c2NyaXB0IGNvbnRlbnRUeXBlPSJhcHBsaWNhdGlvbi94LWphdmFzY3JpcHQiIG5hbWU9InNmTGluZVNjcmlwdHMiPmZ1bmN0aW9uIGhpZGVNZSgpewoJc2ZNYWluLnNmTGluZS5idG5BZGRBLnByZXNlbmNlID0gImhpZGRlbiI7CglzZk1haW4uc2ZMaW5lLmJ0blJlbW92ZUEucHJlc2VuY2UgPSAiaGlkZGVuIjsKfQo8L3NjcmlwdD48L3ZhcmlhYmxlcz48bWFyZ2luIGxlZnRJbnNldD0iNi4wOTZtbSIgdG9wSW5zZXQ9IjMuODFtbSIvPjwvc3ViZm9ybT48cHJvdG8vPjw/cmVuZGVyQ2FjaGUuc3Vic2V0ICJBcmlhbCIgMCAwIElTTy04ODU5LTEgNCAxOTIgNDggMDAwMzAwMEIwMDBDMDAxMDAwMTQwMDE1MDAxNjAwMTcwMDIyMDAyNDAwMjUwMDI2MDAyNzAwMjgwMDI5MDAyQjAwMkMwMDJGMDAzMDAwMzEwMDMzMDAzNTAwMzYwMDM5MDAzQTAwM0MwMDQ0MDA0NTAwNDYwMDQ3MDA0ODAwNDkwMDRBMDA0QjAwNEMwMDRGMDA1MDAwNTEwMDUyMDA1MzAwNTUwMDU2MDA1NzAwNTgwMDU5MDA1QTAwNUIwMDVDICgpLTEyMzQ/QUJDREVGSElMTU5QUlNWV1lhYmNkZWZnaGlsbW5vcHJzdHV2d3h5Pz48P3JlbmRlckNhY2hlLnN1YnNldCAiQXJpYWwiIDEgMCBJU08tODg1OS0xIDQgMTEyIDI4IDAwMDMwMDEwMDAxNDAwMjQwMDI2MDAyODAwMjkwMDJDMDAzMzAwMzcwMDM5MDA0NDAwNDYwMDQ3MDA0ODAwNDkwMDRBMDA0QjAwNEMwMDRGMDA1MDAwNTEwMDUyMDA1MzAwNTUwMDU2MDA1NzAwNUMgLTFBQ0VGSVBUVmFjZGVmZ2hpbG1ub3Byc3R5Pz48L3N1YmZvcm0+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIERlZmF1bHRMYW5ndWFnZSBKYXZhU2NyaXB0Pz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgRGVmYXVsdFJ1bkF0IGNsaWVudD8+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIEdyaWQgc2hvdzowLCBzbmFwOjEsIHVuaXRzOjAsIGNvbG9yOmZmODA4MCwgb3JpZ2luOigwLDApLCBpbnRlcnZhbDooMzEyNTAsMzEyNTApPz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgRGVmYXVsdFByZXZpZXdUeXBlIGludGVyYWN0aXZlPz48P29yaWdpbmFsWEZBVmVyc2lvbiBodHRwOi8vd3d3LnhmYS5vcmcvc2NoZW1hL3hmYS10ZW1wbGF0ZS8yLjEvIExlZ2FjeVBvc2l0aW9uaW5nOjAgTGVnYWN5RXZlbnRNb2RlbDowPz48P3RlbXBsYXRlRGVzaWduZXIgRm9ybVRhcmdldFZlcnNpb24gMjU/Pjw/dGVtcGxhdGVEZXNpZ25lciBab29tIDEyMz8+PD90ZW1wbGF0ZURlc2lnbmVyIFJ1bGVycyBob3Jpem9udGFsOjEsIHZlcnRpY2FsOjEsIGd1aWRlbGluZXM6MSwgY3Jvc3NoYWlyczowPz48L3RlbXBsYXRlPg==
Cjx4ZmE6ZGF0YXNldHMgeG1sbnM6eGZhPSJodHRwOi8vd3d3LnhmYS5vcmcvc2NoZW1hL3hmYS1kYXRhLzEuMC8iCj48eGZhOmRhdGEgeGZhOmRhdGFOb2RlPSJkYXRhR3JvdXAiCi8+PC94ZmE6ZGF0YXNldHMKPg==
PGNvbmZpZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy54ZmEub3JnL3NjaGVtYS94Y2kvMS4wLyIKPjxhZ2VudCBuYW1lPSJkZXNpZ25lciIKPjwhLS0gIFswLi5uXSAgLS0+PGRlc3RpbmF0aW9uCj5wZGY8L2Rlc3RpbmF0aW9uCj48cGRmCj48IS0tICBbMC4ubl0gIC0tPjxmb250SW5mbwovPjwvcGRmCj48L2FnZW50Cj48cHJlc2VudAo+PCEtLSAgWzAuLm5dICAtLT48cGRmCj48IS0tICBbMC4ubl0gIC0tPjx2ZXJzaW9uCj4xLjc8L3ZlcnNpb24KPjxyZW5kZXJQb2xpY3kKPmNsaWVudDwvcmVuZGVyUG9saWN5Cj48Y3JlYXRvcgo+QWRvYmUgTGl2ZUN5Y2xlIERlc2lnbmVyIEVTIDEwLjA8L2NyZWF0b3IKPjxwcm9kdWNlcgo+QWRvYmUgTGl2ZUN5Y2xlIERlc2lnbmVyIEVTIDEwLjA8L3Byb2R1Y2VyCj48c2NyaXB0TW9kZWwKPlhGQTwvc2NyaXB0TW9kZWwKPjxpbnRlcmFjdGl2ZQo+MTwvaW50ZXJhY3RpdmUKPjx0YWdnZWQKPjE8L3RhZ2dlZAo+PGZvbnRJbmZvCj48ZW1iZWQKPjE8L2VtYmVkCj48L2ZvbnRJbmZvCj48Y29tcHJlc3Npb24KPjxsZXZlbAo+NjwvbGV2ZWwKPjxjb21wcmVzc0xvZ2ljYWxTdHJ1Y3R1cmUKPjE8L2NvbXByZXNzTG9naWNhbFN0cnVjdHVyZQo+PGNvbXByZXNzT2JqZWN0U3RyZWFtCj4xPC9jb21wcmVzc09iamVjdFN0cmVhbQo+PC9jb21wcmVzc2lvbgo+PGxpbmVhcml6ZWQKPjE8L2xpbmVhcml6ZWQKPjxzaWxlbnRQcmludAo+PGFkZFNpbGVudFByaW50Cj4wPC9hZGRTaWxlbnRQcmludAo+PHByaW50ZXJOYW1lCi8+PC9zaWxlbnRQcmludAo+PHZpZXdlclByZWZlcmVuY2VzCj48ZHVwbGV4T3B0aW9uCj5zaW1wbGV4PC9kdXBsZXhPcHRpb24KPjxudW1iZXJPZkNvcGllcwo+MDwvbnVtYmVyT2ZDb3BpZXMKPjxwcmludFNjYWxpbmcKPmFwcERlZmF1bHQ8L3ByaW50U2NhbGluZwo+PHBpY2tUcmF5QnlQREZTaXplCj4wPC9waWNrVHJheUJ5UERGU2l6ZQo+PGVuZm9yY2UKLz48QURCRV9KU0RlYnVnZ2VyCj5kZWxlZ2F0ZTwvQURCRV9KU0RlYnVnZ2VyCj48QURCRV9KU0NvbnNvbGUKPmRlbGVnYXRlPC9BREJFX0pTQ29uc29sZQo+PGFkZFZpZXdlclByZWZlcmVuY2VzCj4wPC9hZGRWaWV3ZXJQcmVmZXJlbmNlcwo+PC92aWV3ZXJQcmVmZXJlbmNlcwo+PC9wZGYKPjxjb21tb24KPjxsb2cKPjx0bwo+bWVtb3J5PC90bwo+PG1vZGUKPm92ZXJ3cml0ZTwvbW9kZQo+PC9sb2cKPjx0ZW1wbGF0ZQo+PGJhc2UKPkM6XFVzZXJzXHN1ZGFcRGVza3RvcFxjcmVhdGVkXHhmYVw8L2Jhc2UKPjwvdGVtcGxhdGUKPjwvY29tbW9uCj48eGRwCj48cGFja2V0cwo+KjwvcGFja2V0cwo+PC94ZHAKPjxkZXN0aW5hdGlvbgo+cGRmPC9kZXN0aW5hdGlvbgo+PHNjcmlwdAo+PHJ1blNjcmlwdHMKPnNlcnZlcjwvcnVuU2NyaXB0cwo+PC9zY3JpcHQKPjxvdXRwdXQKPjx0bwo+dXJpPC90bwo+PHVyaQo+QzpcVXNlcnNcc3VkYVxEZXNrdG9wXGNyZWF0ZWRceGZhXER5bmFtaWNGb3JtU2FtcGxlLnBkZjwvdXJpCj48L291dHB1dAo+PC9wcmVzZW50Cj48YWNyb2JhdAo+PGFjcm9iYXQ3Cj48ZHluYW1pY1JlbmRlcgo+cmVxdWlyZWQ8L2R5bmFtaWNSZW5kZXIKPjwvYWNyb2JhdDcKPjxjb21tb24KPjx2ZXJzaW9uQ29udHJvbCBzb3VyY2VCZWxvdz0ibWFpbnRhaW4iCi8+PGRhdGEKPjx4c2wKPjx1cmkKLz48L3hzbAo+PG91dHB1dFhTTAo+PHVyaQovPjwvb3V0cHV0WFNMCj48L2RhdGEKPjx0ZW1wbGF0ZQo+PGJhc2UKPkM6XFVzZXJzXHN1ZGFcRGVza3RvcFxjcmVhdGVkXHhmYVw8L2Jhc2UKPjxyZWxldmFudAovPjx1cmkKLz48L3RlbXBsYXRlCj48L2NvbW1vbgo+PGF1dG9TYXZlCi8+PC9hY3JvYmF0Cj48L2NvbmZpZwo+
Cjxsb2NhbGVTZXQgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cueGZhLm9yZy9zY2hlbWEveGZhLWxvY2FsZS1zZXQvMi4xLyIKPjxsb2NhbGUgZGVzYz0iRW5nbGlzaCAoVW5pdGVkIFN0YXRlcykiIG5hbWU9ImVuX1VTIgo+PGNhbGVuZGFyU3ltYm9scyBuYW1lPSJncmVnb3JpYW4iCj48bW9udGhOYW1lcwo+PG1vbnRoCj5KYW51YXJ5PC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5GZWJydWFyeTwvbW9udGgKPjxtb250aAo+TWFyY2g8L21vbnRoCj48bW9udGgKPkFwcmlsPC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5NYXk8L21vbnRoCj48bW9udGgKPkp1bmU8L21vbnRoCj48bW9udGgKPkp1bHk8L21vbnRoCj48bW9udGgKPkF1Z3VzdDwvbW9udGgKPjxtb250aAo+U2VwdGVtYmVyPC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5PY3RvYmVyPC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5Ob3ZlbWJlcjwvbW9udGgKPjxtb250aAo+RGVjZW1iZXI8L21vbnRoCj48L21vbnRoTmFtZXMKPjxtb250aE5hbWVzIGFiYnI9IjEiCj48bW9udGgKPkphbjwvbW9udGgKPjxtb250aAo+RmViPC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5NYXI8L21vbnRoCj48bW9udGgKPkFwcjwvbW9udGgKPjxtb250aAo+TWF5PC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5KdW48L21vbnRoCj48bW9udGgKPkp1bDwvbW9udGgKPjxtb250aAo+QXVnPC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5TZXA8L21vbnRoCj48bW9udGgKPk9jdDwvbW9udGgKPjxtb250aAo+Tm92PC9tb250aAo+PG1vbnRoCj5EZWM8L21vbnRoCj48L21vbnRoTmFtZXMKPjxkYXlOYW1lcwo+PGRheQo+U3VuZGF5PC9kYXkKPjxkYXkKPk1vbmRheTwvZGF5Cj48ZGF5Cj5UdWVzZGF5PC9kYXkKPjxkYXkKPldlZG5lc2RheTwvZGF5Cj48ZGF5Cj5UaHVyc2RheTwvZGF5Cj48ZGF5Cj5GcmlkYXk8L2RheQo+PGRheQo+U2F0dXJkYXk8L2RheQo+PC9kYXlOYW1lcwo+PGRheU5hbWVzIGFiYnI9IjEiCj48ZGF5Cj5TdW48L2RheQo+PGRheQo+TW9uPC9kYXkKPjxkYXkKPlR1ZTwvZGF5Cj48ZGF5Cj5XZWQ8L2RheQo+PGRheQo+VGh1PC9kYXkKPjxkYXkKPkZyaTwvZGF5Cj48ZGF5Cj5TYXQ8L2RheQo+PC9kYXlOYW1lcwo+PG1lcmlkaWVtTmFtZXMKPjxtZXJpZGllbQo+QU08L21lcmlkaWVtCj48bWVyaWRpZW0KPlBNPC9tZXJpZGllbQo+PC9tZXJpZGllbU5hbWVzCj48ZXJhTmFtZXMKPjxlcmEKPkJDPC9lcmEKPjxlcmEKPkFEPC9lcmEKPjwvZXJhTmFtZXMKPjwvY2FsZW5kYXJTeW1ib2xzCj48ZGF0ZVBhdHRlcm5zCj48ZGF0ZVBhdHRlcm4gbmFtZT0iZnVsbCIKPkVFRUUsIE1NTU0gRCwgWVlZWTwvZGF0ZVBhdHRlcm4KPjxkYXRlUGF0dGVybiBuYW1lPSJsb25nIgo+TU1NTSBELCBZWVlZPC9kYXRlUGF0dGVybgo+PGRhdGVQYXR0ZXJuIG5hbWU9Im1lZCIKPk1NTSBELCBZWVlZPC9kYXRlUGF0dGVybgo+PGRhdGVQYXR0ZXJuIG5hbWU9InNob3J0Igo+TS9EL1lZPC9kYXRlUGF0dGVybgo+PC9kYXRlUGF0dGVybnMKPjx0aW1lUGF0dGVybnMKPjx0aW1lUGF0dGVybiBuYW1lPSJmdWxsIgo+aDpNTTpTUyBBIFo8L3RpbWVQYXR0ZXJuCj48dGltZVBhdHRlcm4gbmFtZT0ibG9uZyIKPmg6TU06U1MgQSBaPC90aW1lUGF0dGVybgo+PHRpbWVQYXR0ZXJuIG5hbWU9Im1lZCIKPmg6TU06U1MgQTwvdGltZVBhdHRlcm4KPjx0aW1lUGF0dGVybiBuYW1lPSJzaG9ydCIKPmg6TU0gQTwvdGltZVBhdHRlcm4KPjwvdGltZVBhdHRlcm5zCj48ZGF0ZVRpbWVTeW1ib2xzCj5HeU1ka0htc1NFREZ3V2FoS3paPC9kYXRlVGltZVN5bWJvbHMKPjxudW1iZXJQYXR0ZXJucwo+PG51bWJlclBhdHRlcm4gbmFtZT0ibnVtZXJpYyIKPnoseno5Lnp6ejwvbnVtYmVyUGF0dGVybgo+PG51bWJlclBhdHRlcm4gbmFtZT0iY3VycmVuY3kiCj4keix6ejkuOTl8KCR6LHp6OS45OSk8L251bWJlclBhdHRlcm4KPjxudW1iZXJQYXR0ZXJuIG5hbWU9InBlcmNlbnQiCj56LHp6OSU8L251bWJlclBhdHRlcm4KPjwvbnVtYmVyUGF0dGVybnMKPjxudW1iZXJTeW1ib2xzCj48bnVtYmVyU3ltYm9sIG5hbWU9ImRlY2ltYWwiCj4uPC9udW1iZXJTeW1ib2wKPjxudW1iZXJTeW1ib2wgbmFtZT0iZ3JvdXBpbmciCj4sPC9udW1iZXJTeW1ib2wKPjxudW1iZXJTeW1ib2wgbmFtZT0icGVyY2VudCIKPiU8L251bWJlclN5bWJvbAo+PG51bWJlclN5bWJvbCBuYW1lPSJtaW51cyIKPi08L251bWJlclN5bWJvbAo+PG51bWJlclN5bWJvbCBuYW1lPSJ6ZXJvIgo+MDwvbnVtYmVyU3ltYm9sCj48L251bWJlclN5bWJvbHMKPjxjdXJyZW5jeVN5bWJvbHMKPjxjdXJyZW5jeVN5bWJvbCBuYW1lPSJzeW1ib2wiCj4kPC9jdXJyZW5jeVN5bWJvbAo+PGN1cnJlbmN5U3ltYm9sIG5hbWU9Imlzb25hbWUiCj5VU0Q8L2N1cnJlbmN5U3ltYm9sCj48Y3VycmVuY3lTeW1ib2wgbmFtZT0iZGVjaW1hbCIKPi48L2N1cnJlbmN5U3ltYm9sCj48L2N1cnJlbmN5U3ltYm9scwo+PC9sb2NhbGUKPjwvbG9jYWxlU2V0Cj4=